ฟูโกว๊ก • สวนสนุกวินวันเดอร์ • วินเพิร์ล ซาฟารี • Grand World •  โคโรน่า คาสิโน • นั่ง Cable Car ที่สถานนีอันเท้ย • เกาะฮอนทอม • Aquatopia Water Park • เรือนจําฟูโกว๊ก • เจดีย์โฮโกว๊ก • วัดดิงชาว • หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง • ช้อปปิ้ง Long beach center

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส , At Ubon Travel
รหัส 008-0359
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
26,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ฟูโกว๊ก

07.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.45 น. : ออกเดินทางสู่ เกาะฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบิน เหมาลำ เที่ยวบินที่ VZ 980

11.00 น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟู้โกว๊ก (Phu Quoc) ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่ 57 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกว๊กนั้น ประกอบด้วยเกาะใหญ่ และเล็กน้อยอีก 21  เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 2
ฟูโกว๊ก • สวนสนุกวินวันเดอร์ • วินเพิร์ล ซาฟารี • Grand World • โคโรน่า คาสิโน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วินวันเดอร์ (Vinwonders) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามและเป็นระดับชั้นนำในเอเชีย มีมากกว่า 100 กิจกรรม ทั้งใน Indoor และ Outdoor หลากหลายการผจญภัย ไม่ว่าจะเป็นโซน โลกเวทมนตร์, โลกแห่งการผจญภัย, พายุทอร์นาโด,พระราชวังเนปจูน, หมู่บ้านแห่งความลับ, อเวนิวแห่งยุโรป ทั้ง 6 โซน ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอารยธรรมของมนุษย์ที่มีชื่อเสียงและเทพนิยายต่างๆ ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีความแตกต่างกันไปที่กำลังรอให้ท่านไปพิสูจน์ความท้าทาย นำท่านสู่ Vinpearl Safari เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุด เปิดบริการเมื่อปี 2015 มีสัตว์ป่ามากกว่า 4,000 ชนิด ที่มาจาก 200 สปีชี่ ได้รับการยกย่องจาก South East Asian Zoo Association (SEAZA) ว่าเป็นสวนสัตว์ที่ดีที่สุดเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ GRAND WORLD ได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองที่ไม่เคยหลับไหล” ภายในจะประกอบไปด้วยความบันเทิงอันหรูหรา เทคโนโลยีอันทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก แหล่งช้อปปิ้งต่างๆมากมาย ที่เปิดให้บริการตลอด เมื่อท่านเข้าไปจะเหมือนท่านหลุดเข้าไปในโลกของเมืองเวนิชแห่งเวียดนาม อีกทั้งตึก อาคารสร้างสไตล์ยุโรปที่ไม่เหมือนอยู่ในประเทศเวียดนามอีกด้วย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมี Teddy Bear เพลิดเพลินกับสถานที่สุดสร้างสรรค์ที่มีตุ๊กตาหมีมากมายโพสท่าในฉากที่ดูสนุกสนาน ร่วมผจญภัยไปกับเหล่าบรรดาตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ในหลากหลายสถานที่ ตื่นตาตื่นใจ

นำท่านชมการแสดง โชว์ Tinh Hoa  สุดอลังการจากนักแสดงมืออาชีพ ร่ายรำผสมผสานไปกับดนตรีและน้ำ นำท่านสู่ Corona Casino คาสิโนเปิดใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงที่สุดในตอนนี้ สามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 600 ที่นั่ง มีเกมที่น่าสนใจให้ท่านเลือกสรรเสี่ยงดวงมากกว่า 100 เกม

