ทัวร์Pattaya Café Day Trip

เลเจนด์ สยาม พัทยา – มองช้างคาเฟ่ พัทยา  – The Chocolate Factory

ทัวร์Pattaya Café Day Trip

รหัส 023-0315
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
799 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
193 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 เลเจนด์ สยาม พัทยา – มองช้างคาเฟ่ พัทยา - The Chocolate Factory

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เซ็นทรัลบางนา) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

06.30 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองพัทยา จ. ชลบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารกล่อง และน้ำดื่มบนรถ

08.30 น. : เดินทางถึง เมืองพัทยา จ. ชลบุรี

Legend Siam” เที่ยวสนุกหลากยุคสมัย ธีมพาร์คสไตล์ไทยแห่งพัทยา เมืองแห่งตำนานอารยะสยาม ธีมพาร์คเชิงวัฒนธรรมไทยที่นำเสนอตำนานและอารยธรรมอันน่าภาคภูมิใจของสยามประเทศในยุคสมัยต่างๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 164 ไร่ กว่า 100,000  ตารางเมตร ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ตามวิถีแห่งการดำเนินชีวิต

 • โซนแรกคือ “สยามวิไลซ์” ที่แสดงให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มตั้งแต่ กำแพงและประตูเมืองเลเจนท์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกำแพงเมืองและป้อมปราการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนยอดประตูได้แรงบันดาลใจมาจากยอดหลังคาทรงไทยของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยที่หน้าประตูนั้นจะเห็นยักษ์ใหญ่ 2 ตนที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ทศกัณฑ์และสหัสเดชะ ที่ยืนเฝ้ากำแพงเมืองอยู่ ดินเข้ามาด้านในก็จะเป็น “จัตุรัสพระนคร” เป็นศูนย์กลางแห่งความศิวิไลซ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมไทยยุค ร.๔ และ ร.๕ ที่ผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตก สร้างเป็นร้านค้าต่างๆ อาหารคาวหวาน และของฝากหลากหลาย
 • โซนที่สองคือ “ไทยอารยะ” เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมแห่งวิถีพื้นบ้าน เริ่มจาก “พระวิหารและพระสถูปเจดีย์” ที่จำลองมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา “สะพานนวรัฐ” ที่จำลองมาจากสะพานนวรัฐ ที่ จ.เชียงใหม่ “งานวัดป่าหิมพานต์” รื่นเริงบันเทิงใจกับงานวัดสไตล์ไทยๆ สนุกไปกับเครื่องเล่นที่ปลุกสัตว์ป่าหิมพานต์สุดพิศวงให้กลับมาโลดแล่น ทั้งชิงช้าสวรรค์กินรีกินนร, ม้าหมุนสัตว์หิมพานต์ และไวกิ้งปลาอานนท์สะท้านแผ่นดิน
 • โซนสุดท้ายคือ “ภูมิแผ่นดิน” ที่บันทึกเรื่องราวตำนานต่างๆ ไว้มากมาย นำเสนอความภาคภูมิใจของผืนแผ่นดินไทย เช่น “บางระจัน” (กำลังจะเปิดบริการ) ตำนานผู้กล้าแห่งบางระจันนำเสนอผ่านการแสดงสดพร้อมฉากแอคชั่นอย่างใกล้ชิด “ปางช้างสยาม” (กำลังจะเปิดบริการ) กับการแสดงโชว์ของช้างแสนรู้ “นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี” หรือ เจ้าย่าศรีปทุมมานาคิณีเอกอัครมเหสีขององค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ หรือเจ้าปู่ศรีสุทโธ มหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ หากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น จะสัมฤทธิ์ผลสมหวังดั่งใจปรารถนาทั้งเรื่องโชคลาภ การงาน และความรัก และที่พลาดไม่ได้คือ การสืบสานพระราชปณิธาน โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ ๙ มาจัดแสดงผ่านแปลงนาสาธิต และบ้านปลายนา ที่ทำการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พออยู่พอกิน (รวมบัตรเข้าชม ไม่รวมบัตรค่ารถรางและกิจกรรม)

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวัน เลเจนด์ สยาม

บ่าย : จุดเช็คอินใหม่ ใจกลางธรรมชาติ “มองช้างคาเฟ่ พัทยา”  แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ชวนคุณมาสัมผัสความชิล สโลว์ไลฟ์ ใกล้ชิดธรรมชาติ พี่ช้างและผองเพื่อน จุดเช็คใหม่ มานี่ไม่มีเอ้าท์ ท่ามกลางเมืองพัทยาที่สุดแสนจะคึกคัก ใครจะรู้ว่ามีสถานที่ที่ซ่อนตัวอยู่กลางแมกไม้นานาพันธุ์ ที่เราสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ให้สดชื่นหัวใจ

15.00 น. : The Chocolate Factory สาขาพัทยา-พระตำหนัก ด้วยชื่อร้านที่โดดเด่นเรื่องช็อคโกแลต และความกินขาดในเรื่องของบรรยากาศร้าน ครั้งแรกที่เห็นตัวร้านผ่านกระจกใสบานใหญ่ยอมรับว่าอึ้ง! เพราะมองเห็นทิวทัศน์สวยๆ แบบ Sea View ได้เต็มสายตาได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ

19.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ

 

ช่วงเดินทาง
27/03/2021 27/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์Pattaya Café Day Trip
เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2021 03/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  799 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์Pattaya Café Day Trip
  เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 10/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   799 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์Pattaya Café Day Trip
   เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/04/2021 17/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    799 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์Pattaya Café Day Trip
    เดินทาง 17/04/2021 17/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/04/2021 24/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     799 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์Pattaya Café Day Trip
     เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      27/03/2021 27/03/2021
      รถตู้
      799 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์Pattaya Café Day Trip
      เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       03/04/2021 03/04/2021
       รถตู้
       799 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์Pattaya Café Day Trip
       เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 10/04/2021
        รถตู้
        799 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์Pattaya Café Day Trip
        เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         17/04/2021 17/04/2021
         รถตู้
         799 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์Pattaya Café Day Trip
         เดินทาง 17/04/2021 17/04/2021
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          24/04/2021 24/04/2021
          รถตู้
          799 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์Pattaya Café Day Trip
          เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64 - พ.ค.64
           • 1 วัน 0 คืน
           • 198 ครั้ง
           เริ่มต้น 1,990 บาท
           รหัส 023-0317
           1 วัน 0 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 1,990 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • เม.ย.64 - ต.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 103 ครั้ง
           เริ่มต้น 3,8000 บาท
           รหัส 019-0284
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 3,8000 บาท
           • รถตู้
           • มี.ค.64 - เม.ย.64
           • 1 วัน 0 คืน
           • 183 ครั้ง
           เริ่มต้น 699 บาท
           รหัส 023-0291
           1 วัน 0 คืน
           รถตู้
           เริ่มต้น 699 บาท
           ชื่นชอบ