• โรงละครแห่งชาติไถจง ● ไถจงไนท์มาร์เก็ต ● เมืองหนานโถว • ชิมชาอู่หลง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดเหวินหวู่ • ฟาร์มแกะฉิงจิ้ง ● ร้านพายสัปประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • ศูนย์เครื่องสำอาง 
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต • GERMANIUM • เมืองไทเป
  • ท่าเรือประมงเจิ้งปิน • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • Gloria Outlets  
รหัส 008-3528
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