เที่ยวชมความสวยงามของเมืองต่างๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Haldenhuttli จุดวิวแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดของเมืองคูร์ CHUR
นั่งรถไฟ GLACIER EXPRESS หนึ่งในเส้นทางชมวิวที่สวยที่สุดในโลก
เที่ยวหมู่บ้านเซอร์แมทที่แสนน่ารักมีฉากหลังเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
นั่งกระเช้าตัวใหม่ Eiger Express gondola พิชิตยอดเขายุงเฟราจุดที่สูงที่สุดของยุโรป
ชมทัศนียภาพของหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินท่ามกลางหุบเขาและน้ำตกชเตาบ์บาค
ล่องเรือชมความสวยงามทะเลสาบทูน Thun สีเขียวมรกต
ตามรอย ซีรี่ย์ดัง Crash landing on you สะพานแขวน Sigriswill
และจุดที่สหายผู้กองเล่นเปียโน Landing Stage Iseltwald ที่ทะเลสาบ Brienz
สัมผัสประสบการ์ณหวาดเสียว สะพานเหล็ก First Cliff Walk อ้อมหน้าผาสูง

ทัวร์SUPER GRAND SWISS เที่ยวรอบสวิตเซอร์แลนด์ , At Ubon Travel
รหัส 003-0485
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
11 วัน 8 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
147,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
30 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21:30 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานซูริค – เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์– เมืองคูร์ – จตุรัสอาร์คัส – โบสถ์เซนต์มาร์ติน- ประตูเมืองเก่า Obertor

00:35 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 920

06:55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง112ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทางโดยมีแม่น้ำไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของน้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกไรน์

11:00  : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูร์ (Chur) (ระยะทาง185ก.ม.ใช้เวลา2.15ชั่วโมง)  เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศและยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองคูร์ (Chur) สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่าย แต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์ หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้บ่งว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาล ทำให้คูร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ พาท่านไปถ่ายภาพกับ วิวที่สวยที่สุดของเมืองคูร์ (Haldenhuttli) จะได้เห็นภาพของเมืองคูร์ และไร่องุ่นตามเนินเขาแบบพาโนรามา เป็นมุมที่สวยที่สุดของเมืองและยังปรากฎอยู่ในโปสการ์ดมากมาย

จากนั้นพาท่านไปที่ จตุรัสอาร์คัส (Arcas square) เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สวยที่สุดในเมืองคูร์ เต็มไปด้วยอาคารที่สีสันสดใส เต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่อีกมากมาย เดินไปใกล้ๆกันถ่ายภาพกับ โบสถ์เซนต์มาติน St.Martin’s church เป็นอาคารสไตล์กอธิคตอนปลายที่ใหญ่ที่สุด  โบสถ์แห่งนี้ในเมืองเก่าเป็นศูนย์กลาง หน้าต่างกระจกสามบานของศิลปิน Augusto Giacometti ได้กลายเป็นจุดเด่นของโบสถ์แห่งนี้ และยังแสดงถึงเรื่องราวของเทสกาลคริสต์มาสอีกด้วย และถ่ายภาพกับย่านจตุรัสเมืองเก่าที่มี The Obertor ซึ่งเป็นประตูเมือง Chur ตั้งแต่สมัยก่อน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์ค ST.MORITZ (ระยะทาง85ก.ม.ใช้เวลา1.30ชั่วโมง)  แหล่งสกีรีสอร์ทที่หรูหราที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3
St.Moritz - นั่งรถไฟ GLACIER EXPRESS - เมืองเซอร์แมท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (รถบัสของบริษัทจะนำกระเป๋าของท่านไปพร้อมกับรถบัส แนะนำให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็กสำหรับพักค้างคืนในเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เดินทางไปที่สถานีรถไฟของเมือง St.Moritz หรือที่ชาวสวิสจะเรียกว่าฺ Bahnhof St.Moritz พาท่านนั่งรถไฟ GLACIER EXPRESS แห่งสวิตเซอร์แลนด์ หนึ่งในเส้นทางชมวิวที่สวยที่สุดในโลก ด้วยระยะทางที่ยาว ถึง 274 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ เกือบ 8 ชั่วโมง แต่ด้วยวิวข้างทางที่สวยสะกด สายตารับรองว่าคุณจะไม่อยากให้ช่วงเวลา 8 ชั่วโมงบนขบวนรถไฟสายนี้หมดลงอย่างแน่นอน จะได้ชมวิวสวย ๆ สองข้างทางผ่านตู้โดยสาร แบบพาโนราม่าเป็นกระจกใสทั้งหน้าต่างและตัว หลังคา เก็บเกี่ยวบรรยากาศได้อย่างเต็มที่ ทั้งวิว หุบเขาสูงใหญ่ หมู่บ้านเล็ก ๆ ทุ่งหญ้ากว้างที่เต็ม ไปด้วยดอกไม้ป่า มีลำธารใสไหลผ่าน สวยราวกับ ภาพวาด

