กรุงเรคยาวิค – Thingvellir National Park – นํ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) – น้ำตกกูลฟอสส์ – น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss) – Skogafoss – Reynisfjara Black Sand Beach – บลูลากูน (Blue lagoon) – สกาย ลากูน (Sky Lagoon) – เมืองเคฟลาวิก (Keflavik) – หอไอเฟล (Eiffle Tower) – ล่องเรือบาโตมูช (Bateaux Mouches Cruise) – ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) – ย่านมงมาร์ต (Montmartre) – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – พระราชวังแวร์ซาย -La Vallee Outlet   

ทัวร์Iceland-Paris ล่าแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ ข้อปแบรนด์เนมที่ปารีส , At Ubon Travel
รหัส 001-0487
วันที่เดินทาง
มี. ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
119,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
26 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
Bangkok

21.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways

พบเจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับท่าน

วันที่ 2
Bangkok – Paris-Charles de Gaulle Airport – Keflavik Airport – Reykjavik

00.55 น : ออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 930 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.45 ชั่วโมง)

06.50 น. : เดินทางถึง สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  และรอต่อเครื่องเพื่อเดินทางไปไอซ์แลนด์

13.10 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก โดยสายการบินภายในยุโรป เที่ยวบินที่ XXXX (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชั่วโมง)

15.45 น. : เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ และเป็นศูนย์กลางทางการค้าธุรกิจการประมง เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดรูปทรงน่ารัก สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตร์เรื่องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนน้ำแข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
Reykjavik – Thingvellir – Geysir – Gullfoss

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ iThingvellir National Park ซึ่งยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปีค.ศ. 2014 สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 930 อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ iนํ้าพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ใน Haukadalur ทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ สามารถพบได้เพียงไม่กี่แห่งในโลก จึงจัดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมมชาติที่หาดูได้ยากชนิดหนึ่งซึ่งมีความสูงของการพุ่ง 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที

น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทางวงกลมทองคำ (Golden Circle) ความสวยงามของละอองน้ำที่ตกลงกระทบกับพื้นด้านล่างและสะท้อนกับเเสงไปนั้นมีความสวยงามเเปลกตา เดินทางสู่ Hella เป็นเมืองเล็ก ๆ ในภาคใต้ของประเทศไอซ์แลนด์บนชายฝั่งของแม่น้ำ Ytri-Ranga ชื่อเมืองมาจากถ้ำใกล้แม่น้ำ ว่ากันว่าภิกษุชาวไอริช อาศัยอยู่ที่นั่นในสมัยการตั้งถิ่นฐานครั้งแรก มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
Hella – Seljalandsfoss – Skogafoss - Vik – Reynisfjara

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ iน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss) เป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ เพราะที่นี่มีความสวยงาม ความสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อสายน้ำจากด้านบนทไหลลงมาปะทะกับผืนน้ำด้านล่าง ทำให้เกิดละอองน้ำบางๆ ฟุ้งกระจายไปทั่ว นับเป็นภาพที่สวยงามเกินบรรยาย.

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม iSkogafoss เป็นน้ำตกซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า (Skoga River) น้ำตกแห่งนี้คือแลนด์มาร์กที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตภาคใต้ของประเทศแล้ว น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นน้ำตกที่สูงที่สุด โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วยต้องตื่นตาตื่นใจไปกับความงดงามของสายน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผา และกลายเป็นน้ำแข็งขาวโพลน ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามตระการตา

บ่าย : เดินทางสู่ เมืองวิค (Vik) เป็นหมู่บ้านชายแดนภาคใต้ในไอซ์แลนด์ที่ตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบเกาะประมาณ 180 กิโลเมตร iReynisfjara Black Sand Beach หาดทรายดำที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Vik ทรายสีดำที่ชายหาดแห่งนี้เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมตัวบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง บริเวณนี้เป็นบริเวณที่คลื่นพัดแรง จะพัดเอาวัตถุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าออกไป วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะถูกพัดพาออกไปได้ช้าหรือยังคงสะสมรวมตัวกันอยู่ จนกลายเป็นชายหาดที่มีทรายสีดำ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
Hella – Reykjavik – Grindavik – Blue Lagoon or Sky Lagoon – Keflavik

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านสู่ กรุงเรคยาวิค (Reykjavik) และ แวะถ่ายรูป ที่ i(Hallgrimskirkja) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์ โบสถ์ได้รับการออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองกรินดาวิก (Grindavik) เป็นเมืองประมงบนคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีท่าเรืออยู่บนชายฝั่งนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บลูลากูน (Blue lagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในไอซ์แลนด์ และยังถือเป็นหนึ่งใน 25 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นบ่อน้ำร้อนสีฟ้าที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุนานาชนิดจากใต้ดินที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณและสุขภาพ สระน้ำพุร้อนที่มีขนาดกว้างใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์

หรือ สกาย ลากูน (Sky Lagoon) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมืองเรกยาวิก ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ เพียงไม่กี่นาที นักพักผ่อนสามารถแช่น้ำในบ่อร้อนที่ให้บรรยากาศราวกับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เมืองเคฟลาวิก (Keflavik)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
Keflavik Airport – Paris-Charles de Gaulle Airport – Paris – Bateaux Mouches Cruise

04.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik Airport) **บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) จากโรงแรมเพื่อความสะดวก เนื่องจากเวลาของสายการบิน**

07.35 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล โดยสายการบินภายในยุโรป เที่ยวบินที่ XXXX (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.25 ชั่วโมง)

