วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม –  บ้านข้างวัด – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดพระธาตุศรีจอมทอง – เก๊ามะขาม COFFEE – ผาสิงห์เหลียว – สวนสนบ่อแก้ว – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลาง – วัดจองคำ – สะพานซูตองเป้ – บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ่ – วัดพระธาตุแม่เย็น  – ถนนคนเดินปาย –  จุดชมวิวหยุนไหล – สะพานประวัติศาสตร์ปาย –  COFFEE IN LOVE –  AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – วัดเจ็ดลิน

ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE , At Ubon Travel
รหัส 013-0460
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
37 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรรภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม – บ้านข้างวัด – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดพระธาตุศรีจอมทอง – เก๊ามะขาม COFFEE

06.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง 

08.35 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทเที่ยวบินที่ VZ110

09.45 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำทุกท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่  พาท่านชม โครงการบ้านข้างวัด เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากนั้นนำทุกท่านเดินไปยัง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เดิมชื่อ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นำทุกท่านชม เก๊ามะขาม COFFEE คาเฟ่แลนด์มาร์คใหม่ที่จอมทอง อยู่ในปริญดา รีสอร์ท ติดแม่น้ำปิง  โดดเด่นด้วยต้นมะขามยักษ์อายุกว่า 100 ปี บวกกับไอเดียเจ้าของร้าน คุณต้น ณัฐกิตต์ เทพอุดม ที่เเกิดอยากทำร้านกาแฟที่สามารถมองเห็นวิวได้รอบตัว จึงออกมาเป็นที่นั่งแบบนั่งริมระเบียงรอบต้นมะขาม ให้ได้สัมผัสวิวสวยๆ อากาศดีๆพร้อมจิบกาแฟหอมกรุ่น

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
ผาสิงห์เหลียว – สวนสนบ่อแก้ว – พระธาตุดอยกองมู – วัดจองกลาง – วัดจองคำ

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ นำทุกท่านเดินทางสู่ ผาสิงห์เหลียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่งดงามตั้งสง่าให้เห็นโดดเด่น มองเห็นอย่างชัดเจน นำท่านออกเดินทางสู่ สวนสนบ่อแก้ว ตั้งอยู่ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ หากผ่านไปยังถนนสายฮอด-แม่สะเรียง เชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จัก  เป็นจุดแวะหลักที่ต้องก้าวจากรถเพื่อแวะพักจากอาการมึนโค้ง ผ่อนคลายถ่ายภาพตัวเองกับป่าสนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวสุด

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บนดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 3 ก.ม. นำท่านออกเดินทางสู่ วัดจองกลาง ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ จากนั้นนำท่านไปยัง วัดจองคำ หรือ พระอารามหลวงวัดจองคำ ตั้งอยู่ข้างกับวัดจองกลาง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 เป็นวัดแห่งแรกของจ.แม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตามแบบอย่างศิลปไทยใหญ

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
สะพานซูตองเป้ – บ้านรักไทย – บ้านจ่าโบ่ – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ นำทุกท่านออกเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ ตั้งอยู่ที่บ้านกุงไม้สัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่ง  นำท่านออกเดินทางสู่ บ้านรักไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) “ก๊กมินตั๊ง” บ้านรักไทยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา นำท่านออกเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่  ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างปาย นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุแม่เย็น อยู่ห่าง อ.ปาย ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมานาน บริเวณวัดเงียบสงบ ร่มรื่น มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ อยู่บนภูเขามองเห็นได้ชัดจากตัว อ.ปาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินปาย

วันที่ 4
จุดชมวิวหยุนไหล – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – COFFEE IN LOVE – AIR DIAMOND CAFE & HOTEL – วัดเจ็ดลิน – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวหยุนไหล ห่างจากหมู่บ้านสันติชล ประมาณ  1.6  กิโลเมตร เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย นำท่านออกเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย  ตั้งอยู่ริมถนนสาย 1095  บริเวณกิโลเมตรที่ 88 ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปาย สะพานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย

