ปาย-สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย-พระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย-จุดชมวิวหยุนไหล-วัดน้ำฮู-จุดชิมวิวดอยกิ่วลม ปาย ปางมะผ้า-ถ้ำปลา-หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า-วัดพระธาตุดอยกองมู-ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา-วัดจองกลาง-วัดจองคำ-ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-ล่องเรือยูนนาน-ไร่ชาลีไวน์-สะพานไม้ชูตองเป้-บ้านจ่าโบ่-สวนสนแม่แตง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่ , At Ubon Travel
รหัส 003-0362
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,555 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่านอากาศยานเชียงใหม่-ปาย-สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย-พระธาตุแม่เย็น-ถนนคนเดินปาย

09.00น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.35น. : นำท่านบินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3447

12.55น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์รอรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยว Üอำเภอปาย แวะชมความงดงามของสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว มีสะพานปูนคอนกรีตสร้างอยู่เคียงข้าง อิสระให้ท่านเก็บภาพถ่ายที่สวยงาม นำท่านสักการะพระใหญ่ ชมวิวเมืองปายที่วัดพระธาตุแม่เย็น

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 1) เดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเมืองปาย เป็นแหล่งรวบรวมของกิน ของฝาก ของที่ระลึก งานแฮนด์เมดน่ารักๆ ไว้อย่างมากมาย อิสระให้ท่านเดินสัมผัสบรรยากาศรับลมหนาว ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ปกติเปิดทุกวัน16.00 – 22.00 น.อาจมีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

วันที่ 2
จุดชมวิวหยุนไหล-วัดน้ำฮู-จุดชิมวิวดอยกิ่วลม ปาย ปางมะผ้า-ถ้ำปลา-หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า-วัดพระธาตุดอยกองมู-ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา-วัดจองกลาง-วัดจองคำ

เช้า : จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เป็นจุดไฮไลท์ชมวิวทะเลหมอกเมืองปาย โดดเด่นด้วยชื่อสไตล์จีน สุดโรแมนติก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองปายทั้งเมืองในยามเช้า วัดน้ำฮู วัดที่เก่าแก่เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) จุดชิมวิวดอยกิ่วลม ปาย – ปางมะผ้า หรือจุดชมวิวห้วยน้ำดัง ให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นชื่นชมธรรมชาติเคล้าหมอกที่สวยงาม ถ้ำปลา หรือ อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ บริเวณโดยรอบเป็นลําธารและป่าเขาที่มีความเป็นธรรมชาติมาก มีลักษณะเป็นโพรงปากถ้ำและมีแอ่งน้ำ ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา เป็นที่อยู่อาศัยของปลาพลวง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า ชมวิถีชีวิต และถ่ายรูปกับ กะเหรี่ยงคอยาวได้ มีร้านจำหน่ายของที่ระลึก จะเป็นผ้าทอมือ กำไรเงิน-หยก สร้อยคอ เครื่องประดับชนเผ่าต่างๆ ชมวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ จากวัดสามารถมองเห็นวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน ด้านหลังวัดมี ร้านก่อนตะวันลับแนวเหลี่ยมภูผา (Before Sunset Coffee) เป็นร้านกาแฟที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของงานศิลปะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามจุดหนึ่งยามเย็นชมตะวันลับฟ้าที่สวยงาม ชมความงดงามยามเย็น วัดจองกลาง-วัดจองคำ เปรียบเสมือนวัดแฝดตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกัน เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ เสมือนเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)  ที่พัก: โรงแรมใบหยก ชาเลต์,โรงแรมงามตา หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-ล่องเรือยูนนาน-ไร่ชาลีไวน์-สะพานไม้ชูตองเป้-บ้านจ่าโบ่-สวนสนแม่แตง-เมืองเชียงใหม่

เช้า : สัมผัสไอหมอกยามเช้า ณ อ่างเก็บน้ำ ปางอุ๋ง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย หากโชคดีท่านสามารถเห็นดาราแห่งปางอุ๋ง คือหงส์ดำ 2 คู่ และหงส์ขาว 1 คู่ที่อ่างเก็บน้ำ ถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) อาหารเช้าสุดคลาสสิก สไตล์จีนยูนนาน ขาหมูและหมั่นโถว บ้านรักไทย “ล่องเรือยูนนาน” ชมวิว ดูหมอก จิบชาร้อนๆ ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านริมทะเลสาบและไร่ชา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจีนยูนนาน หมายเหตุ:กรณีรอบเรือล่องเรือยูนนานเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นการล่องแพไม้ไผ่ที่ทะเลสาบปางอุ๋งแทน

ชมบรรยากาศทิวทัศน์ความงดงามของไร่ชาลีไวน์รักไทย อยู่บนเนินสูงไล่ระดับขั้นบนเขา ทำให้มีวิวที่งดงามมากÜ ชมสะพาน 2 วัฒนธรรม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ส  ร้างขึ้นโดยพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านกุงไม้สัก เพื่อให้พระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาต และให้ชาวบ้านได้เดินข้ามสัญจรไปมา บ้านจ่าโบ่ ชุมชนเล็กๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) เดินทางสู่เชียงใหม่ ชม สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (ป่าสนแม่แตง) มีต้นสนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนที่มีอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวัน เดินทางเข้าสู่เมืองเชียงใหม่

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7)

 

วันที่ 4
พระธาตุดอยคำ-I love Flower หรือสวนดอกไม้แม่ริม-Nekoemon Café- ท่าอากาศยานเชียงใหม่-ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) วัดพระธาตุดอยคำ มีองค์หลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งล้านนา นักท่องเที่ยวมาทำบุญ ขอพรให้สุขสมหวัง เมื่อได้สมหวังแล้วจะนำดอกมาลิมาแก้บน ชมสวนดอกไม่สีสันสวยงามตามฤดูกาล ที่ถูกออกแบบตัดแต่งให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆที่สวนดอกไม้ I Love Flower Farm (กรณีคิวเข้าสวนเต็มทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนเป็นสวนดอกไม้ใกล้เคียงที่อ.แม่ริมแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) Nekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คาเฟ่สุดเก๋จำลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นให้ท่านถ่ายรูปสวยๆÜเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

17.45น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3432

18.45น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 3คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท,20กิโลกรัมเพิ่ม 550 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรดติดต่อแจ้งบริษัททัวร์อย่างน้อย10วันก่อนเดินทางไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 400 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
15/01/2022 18/01/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
8,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
เดินทาง 15/01/2022 18/01/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  22/01/2022 25/01/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,555 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
  เดินทาง 22/01/2022 25/01/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/02/2022 07/02/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   8,955 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
   เดินทาง 04/02/2022 07/02/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/02/2022 14/02/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    8,955 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
    เดินทาง 11/02/2022 14/02/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/02/2022 21/02/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     8,955 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
     เดินทาง 18/02/2022 21/02/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/02/2022 28/02/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      8,955 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย เชียงใหม่
      เดินทาง 25/02/2022 28/02/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