12.00 น. : ถึง สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล ประเทศฝรั่งเศส รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถ่ายรูปด้านนอก กับ หอไอเฟล (Eiffle Tower) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่เมืองปารีส ด้วยความสูงถึง 1,063 ฟุต หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น ล่องเรือบาโตมูช (Bateaux Mouches Cruise) ล่องเรือชมเมืองปารีส ระหว่างทางเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆอันสวยงาม

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
Paris – City Tours

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านถ่ายรูปคู่กับ iประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)  ประตูชัยแห่งฝรั่งเศสถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม ย่านมงมาร์ต (Montmartre) อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง ให้ทุกท่านได้เดินชมบรรยากาศและเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ  

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ผ่านชม iโรงอุปรากรปาแลการ์นีเย (Palais Garnier) เป็นโรงอุปรากรตั้งอยู่ในกรุงปารีสในฝรั่งเศส ที่สร้างโดย ชาร์ล การ์นีเย เป็นสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรก โรงอุปรากรปาแลการ์นีเยถือกันว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของยุคสถาปัตยกรรมฟื้นฟูบาโรก ที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะการตกแต่งที่วิจิตรงดงามภายในอาคารiแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีสห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
Versailles – La Vallee Outlet

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เข้าชมพระราชวังแวร์ซาย (Palace of Versailles) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปารีส ณ เมืองแวร์ซายส์ นับเป็นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมากจนติดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18 ภายในประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง รูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินชั้นเอก 15,034 ชิ้น

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อิสระช้อปปิ้งที่ La Vallee Outlet  เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ อาทิ GERARD DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, MICHAELKORS, SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA RYKIEL,SUPERDRY, UGG, VICOMTEA และ LONGCHAMP

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9
Paris-Charles de Gaulle Airport – Bangkok

08.00 น. : นำทุกท่านสู่ สนามบินปารีส-ชาร์ลเดอร์โกล เพื่อเช็คอินและโหลดสัมภาระ

12.30 น. : ออกเดินทางไปยัง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 931

วันที่ 10
Bangkok

09.50 น. : ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กก. และ สายการบินภายในยุโรป อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง) อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับเดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-5 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และสถานการณ์จริงอีกครั้ง
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ตามสถานพยาบาลเท่านั้น(ไม่รวมการกักตัวด้วยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ทั้งในโรงแรม หรือบ้านพัก)
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางที่ยังไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น ต้องไปสแกนนิ้วด้วยตนเอง โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และอำนวยความสะดวกในวันที่กำหนด)(เมื่อทางสถานทูตได้กําหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกําหนดได้ ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองเท่านั้น)
 • ค่าตรวจโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ก่อนออกจากประเทศไทย)
 • ค่าตรวจโควิด-19 หรือทำ QR-Code เพื่อใช้เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับนโยบายบางประเทศ)
 • ค่าตรวจโควิด-19 ที่ต่างประเทศ เพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่าตรวจโควิด-19 และ ค่าโรงแรม AQ/SHA+ เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 EUR รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • การชำระมัดจำและชำระส่วนที่เหลือ กรุณาสำรองที่นั่งและชำระมัดจำ จำนวน 60,000 บาท ต่อท่าน เพื่อสำรองสิทธิ์ในการเดินทาง และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทาง 45 วัน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติท่านจะโดนยึดมัดจำโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว หากท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ​ เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันที หลังจากทำการจองแล้ว กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม เช่น หน้าพาสปอร์ตเพื่อออกตั๋วหรือคำขอพิเศษเพิ่มเติมต่างๆ ให้แก่พนักงานขาย และหากท่านชำระเงินเข้ามาไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • จำนวนคนในการออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนออกเดินทาง และหากไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินให้ท่าน หลังหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯได้ชำระไปแล้วตามความเป็นจริง หรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ
 • การรับการดูแลเป็นพิเศษ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น การใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ เนื่องจากการขอใช้วีลแชร์ในสนามบินนั้น ต้องมีขั้นตอนในการขอล่วงหน้า และบางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งทางสนามบินในไทยและในต่างประเทศ ซึ่งผู้เดินทางสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงก่อนทำการจอง และหากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การถูกปฏิเสธในการเข้าหรือออกประเทศ ในกรณีที่กองการตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอำนาจการตัดสินใจเป็นของเจ้าหน้าที่ทางกองการตรวจคนเข้าเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าแสตมป์ไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
 • การงดเว้นการร่วมทริปบางรายการ หากผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปบางสถานที่ในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใดๆ ได้ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)

 • เงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่งให้ผิด
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ผู้เดินทางต้องยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให้เหมาะสมที่สุด
ช่วงเดินทาง
12/03/2022 21/03/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
119,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Iceland-Paris ล่าแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ ข้อปแบรนด์เนมที่ปารีส
เดินทาง 12/03/2022 21/03/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,000. - ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  26/03/2022 04/04/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  123,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Iceland-Paris ล่าแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ ข้อปแบรนด์เนมที่ปารีส
  เดินทาง 26/03/2022 04/04/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,000. - ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/04/2022 18/04/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   127,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Iceland-Paris ล่าแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ ข้อปแบรนด์เนมที่ปารีส
   เดินทาง 09/04/2022 18/04/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 13,000. - ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • มิ.ย.65 - ก.ย.65
    • 5 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 17,990 บาท
    • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
    • 9 วัน 6 คืน
    เริ่มต้น 90,900 บาท
    • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
    • 5 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 39,900 บาท