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

17:00 : พาท่านเดินเท้าเที่ยวชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt)  เดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่แสนน่ารัก และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 4
สถานีรถไฟ Zermatt GGB - ทะเลสาบ Riffelsee – ยอดเขา Gorner – เมืองทาช - เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง - อนุสาวรีย์ Freddie Mercury

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พาท่านเดินชมเมืองไปเรื่อยๆจนถึงสถานีรถไฟ Zermatt GGB ซึ่งเป็นสถานีรถไฟสำหรับขึ้นยอดเขา Gornergrat (ใช้ระยะเวลานั่งรถไฟประมาณ 33 นาที ระยะทาง9.3กม. ) อิสระให้ท่านได้แวะถ่ายภาพกับจุดต่างๆ เริ่มต้นที่ ยอดเขา Matterhorn ที่นี่เป็นอีกจุดที่เป็นที่นิยมของนักสกี สามารถเห็นวิวยอดเขา Matterhorn เช่นกัน ต่อไปอีกนิดไปที่ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ ที่จะเห็นเงาหรือภาพสะท้อนอันแสนงดงามของ Matterhorn และถ่ายภาพกับ ยอดเขา Gorner ซึ่งเป็นสันเขาที่มองเห็นธารน้ำแข็ง Gorner ทางทิศใต้ และทิวทัศน์อันน่าทึ่งของยอดเขามากกว่า 24,000 เมตร ถึงเวลานัดหมายนำท่านนั่งรถไฟจากยอดเขา Gornergrat กลับไปที่เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาช (Tasch) ด้วย Shuttle Train (ใช้เวลาประมาณ 12 นาที) และจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) โดยรสบัส (ระยะทาง139ก.ม.ใช้เวลา2ชั่วโมง) 

แวะถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทซิลยอง (Chillon castle)  เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี สไตล์โกธิกที่มองดูแล้วเหมือนอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาปราสาทซิลยอง เนื่องด้วยเป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส แม้ไม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอื่นๆ ของยุโรป แต่โบรชัวร์แผ่นพับการท่องเที่ยวของสวิสมักมีปราสาทซิลยองเป็นโลโก้ประจำ ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถัดจากกำแพงสูงตระหง่านเข้าไปจะเป็นลานปราสาท ที่พัก และที่สำคัญเป็นคุกสำหรับขังนักโทษ

จากนั้นแวะถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์ Freddie Mercury สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ FREDDIE MERCURY นักร้องวง Queen ตั้งตระหง่านหันหน้าเข้าหาทะเลสาบเลมันด้วยกำปั้นที่ชูขึ้นไปในอากาศอย่างภาคภูมิใจ อีกมือหนึ่งของเขาถือขาตั้งไมโครโฟนอันเป็นสัญลักษณ์ของเขา เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่มีชีวิตของเมืองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และผู้มาเยี่ยมยังนำดอกไม้มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งมักเป็นสีเหลืองตามสีโปรดของเฟรดดี บทกวี ภาพวาด ภาพถ่าย และวัตถุมากมายวางอยู่ที่เชิงรูปปั้นและมักนำมาวางไว้เพื่อรำลึกถึง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 5
เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจ็ทโด – วิหารเซนต์ปิแอร์ - นาฬิกาดอกไม้ - จตุรัสปลาซดูบูร์ก เดอฟูร์ - เมืองโลซานน์ - สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลิง 3 ตัว - ศาลาไทย - Olympic museum - เมืองเบิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีว่า (Geneva) (ระยะทาง94ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูตตั้งอยู่มากที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คต่างๆเริ่มต้นที่ น้ำพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter’s Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850ปี และ นาฬิกาดอกไม้ จุ

ดถ่ายรูปสำคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็นร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน ต่างกันไปตามฤดูกาล อิสระให้ท่านเดินเล่นที่เขตเมืองเก่าเจนีวา ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรมต่างๆมากมาย บริเวณนี้มีชื่อเสียงเพราะว่าเป็นที่ตั้งของ จตุรัสปลาซดูบูร์ก เดอฟูร์ (Place du Bourg de Four) ตลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ยังคงความคลาสสิค และมีกลิ่นอายครั้งเก่าๆ ให้ท่านลองนั่งจิบกาแฟ ดื่มเบียร์ ฟังเสียงน้ำพุกระทบลงน้ำ ฟังเพลงตามข้างถนนมี ช้อปปิ้งเล็กน้อย หาของกินอร่อยๆ ถือว่าเป็นอีกย่านนึงซึ่งไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวเมืองเจนีวา

