ทัวร์ไอซ์แลนด์ Miracle Iceland มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ไอซ์แลนด์ ชมแสงเหนือ

สต็อกโฮล์ม – เที่ยวชมเมือง –  ไอซ์แลนด์ – กรุงเรคยาวิก – บอร์กาเนส – เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ – กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ – กรุงเรคยาวิค – โกลเด้นเซอร์เคิล – ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – น้ำตกกูลล์ฟอสส์ – ล่าแสงเหนือ – South Shore – น้ำตกเซลยาลันด์ – น้ำตกสโกการ์ – Snowmobile – หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดำ – เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล – โจกุลซาร์ลอน – ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) – Iceberg – เซลฟอส์ส – เซลฟอส์ส – อาบน้ำแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก – สต็อกโฮล์ม

ทัวร์ไอซ์แลนด์ Miracle Iceland มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ไอซ์แลนด์ ชมแสงเหนือ

รหัส 021-0292
วันที่เดินทาง
ธ.ค. 64 - ม.ค. 65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
175,000 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
51 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)

22.00 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วันที่ 2 สต็อกโฮล์ม – เที่ยวชมเมือง - ไอซ์แลนด์ – กรุงเรคยาวิก - บอร์กาเนส

01.25 น. : ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

06.55 น. : ถึงท่าอากาศยานอาลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม จะมีการตรวจวีซ่าเข้าเมืองที่นี่ นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองประวัติศาสตร์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบาย และทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่อง รวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ชมเมืองที่จุดชมวิว เดินเล่นในเมืองเก่า แกมล่าสแตน สวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ ได้เวลาเดินทางกลับสู่สนามบิน

12.55 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI 307

15.10 น. : ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน รอรับสัมภาระแล้วเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก เมืองหลวงที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุด ดินแดนอารยธรรมดั้งเดิมของพวกไวกิ้ง เดินทางสู่เมืองบอร์กาเนส

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 บอร์กาเนส - เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ – กิจกรรมล่องเรือชมวาฬ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : นำท่านเดินทางสู่เคิร์คจูเฟล (Kirkjufell) ในเขต West Iceland หนึ่งในสถานที่โปรโมตในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำมีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ ได้ภาพสวยแล้วนำท่านสู่หมู่บ้านประมงโอลาร์ฟวิค บนคาบสมุทรสแนเฟลล์สเนส

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เริ่มกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการ “ล่องเรือชมวาฬ” กล่าวกันว่าการชมวาฬในเขตนี้ตลอดฤดูกาลจะมี 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัย ท่านจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวาฬแบบธรรมชาติมากที่สุด วาฬสีน้ำเงิน, วาฬสเปิร์ม หรือ วาฬหัวทุย, วาฬมิงค์, วาฬหลังค่อม หรือ วาฬฮัมแบ็ก, วาฬเพชฌฆาต หรือ วาฬออร์กาที่หาชมได้ยาก (บนเรือมีชุดกันหนาวให้ยืมและขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 2-3.5 ชั่วโมง) แล้วเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเรคยาวิค

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 กรุงเรคยาวิค - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ – ล่าแสงเหนือ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : นำชมกรุงเรคยาวิก มีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื่น ๆ สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตร์บอกเล่าความเป็นมาของ “ดินแดนน้ำแข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ อนุเสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน นักเดินทางคนสำคัญในประวัติศาสตร์โลก, ฮาร์ปา คอนเสิร์ตฮอลล์ อาคารรูปทรงทันสมัยที่ได้รับรางวัล Mies van der Rohe Award 2013, Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ

นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ เยี่ยมชม ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ตื่นตาตื่นใจกับ น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ไอซ์แลนด์เสมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต และไปชมความอลังการของ น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น. : หลังอาหารค่ำ เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ นำท่านเดินทางสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติซิงเควลิร์ สำหรับปรากฏการณ์แสงออโรราบนท้องฟ้าเหนือ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์นั้น จะเกิดขึ้นเหนือ หุบเขาซิงเควลลิร์ (Þingvellir Valley) ทะเลสาบซิงเควลลาวัทน์ ( Lake Thingvallavatn) ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ โดยทะเลสาบมีความลึกอยู่ที่ 114 เมตร

วันที่ 5 South Shore – น้ำตกเซลยาลันด์ – น้ำตกสโกการ์ – Snowmobile - หมู่บ้านวิก – หาดทรายสีดำ – เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : นำท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore เมื่อมีการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา แวะชม น้ำตกเซลยาลันดส์ น้ำตกในฤดูหนาวจะมีความงดงามแตกต่างกัน น้ำตกสโกการ์ รอท่านมาสัมผัสกับความงาม

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : สนุกกับกิจกรรม “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง” ที่ไอซ์แลนด์นี้คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ไม่เคยละลาย เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุด ชมหาดทรายสีดำ ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก แล้วเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานฯสก๊าฟตาเฟล

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6 โจกุลซาร์ลอน – ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) – Iceberg – เซลฟอส์ส – ล่าแสงเหนือ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : เริ่มกิจกรรมบุก ถ้ำน้ำแข็ง “Crystal Ice Cave tour in Vatnajökull” กิจกรรมนี้เริ่มจากการนั่งรถ Super Jeep ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษใช้วิ่งบนธารน้ำแข็งเท่านั้น ตะลุยสู่ Ice Cave หรือที่นักสำรวจเรียกกันว่า ถ้ำคริสตัล ถ้ำน้ำแข็งสีฟ้าครามสุดอลังการแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็งหรือ Iceberg ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็ง VATNAJOKULL ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ มีขนาด 8,300 ตารางกิโลเมตร เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน ตื่นตาตื่นใจกับการ ชมภูเขาน้ำแข็ง (ไอซ์เบิร์ก) ก้อนโต ๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่ไม่กี่แห่งในโลก ไดมอนด์บีช ชายหาดที่มีก้อนน้ำแข็งลอยออกมาจาก lagoon ทิ้งตัวอยู่ริมชายหาดให้ท่านได้ลองสัมผัส และถ่ายรูปกับความประทับใจนี้ แล้วเดินทางสู่เมือง เซลฟอส์ส เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น. : หลังอาหารค่ำ เริ่มปฏิบัติการล่าแสงเหนือ เมืองสตอร์คเคสริ (Stokkseyri) เป็นเมืองแห่งแรกที่เริ่มล่าแสงเหนือ และเป็นจุดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในการล่าแสงเหนือ

วันที่ 7 เซลฟอส์ส - อาบน้ำแร่บลูลากูน – เคฟลาวิก

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : นำคณะไปชมแหล่งพลังงานความร้อนใต้ดิน Krysuvik ไอซ์แลนด์ จากปรากฏการณ์ความร้อนที่พวยพุ่งมาจากใต้พิภพเป็นบริเวณกว้าง สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้มาเยือน และกิจกรรมที่ทุกท่านรอคอยได้แก่ “บลูลากูน” บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ซิลิดคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่เคฟลาวิก

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8 เคฟลาวิก - สต็อกโฮล์ม - อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง

05.30 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.35 น. : ออกเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI 306

11.45 น. : ถึงสนามบินกรุงสต็อกโฮลม์ ประเทศสวีเดน รถรอรับแล้วเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สต็อกโฮล์ม เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ร้านสินค้าแบรนด์ชื่อดังมีอยู่มากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเป็นของฝากเทศกาลปีใหม่

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9 สต็อกโฮล์ม - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

13.30 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.45 น. : นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานไอซ์แลนด์ ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ลักษณะการจัดรถโค้ชท่องเที่ยวเป็นไปดังนี้
  10-14 ท่าน ใช้รถ Mini Bus ขนาด 16-25 ที่นั่ง
  15-19 ท่าน ใช้รถ Midi Bus ขนาด 25-33 ที่นั่ง
  20-24 ท่าน ใช้รถ Midi Bus ขนาด 29-39 ที่นั่ง
  25 ท่านขึ้นไป ใช้รถ Bus ขนาด 40-49 ที่นั่ง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน บางโรงแรมในต่างจังหวัดจะเป็นแบบ 3 ดาวโดยคุณภาพเทียบเคียง 4 ดาว โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก / ไอซ์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท ต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
  –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตรวจ PCR Test (ถ้ามี)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ : ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 45 วันก่อนการเดินทาง โดยจองตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน,การล่าช้าของสายการบิน,การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน การซื้อทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย ทางบริษัททัวร์มีข้อตกลงในการเหมาจ่ายราคาพิเศษ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการนั้นๆกำหนด เมื่อท่านได้จ่ายค่าทัวร์มาแล้ว ถือว่าท่านยอมรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆได้

ประเทศสวีเดน และไอซ์แลนด์ มีข้อกำหนดให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทย สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้แบบไม่ต้องกักตัว โดยหากคุณได้รับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง วัคซีนที่สวีเดน และ ไอซ์แลนด์ ยอมรับ
Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac
ข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกไปราว 100-300 ก.ม. โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่าง เดือนกันยายน-เดือนเมษายน ของทุกปี

ช่วงเดินทาง
27/12/2021 05/01/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
175,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ไอซ์แลนด์ Miracle Iceland มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ไอซ์แลนด์ ชมแสงเหนือ
เดินทาง 27/12/2021 05/01/2022
*** Child 4-11 With Bed 157,500.- ***
*** Child 4-6 No Bed 140,000.- ***
*** DBL SGL USED 25,000.- ***
*** SGL SUPP 22,000.- ***
*** NO TKT ADL / CHD -35,000 / -26,250 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  27/12/2021 05/01/2022
  Thai Airways (TG)
  175,000 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ไอซ์แลนด์ Miracle Iceland มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ไอซ์แลนด์ ชมแสงเหนือ
  เดินทาง 27/12/2021 05/01/2022
  *** Child 4-11 With Bed 157,500.- ***
  *** Child 4-6 No Bed 140,000.- ***
  *** DBL SGL USED 25,000.- ***
  *** SGL SUPP 22,000.- ***
  *** NO TKT ADL / CHD -35,000 / -26,250 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 51 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • เม.ย.64 - พ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 264 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,890 บาท
   รหัส 010-0321
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 4,890 บาท
   • มี.ค.65 - พ.ค.65
   • 8 วัน 5 คืน
   • 43 ครั้ง
   เริ่มต้น 69,999 บาท
   • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
   • 13 วัน 8 คืน
   • 79 ครั้ง
   เริ่มต้น 71,500 บาท
   รหัส 027-0133
   13 วัน 8 คืน
   เริ่มต้น 71,500 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • พ.ย.64 - มี.ค.65
   • 7 วัน 6 คืน
   • 58 ครั้ง
   เริ่มต้น 42,500 บาท
   รหัส 014-0205
   7 วัน 6 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 42,500 บาท
   ชื่นชอบ