ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่

ปาย-สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย-พระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย – จุดชมวิวหยุนไหล-วัดน้ำฮู-จุดชิมวิวดอยกิ่วลม ปาย – ปางมะผ้า-ร้าน Dekdoi Coffee at Jabo-หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า-วัดก้ำก่อ-วัดพระธาตุดอยกองมู-ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา-วัดจองกลาง-จองคำ – ปางอุ๋ง-ลีไวน์รักไทย-สะพานไม้ซูตองเป้-ร้านคอฟฟี่อินเลิฟ-ปายแคนยอน – ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่

รหัส 003-0066
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
46 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่านอากาศยานเชียงใหม่-ปาย-สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย-พระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย

07.30น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.30น. : นำท่านบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3435

11.50น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางสู่อำเภอปาย แวะชมความงดงามของสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว มีสะพานปูนคอนกรีตสร้างอยู่เคียงข้าง อิสระให้ท่านเก็บภาพถ่ายที่สวยงาม สักการะพระใหญ่ ชมวิวเมืองปาย ที่ วัดพระธาตุแม่เย็น โดดเด่นด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาวที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายโดยทั่วถึง

เย็น : บริการอาหารเย็น ชม ถนนคนเดินเมืองปาย เป็นแหล่งรวบรวมของกิน ของฝาก ของที่ระลึก งานแฮนด์เมดน่ารักๆ ไว้อย่างมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่น ชิลๆ รับลมหนาว ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 จุดชมวิวหยุนไหล-วัดน้ำฮู-จุดชิมวิวดอยกิ่วลม ปาย - ปางมะผ้า-ร้าน Dekdoi Coffee at Jabo-หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า-วัดก้ำก่อ-วัดพระธาตุดอยกองมู-ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา-วัดจองกลาง-จองคำ

เช้า : จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล และวัดน้ำฮู จุดชมวิวหยุนไหล เป็นจุดไฮไลท์ชมวิวทะเลหมอกเมืองปาย โดดเด่นด้วยชื่อสไตล์จีน เป็นสถานที่สุดโรแมนติก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองปายทั้งเมืองในยามเช้า วัดน้ำฮู เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ บริการอาหารเช้า

จุดชิมวิวดอยกิ่วลม ปาย – ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ให้ท่านได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นชื่นชมธรรมชาติเคล้าหมอกที่สวยงามแวะร้าน Dekdoi Coffee at Jabo ณ หมู่บ้านมูเซอดำบ้านจ่าโบ่ เป็นร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีบาริสต้าเป็นเด็กดอยที่เกิดและเติบโตที่บ้านจ่าโบ่ เปิดมาไม่นาน(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า ชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับ กะเหรี่ยงคอยาวได้ และยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว จะเป็นผ้าทอมือ กำไรเงิน-หยก สร้อยคอ เครื่องประดับชนเผ่าต่างๆ สักการะเที่ยวชม วัดก้ำก่อ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอนมายาวนาน มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก ชมวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ จากวัดสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน ด้านหลังวัดมี

ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา (Before Sunset Coffee) เป็นร้านกาแฟที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของงานศิลปะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามจุดหนึ่งยามเย็นชมตะวันลับฟ้าที่สวยงาม ชมความงดงามยามเย็น วัดจองกลาง-จองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝดตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ เสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3 ปางอุ๋ง-ลีไวน์รักไทย-สะพานไม้ซูตองเป้-ร้านคอฟฟี่อินเลิฟ-ปายแคนยอน-เชียงใหม่-สวนสนแม่แตง-เมืองเชียงใหม่

เช้า : สัมผัสไอหมอกยามเช้า ณ อ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย หากโชคดีท่านสามารถเห็นดาราแห่งปางอุ๋ง คือหงส์ดำ 2 คู่ และหงส์ขาว 1 คู่ที่อ่างเก็บน้ำ ในช่วงเช้าหงส์มักจะมากินอาหาร

บริการอาหารเช้า ณ ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท  อาหารเช้าสุดคลาสสิก สไตล์จีนยูนนาน ด้วยเมนูซิกเนเจอร์ ‘ขาหมูและหมั่นโถว’ พร้อมชมบรรยากาศทิวทัศน์ความงดงามของไร่ชาแห่งหมู่บ้านรักไทย อยู่บนเนินสูงไล่ระดับขั้นบนเขา ทำให้มีวิวที่งดงามมาก ชมสะพาน 2 วัฒนธรรม สะพานไม้ซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นโดยพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ร้านคอฟฟี่อินเลิฟ ณ ปาย ร้านกาแฟที่ตั้งบนเนินเขา เป็นร้านน่ารักๆ อิสระให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องดื่ม เช็คอินถ่ายรูป ชมความมหัศจรรย์ของ ปายกองแลน หรือ ปายแคนยอน เกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูงที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน เดินทางสู่เชียงใหม่ ชม สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (ป่าสนแม่แตง) มีต้นสนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนที่มีอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวัน

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 4 ดอยม่อนแจ่ม-สวนดอกไม้ปางฮวา-โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานเชียงใหม่- ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า เที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไม้ปางฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และให้ท่านถ่ายรูปสวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา พร้อมชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมสุดตื่นเต้นท้าทายท่ามกลางธรรมชาติกับซิปไลน์สุดเร้าใจ และจังเกิ้ลโคสเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย (ฟรีเครื่องเล่น Jungle Coaster 1 รอบ กรณีลูกค้าไม่เล่นเครื่องเล่นรับฟรีเครื่องดื่ม1แก้ว)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ร้านของฝาก แวะซื้อของฝากของที่ระลึก ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

18.45น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3440

20.00น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงได้ในวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, สายการบินการจราจร, การเดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆหรือการเกิดโรคระบาด เป็นต้น

มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา

 • ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง
 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก
 • โต๊ะอาหาร มีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing)
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

 เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

กรณีลูกค้าใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย

– การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตังค์”

เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

กรณีลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
17/12/2021 20/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
11,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
เดินทาง 17/12/2021 20/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/12/2021 27/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  11,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
  เดินทาง 24/12/2021 27/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   17/12/2021 20/12/2021
   Air Asia (FD)
   11,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
   เดินทาง 17/12/2021 20/12/2021
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    24/12/2021 27/12/2021
    Air Asia (FD)
    11,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
    เดินทาง 24/12/2021 27/12/2021
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 46 ครั้ง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - พ.ค.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 222 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,999 บาท
     รหัส 000-0231
     2 วัน 1 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 1,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - ม.ค.65
     • 2 วัน 1 คืน
     • 30 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,399 บาท
     รหัส 030-0156
     2 วัน 1 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 1,399 บาท
     • รถตู้
     • พ.ย.64 - ม.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 53 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,998 บาท
     รหัส 003-0061
     3 วัน 2 คืน
     รถตู้
     เริ่มต้น 3,998 บาท
     ชื่นชอบ