นำทุกท่านเดินทางสู่ ร้าน COFFEE IN LOVE ปาย ร้านกาแฟที่ตั้งบนเนินเขา เป็นร้านน่ารักๆ  ตัวร้านด้านในเป็นแบบโอเพ่นแอร์ ตกแต่งอย่างน่ารักและเน้นใช้โทนสีแดงที่ดูโรแมนติก มีที่นั่งให้เลือกหลายมุมที่เราสามารถมองเห็นวิวทิวเขาของปายได้แบบกว้างสุดลูกหูลูกตา ให้อิสระให้ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องดื่ม เช็คอินถ่ายรูป นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  เมนู ข้าวซอย นำท่านเช็คอินที่ AIR DIAMOND CAFE & HOTEL ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกของเชียงใหม่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในอำเภอแม่แตง ร้านกาแฟสุดเก๋บนเครื่องบินที่นำเครื่องบิน Airbus A330-300 ลำใหญ่ ของการบินไทยที่ปลดระวางแล้วมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟ จำลองบรรยากาศบนเครื่องมาให้เราได้นั่งจิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ให้หายคิดถึงการนั่งเครื่อง ทำท่านออกเดินทางไปสู่ วัดเจ็ดลิน เป็นวัดขนาดไม่ใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้ประตูเชียงใหม่  ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

19.25 : เดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ123

20.45 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • ชำระเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
12/02/2022 15/02/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
เดินทาง 12/02/2022 15/02/2022
*** พักเดี่ยว 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/02/2022 17/02/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
  เดินทาง 14/02/2022 17/02/2022
  *** พักเดี่ยว 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/02/2022 18/02/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
   เดินทาง 15/02/2022 18/02/2022
   *** พักเดี่ยว 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/02/2022 19/02/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
    เดินทาง 16/02/2022 19/02/2022
    *** พักเดี่ยว 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     19/02/2022 22/02/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
     เดินทาง 19/02/2022 22/02/2022
     *** พักเดี่ยว 3,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/02/2022 25/02/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      7,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
      เดินทาง 22/02/2022 25/02/2022
      *** พักเดี่ยว 3,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       23/02/2022 26/02/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
       เดินทาง 23/02/2022 26/02/2022
       *** พักเดี่ยว 3,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/02/2022 28/02/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
        เดินทาง 25/02/2022 28/02/2022
        *** พักเดี่ยว 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         27/02/2022 02/03/2022
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         7,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
         เดินทาง 27/02/2022 02/03/2022
         *** พักเดี่ยว 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/03/2022 04/03/2022
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          7,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
          เดินทาง 01/03/2022 04/03/2022
          *** พักเดี่ยว 3,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           02/03/2022 05/03/2022
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           7,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
           เดินทาง 02/03/2022 05/03/2022
           *** พักเดี่ยว 3,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            04/03/2022 07/03/2022
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            7,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
            เดินทาง 04/03/2022 07/03/2022
            *** พักเดี่ยว 3,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             06/03/2022 09/03/2022
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             7,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
             เดินทาง 06/03/2022 09/03/2022
             *** พักเดี่ยว 3,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              09/03/2022 12/03/2022
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              7,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
              เดินทาง 09/03/2022 12/03/2022
              *** พักเดี่ยว 3,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               10/03/2022 15/03/2022
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               8,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
               เดินทาง 10/03/2022 15/03/2022
               *** พักเดี่ยว 3,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                12/03/2022 15/03/2022
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                8,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                เดินทาง 12/03/2022 15/03/2022
                *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 15/03/2022 18/03/2022
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                 เดินทาง 15/03/2022 18/03/2022
                 *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  16/03/2022 19/03/2022
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                  เดินทาง 16/03/2022 19/03/2022
                  *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   19/03/2022 22/03/2022
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   8,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                   เดินทาง 19/03/2022 22/03/2022
                   *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    20/03/2022 23/03/2022
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                    เดินทาง 20/03/2022 23/03/2022
                    *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     22/03/2022 25/03/2022
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                     เดินทาง 22/03/2022 25/03/2022
                     *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/03/2022 27/03/2022
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      8,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                      เดินทาง 24/03/2022 27/03/2022
                      *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       25/03/2022 28/03/2022
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                       เดินทาง 25/03/2022 28/03/2022
                       *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        28/03/2022 31/03/2022
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        7,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                        เดินทาง 28/03/2022 31/03/2022
                        *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         29/03/2022 01/04/2022
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         7,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์แม่ฮ่องสอน SHOCK PRICE
                         เดินทาง 29/03/2022 01/04/2022
                         *** พักเดี่ยว 3,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          Tags ที่เกี่ยวข้อง
                          Share on social networks
                          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                          • เดินทางมาเอง
                          • มี.ค.64
                          • 2 วัน 1 คืน
                          เริ่มต้น 3,399 บาท
                          • Thai Smile Airways (WE)
                          • ม.ค.65 - มี.ค.65
                          • 3 วัน 2 คืน
                          เริ่มต้น 8,913 บาท
                          • เดินทางมาเอง
                          • ธ.ค.64 - ต.ค.65
                          • 3 วัน 2 คืน
                          เริ่มต้น 2,600 บาท