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 3
นั่ง Cable Car ที่สถานนีอันเท้ย • เกาะฮอนทอม • Aquatopia Water Park • เรือนจํา ฟูโกว๊ก • เจดีย์โฮโกว๊ก • วัดดิงชาว • หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านนั่ง Cable Car จากสถานีอันเท้ย ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามจากมุมสูง กระเช้าไฟฟ้าสามารถจุคนได้มากที่สุดถึง 30 คน และเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 7,899 เมตร เส้นทางผ่านเกาะใหญ่ๆถึง 3 เกาะ กระเช้าไฟฟ้าทำจากกระจกทั้ง 4 ด้าน ท่านสามาถเห็นวิวได้ทั่วแบบ 360 องศา ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สู่เกาะฮอนทอม (Hon Thom) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Pineapple Island แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จุดรวมความ ความบันเทิงไว้มากมายทั้ง สวนสนุก หาดทราย ร้านรวงต่างๆ ให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก ต่อไปยัง Aquatopia Water Park สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นไปกับกิจกรรมมากกว่า 20 กิจกรรมที่มีหลากหลายระดับ ให้ท่านท้าทายไปกับ 6 จุดเช็คอินที่ไม่อาจลืม สามารถรองรับผู้เล่นได้ทุกเพศทุกวัย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะ HON THOM นำท่านชม เรือนจําฟูโกว๊ก (Prison Phu Quoc) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกยเหยื่อ ตำบลอันเท้ย ซึ่งเดิมนั้นเป็นเรือนจำที่นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อคุมขังชาวเวียดนามที่รักชาติ ถึงปี 1967 ทางการไซ่ง่อนได้ทำการก่อสร้างเรือนจำเกยเหยื่อใหม่ โดยเรียกว่า เรือนจำเชลยสงครามฟูโกว๊ก หรือ เรือนจำเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว๊ก ด้วยพื้นที่ 400 เฮกต้าร์ เป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้โดยคุมขังนักโทษที่เป็นนักโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า 4 หมื่นคน

นำท่านต่อไปยัง เจดีย์โฮโกว๊ก (Ho Quoc Pagoda) วัดแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย ซึ่งวัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท นำท่านสู่ วัดดิงชาว (Dinh Cau Temple) ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล เนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟูโกว๊ก คือ อาชีพการทำประมง ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านจะออกไปหาปลานั้น จะต้องทำการไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่ละครั้ง เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆเกิดขึ้น ศาลเจ้าแห่งนี้มีลักษณะที่โดนเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ซึ่งเป็นสัญลักาณ์สำคัญของเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้ ชมหมู่บ้านชาวประมงฮามนิง (Ham Ninh Fishing Village) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ ด้วยความเงียบสงบของที่นี่ ชมวีชีวิตของชาวบ้านไปเพลินๆ

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 4
ช้อปปิ้ง Long beach center • สนามบินฟูโกว๊ก • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งที่ Long beach center ศูนย์สินค้าไข่มุกและเครื่องประดับ ที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว๊ก ล้อมรอบด้วยทะเล จึงทำให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธี ตั้งแต่การเลี้ยง จนกระทั้งกว่าจะมาเป็นเครื่องประดับอันสวยงามที่ให้เราได้ใส่กัน ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินฟูโกว๊ก

12.00 น. : ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท(VZ)  โดยเที่ยวบิน เหมาลำ เที่ยวบินที่ VZ 981

13.20 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟูโกว๊ก-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Viet Jet (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ค่าโรงแรม AQ 1 คืน + ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
30/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
26,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/01/2022 05/01/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  26,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
  เดินทาง 02/01/2022 05/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05/01/2022 08/01/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   26,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
   เดินทาง 05/01/2022 08/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/01/2022 11/01/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    26,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
    เดินทาง 08/01/2022 11/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/01/2022 14/01/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     26,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
     เดินทาง 11/01/2022 14/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      14/01/2022 17/01/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      26,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
      เดินทาง 14/01/2022 17/01/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/01/2022 20/01/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       26,900 บาท
       จอง
       ว่าง พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
       เดินทาง 17/01/2022 20/01/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        20/01/2022 23/01/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        26,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
        เดินทาง 20/01/2022 23/01/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         23/01/2022 26/01/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         26,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
         เดินทาง 23/01/2022 26/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          26/01/2022 29/01/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          26,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก มหานครแห่งเวนิส
          เดินทาง 26/01/2022 29/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • ส.ค.65 - เม.ย.66
           • 4 วัน 3 คืน
           เริ่มต้น 11,900 บาท
           • Thai Smile Airways (WE)
           • ต.ค.65 - ธ.ค.65
           • 4 วัน 3 คืน
           เริ่มต้น 14,990 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • 2,999
           • 3 วัน 2 คืน
           เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท