• ล่องเรือพร้อมจิบชา!!เวียดนามชมวัดตามจุ๊ก วัดใหญ่ที่สุดในโลก (บริการของหวาน,ผลไม้,ชาเวียดนามบนเรือ)
 • นั่งรถกอล์ฟชมวัด3SAO ล่องเรือพร้อมจิบไวน์!!ชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อย
 • เยือนเมืองหลวงประวัติศาสตร์ ณ กรุงฮานอย ช้อปปิ้งจุใจที่ถนน36สาย ตลาดไนท์มาเก็ต
 •  พิเศษ!!ทานเฝอเวียดนาม, สุกี้หม้อไฟ Seafood,ทานอาหารบนเรือกลางอ่าวฮาลองพร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดาลัด
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง , At Ubon Travel
รหัส 003-0719
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - มิ.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
11,789 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
10 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองฮานอย

15:00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

18:35 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD644

20:20 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2
เมืองห่านาม – ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก - นั่งรถกอล์ฟชมวัด3Sao - เมืองฮาลอง - ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เดินทางสู่ เมืองห่านาม  ห่างจากฮานอยไปประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ไม่ควรพลาดที่จะไปชื่นชมสถานที่ประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม นำท่านล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc Temple) (บริการของหวาน,ผลไม้,น้ำชาเวียดนามบนเรือ) มีพื้นที่ใหญ่โต มีผืนป่า สลับกับแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีสิ่งปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ โดยในวัดหงอกที่ตั้งบนยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปที่ทำจากหินทับทิมหนัก4ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดงโดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย ซึ่งสิ่งที่พิเศษในการสร้างวัดนี้คือจะไม่ใช้กาวหรือปุนซีเมนต์ในการประสานแท่นหินต่างๆ นอกจากจุดเด่นคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้ว ที่วัดตามจุ๊กยังมีสวนหลักศิลาหินจารึกพระคัมภีร์รวม1พันหลัก ทำจากหินเขียวของจังหวัดแทงฮว้า ซึ่งนับเป็นสวนพระคัมภีร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่ไม่ควรพลาดคือการสักการะพระพุทธรูป 3 องค์ ขนาดใหญ่ ในวิหารตามเท้ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต พื้นที่จุดนี้มีขนาดกว่า 3 พันตร.ม. มี 2 ชั้นและพระพุทธรูปแต่ละองค์หนักกว่า 80 ตัน  นำท่านนั่งรถกอล์ฟชมวัด3Saoที่อยู่บริเวณใกล้กันภายในวัดตามจุ๊ก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง นำท่านเลือกชมและเลือกช็อปของฝาก ณ ร้าน OTOP จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม จากนั้น จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก อาทิ กระเป๋า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – เมืองฮานอย –ร้านหยก - ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก ณ อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโกอ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ จากนั้น นำท่านชม ถ้ำ นางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆในถ้าซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่ เสริมเติมแต่ง โดยมนุษย์แสงสีที่ลงตัว ทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมังกรเสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ !!ทานอาหารบนเรือพร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดาลัด

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย นำท่านเลือกช้อปสินค้าจาก ร้านหยก ของชาวเวียดนาม เดินทางชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ

เย็น : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย พิเศษแถมฟรี!!บริการขนมปังบั๋นหมี่ หรือ แซนด์วิชเวียดนาม เป็นขนมปังประจำชาติเวียดนาม ท่านละ1ชิ้น เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย นำท่านเช็คอินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20:50 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD645

22:40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ กรณีต้องการซื้อเพิ่ม (ราคาต่อขา/ต่อท่าน) แจ้งอย่างช้า 10 วันก่อนเดินทาง

-20 กิโลกรัม 700 บาท     -25 กิโลกรัม 880 บาท

-30 กิโลกรัม 1,460 บาท   -40 กิโลกรัม 2,140 บาท

 1. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 2. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 600 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. 1 การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
06/05/2022 08/05/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
11,789 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง
เดินทาง 06/05/2022 08/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/05/2022 15/05/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  11,789 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง
  เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   21/05/2022 23/05/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   11,789 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง
   เดินทาง 21/05/2022 23/05/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/05/2022 29/05/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    11,789 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง
    เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/06/2022 05/06/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     13,789 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง
     เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/06/2022 12/06/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      12,789 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง
      เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/06/2022 20/06/2022
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       12,789 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง
       เดินทาง 18/06/2022 20/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/06/2022 27/06/2022
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        12,789 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องเรือวัดตามจุ๊ก ฮาลอง
        เดินทาง 25/06/2022 27/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
         • 10 วัน 7 คืน
         เริ่มต้น 143,999 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ค.64
         • 1 วัน 0 คืน
         เริ่มต้น 1,188 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • เม.ย.64 - ก.ย.64
         • 3 วัน 2 คืน
         เริ่มต้น 9,880 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ค.64 - พ.ค.64
         • 2 วัน 1 คืน
         เริ่มต้น 1,199 บาท