ม่อนแจ่ม – เฮือนโบราณ 60 -พระธาตุดอยคำ-ดอยสุเทพ – ดอยอ่างขาง –  ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก – วัดบ้านเด่นสะหลี – ดอยอินทนนท์ – น้ำตกวชิระธาร -ห้วยตึงเฒ่า – วัดอุโมงค์

ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่ , At Ubon Travel
รหัส 024-0064
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
118 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
เชียงใหม่- ม่อนแจ่ม - เฮือนโบราณ 60 -พระธาตุดอยคำ-ดอยสุเทพ-ถนนคนเดิน

05.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ SodA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง พร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.25 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล เที่ยวบินที่ WE 102 (ระหว่างทางบริการท่านด้วยอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม)ในนำลงมาทานด้านล่าง

08.45 น. : นำท่านเดินทางสู่จุด Check In แห่งใหม่ Sky walk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ สองข้างทางประดับด้วยดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงาม ด้านล่างมีทุกดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ท่านสามารถลงไปถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ได้อย่างใกล้ชิด สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สวนลุงรน สวนดอกไม้ที่สวยงาม ก่อนนำคณะเดินทางต่อ

เที่ยง : อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารปลาเผา ผักสด 

บ่าย : นำคณะออกเดินทางสู่ โดยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ สักการะหลวงพ่อทันใจ เป็นผู้ที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีผู้เดินทางมาขอพร บนบานแล้วประสบความสำเร็จและได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

15.00 น. : นำเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ไหว้ขอพร เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานจะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ปลอดภัยผ่านอุปสรรคนานาไปได้

ค่ำ : อาหารค่ำ ณ ร้านแกงร้อนบ้านสวน หลังอาหารอิสระ ณ ถนนคนเดินเชียงใหม่ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 2
ดอยอ่างขาง – ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่นสะหลี

เช้า : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. : นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง  ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ด้วยความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ทำให้ต่อมาสถานีเกษตรฯ จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมภายในสถานีฯได้

เที่ยง : อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารศิริชัย 

บ่าย : นำคณะ ชมอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกของไทย ฮิโนกิแลนด์ ที่ได้จำลองบรรยากาศสุดอลังการจากญี่ปุ่น จุดเด่นสำคัญ ๆ ด้านหน้าโครงการเป็นเสาโทริอิแบบเรียวบุ ด้านหน้าโครงการจะพบซุ้มประตูโคมแดงขนาดใหญ่ จำลองมาจาก วัดอาซากุสะ และไฮไลท์สุด คือ ปราสาทฮิโนกิ 4 ชั้น ที่สร้างจากไม้สนฮิโนกิที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไม้ชั้นสูงและเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น

14.30 น. : จากนั้นนำชม สวนอินทผลัม บ้านโกหลัก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกอินทผลัมที่แรกของประเทศไทยที่จดสิทธิบัตร ปลูกกว่า 750 ต้น ที่ให้ผลผลิตคุณภาพ รสชาติอร่อย และแปรรูปให้เป็นน้ำอินทผลัมได้อีกด้วย

17.00 น. : เดินทางสู่ วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เต็มไปด้วยความวิจิตรตระการตา อลังการ รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบล้านนาประยุกต์มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบ้านสวนชมจันทร์ 

วันที่ 3
ดอยอินทนนท์ – น้ำตกวชิระธาร -ห้วยตึงเฒ่า - วัดอุโมงค์ -ของฝาก

เช้า : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.00 น. : นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์  เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ ดอยอ่างกา นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สัมผัสยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ให้ท่านได้สัมผัสสายหมอก สัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ ชม สถานีเรดาห์ นำท่านเดิน  ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น  ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่าง ๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล      และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ  มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

เที่ยง : อาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารครัวมิตรภาพ 

บ่าย : นำท่านชม น้ำตกวชิระธาร น้ำตกที่มีความสวยงาม และอยู่ไม่ไกล และให้ท่านได้ซื้อของฝากจากชาวเขา

15.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ จุด Check In อีก 1 แห่ง ณ ห้วยตึงเฒ่า อิสระสัมผัสบรรยากาศสูดโอโซนให้เต็มปอด ไฮไลท์ ที่นี้ คือ หุ่นฟางคิงคองยักษ์ และเพื่อน ๆ รายล้อมไปด้วยบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวที่มีภูเขาโอบล้อมไว้ ที่นี่ยังมีแลนด์มาร์คคล้าย ๆ สะพานซูตองเป้ ทอดยาวเหนือท้องทุ่งไปยังกระท่อมที่อยู่ปลายนาด้วยระยะทางกว่า 100 เมตร

17.00 น. : นำท่านชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี

18.30 น. : ท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย ก่อนนำคณะส่งจุดนัดพบ..

20.50 น. : เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 121

22.10 น. : คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พักเบลล์วิลล่าเชียงใหม่ ระดับ 4 ดาว จำนวน 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

 1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท
 2. และส่วนต่างวันหยุดต่อเนื่อง เพิ่ม 1,000 บาทต่อท่าน เทศกาลปีใหม่เพิ่ม 1,500 บาทต่อท่าน

เงื่อนไขการจอง           

  – ชำระเงินในระบบผ่านแอปฯ เป๋าตัง ที่ผูก G Wallet และได้รับสิทธิ์ตามโครงการเท่านั้น

– รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
– ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ
– ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
– โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
– ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมปริปในบางวัน

ช่วงเดินทาง
05/11/2021 07/11/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
13,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
เดินทาง 05/11/2021 07/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  08/11/2021 10/11/2021
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  13,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
  เดินทาง 08/11/2021 10/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/11/2021 14/11/2021
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   13,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
   เดินทาง 12/11/2021 14/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/11/2021 21/11/2021
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    13,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
    เดินทาง 19/11/2021 21/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/11/2021 24/11/2021
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     13,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
     เดินทาง 22/11/2021 24/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/11/2021 28/11/2021
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      13,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
      เดินทาง 26/11/2021 28/11/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/11/2021 01/12/2021
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       13,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
       เดินทาง 29/11/2021 01/12/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        03/12/2021 05/12/2021
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        13,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
        เดินทาง 03/12/2021 05/12/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         04/12/2021 06/12/2021
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         13,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
         เดินทาง 04/12/2021 06/12/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/12/2021 13/12/2021
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          13,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
          เดินทาง 11/12/2021 13/12/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           13/12/2021 15/12/2021
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           13,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
           เดินทาง 13/12/2021 15/12/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            17/12/2021 19/12/2021
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            13,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
            เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             20/12/2021 22/12/2021
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             13,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
             เดินทาง 20/12/2021 22/12/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              24/12/2021 26/12/2021
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              13,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
              เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               27/12/2021 29/12/2021
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               13,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
               เดินทาง 27/12/2021 29/12/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                31/12/2021 02/01/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                13,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
                เดินทาง 31/12/2021 02/01/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 03/01/2022 05/01/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 13,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
                 เดินทาง 03/01/2022 05/01/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  07/01/2022 09/01/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  13,900 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
                  เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   10/01/2022 12/01/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   13,900 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
                   เดินทาง 10/01/2022 12/01/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    14/01/2022 16/01/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    13,900 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
                    เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     17/01/2022 19/01/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Smile Airways (WE)
                     จำนวน
                     ราคา
                     13,900 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
                     เดินทาง 17/01/2022 19/01/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      21/01/2022 23/01/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Smile Airways (WE)
                      จำนวน
                      ราคา
                      13,900 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
                      เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       28/01/2022 30/01/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Smile Airways (WE)
                       จำนวน
                       ราคา
                       13,900 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์4 ดอยงาม @เชียงใหม่
                       เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        Tags ที่เกี่ยวข้อง
                        Share on social networks
                        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                        • รถตู้
                        • ก.พ.65 - เม.ย.65
                        • 3 วัน 2 คืน
                        เริ่มต้น 6,894 บาท
                        • ไม่ทราบสายการบิน
                        • มี.ค.65 - เม.ย.65
                        • 3 วัน 2 คืน
                        เริ่มต้น 8,500 บาท
                        • Thai Airways (TG)
                        • ธ.ค.64
                        • 10 วัน 7 คืน
                        เริ่มต้น 120,000 บาท