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนเต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิก จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ สวนเดอน็องตู (Le Denantou) เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก

ขึ้นไปอีกนิดหน่อย รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา (Three monkey monuments) มีน้ำพุรูปปั้นลิง 3 ตัว ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดและฉายพระรูปไว้เสมอ และสมเด็จพระพี่นาง ทรงนิพนธ์ว่าหมายถึง “ไม่ยอมฟัง ดู พูดในสิ่งที่เลว” และยังเป็นที่ตั้งของ ศาลาไทย (Le Pavillon Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ.2549 และครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ เป็นศาลาสีทองอร่ามตั้งอยู่กลางสวน ออกแบบโดยนาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และศิลปินแห่งชาติ

จากนั้นพาท่านไปแวะถ่ายภาพที่ Olympic museum พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโอลิมปิค ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา รอบๆพิพิธภัณฑ์ยังมีสิ่งบอกเล่าเรื่องราวมากมาย เช่น ลู่วิ่ง หรือรันเวย์รั้วไม้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง106ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  นครหลวงอัน งามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำาคําที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 6
บ่อหมีสีน้ำตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ - มหาวิหารเบิร์น - Interlaken West ล่องเรือชมทะเลสาบทูน – สะพานแขวน Sigriswill Panorama

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปถ่ายภาพกับ บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ต้องแวะเข้ามาชม เจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี  เพราะว่า สถานที่ตั้งอยู่ก่อนเข้าเมือง และบางวันก็อาจจะมีผู้ดูแลหมี นำหมีออกมาให้ชม ความน่ารักของหมีในช่วง ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว และแวะถ่ายรูปกับ Town Hall ที่สร้างขึ้นในแบบ Burgundian สไตล์โกธิคตอนปลาย ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของนายกเทศมนตรีประจำมลรัฐเบิร์น

จากนั้นไปถ่ายภาพกับ นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางที่ มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น และก่อนออกจากเมืองเบิร์น นำท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารเบิร์น (Bern Cathedral) มาถึง โบสถ์ใหญ่ที่สร้างในสไตล์โกธิค ประจำเมืองหลวงเบิร์น โบสถ์แห่งนี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1421 แล้วใช้เวลาสร้างกว่า 470 ปี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคิน(Interlaken) (ระยะทาง57ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน Thun และทะเลสาบเบียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

พาท่านไปล่องเรือชม ทะเลสาบทูน โดยจะขึ้นเรือที่ฝั่ง Interlaken West ไปยังท่าเรือฝั่ง Thun ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกัน ตัวเมืองทูนนั้นสงบเรียบง่ายมากๆ มีจุดเด่นอยู่ที่ปราสาทใจกลางเมืองที่มองเห็นได้แต่ไกลเลย เมืองทูนนั้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบก็เลยอุดมสมบูรณ์ ในปัจจุบันนี้เมืองทูนเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ นักท่องเที่ยวมักใช้เป็นเมืองต้นทางหรือปลายทางในการล่องเรือชมทะเลสาบ Thun จากนั้นนำท่านเดินทางไปตามรอย ซีรี่ย์ดัง Crash landing on you เก็บภาพความประทับใจที่ สะพานแขวน Sigriswill Panorama Bridge  ซึ่งเป็นสะพานที่ปรากฎอยู่ในซีรี่ย์เกาหลีชื่อดัง ที่เรารู้จักกันในชื่อ สหายผู้กอง เป็นสะพานแขวนที่มีทางเดินความยาวกว่า 340 ม. แขวนอยู่บนความสูง 180 ม. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้าน Aeschlen และ Sigriswil ในรัฐเบริ์น (Bern) ซึ่งท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของทะเลสาบทูนThun รวมไปถึงเทือกเขาเบอร์นีสอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken) (ระยะทาง19ก.ม.ใช้เวลา30นาที)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 7
ยอดเขายุงเฟรา – Ice palace – Alpine sensation – Shinx observatory - ไคล์เน่ไชเดก์ก -หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน - น้ำตกชเตาบ์บาค - Landing Stage Iseltwald ทะเลสาบ Brienz

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางไปสู่สถานีใหม่ กรินเดิลวาลด์ (Grindelwald Terminal) (ระยะทาง20ก.ม.ใช้เวลา30นาที) พาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express gondola) ไปยังสถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟยุงเฟราที่จะนำผู้โดยสารสู่ ยอดเขายุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูงที่สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และยุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย  รวมค่าบริการ ตั๋วกระเช้าลอยฟ้า รถไฟ และอาหารเที่ยง

พาท่านเที่ยวชม ปราสาทน้ำแข็ง Ice palace สร้างขึ้นจากกองน้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตรค่ะ เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่นี่ ซึ่งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ่มสลักน้ำแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตรโดยใช้เพียงสิ่วเจาะน้ำแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยทำทางเดินเหมือนโพรงถ้ำเข้าไป เพื่อชมรูปสลักน้ำแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ้ำจะคงที่อยู่ที่ -3 องศา Alpine Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซนเซชัน หนึ่งในสถานที่เที่ยวของยุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟยุงเฟรา และการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ค่ะ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟิงซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะนำพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที่ล้อมรอบยุงเฟรายอค Sphinx Observatory สฟิงซ์ฮอลล์ ขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารน้ำแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซึ่งในวันฟ้าใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน้ำแข็งอเล็ตช์เลยไปถึงฝรั่งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ถ่ายภาพความประทับใจกับ ไคล์เน่ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg) อิสระให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจไปกับการชื่นชมด้านทิศเหนือของเขาไอเกอร์ (Eiger) สภาพแวดล้อมที่สดชื่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเทือกเขาแอลป์ ที่นี่ยังโด่งดังในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางปีนเขาอันงดงามที่มุ่งหน้าขึ้นไปสู่ยอดน้ำแข็ง นอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามแล้วคุุณยังจะได้อิ่มอร่อยกับร้านอาหารท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งเลือกซื้อของฝากกลับไปเป็นที่ระลึก

เที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชัน และยังมีน้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ไหลลงมาจากหน้าผา ยิ่งทำให้ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอิจฉาชาวเมืองที่นี่ เพราะเหมือนได้ชมวิวน้ำตกตลอด 24 ชั่วโมงเลย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Iseltwald  หมู่บ้าน Iseltwald ที่เงียบสงบ อยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขา Alps ในเมืองเบิร์น บรรยากาศรายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของเทือกเขาและปราสาทเก่าแก่ที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวบรรยากาศสวยๆชื่องดังของสวิสอีกด้วย

ตามรอยสหายผู้กองกันต่อ.. ซีรี่ย์ดัง Crash landing on you ฉากที่สหายผู้กอง รีจองฮยอก เล่นเปียโนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลับประเทศ และเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของ ยุนเซรี ที่ทำให้เธออยากมีชีวิตอีกครั้งหลังจากได้ยินเสียงเปียโนที่ลอยมาขณะล่องเรืออยู่กลางทะเลสาบ ซึ่งสถานที่สหายผู้กองเล่นเปียโนก็คือที่ริมทะเลสาบ Landing Stage Iseltwald ที่ทะเลสาบ Brienz สีเขียวมรกตแห่งนี้นั่นเอง ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินชมความสวยงามรอบๆหมู่บ้าน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 8
สวนเฮอเฮ่อมัท - สะพานเหล็ก First Cliff Walk - เมือง Grindelwald - เมือง Lungern - ทะเลสาบ Lungernsee - เมืองซุก- ตรวจ RT-PCR

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

โดยที่แรกที่ไปก็คือ สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พื้นที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่ดูสดชื่นมากๆที่ตั้งอยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa นี่แหละ ประดับด้วยวิวอันสวยงามซึ่ง สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ Unterseen ย่านเมืองเก่าของ INTERLAKEN  เรียกว่าบริเวณ Marktgasse ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Harder ( เขาลูกเดียวกับที่ตั้ง Harder Kulm ) เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  1471  อาคารหลาย ๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี โดยเฉพาะบริเวณลานกลางเมืองที่อุดมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ สถานี Grindelwald-First bahn (ระยะทาง20กม. ใช้เวลา30นาที) นั่งกระเช้า Gondola จากเมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ขึ้นสู่สถานี First เป็นสถานีปลายทาง

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับ คือสะพานเหล็กที่เกาะไปตามหน้าผาที่สถานีกระเช้า First สะพานนี้จะอ้อมหน้าผาไปอีกด้าน เดินลัดเลาะแนวหน้าผา เพื่อไปยังร้านค้า ร้านอาหาร และจุดที่สะพานยื่นไปในอากาศเพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพกับวิวสวยๆด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน หลังคาบ้านอันเท่ามดอีกด้วย อิสระให้ท่านชอปปิ้งและถ่ายภาพความประทับใจกับสะพานเหล็กและวิวอันสวยงาม จนถึงเวลานัดหมายพานั่งกระเช้า Gondola กลับสู่สถานี Grindelwald first (ใช้ระยะเวลาประมาณ25นาที)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Lungern เพื่อเที่ยวชมบ้านทิวทัศน์งามของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งตั้งอยู่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลราว 750 เมตร ในส่วนที่สูงที่สุดของรัฐออบวัลเดิน (Obwalden) บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบ Lungern สีเขียวมรกต และที่นี่เป็นเส้นทางยอดฮิตสำหรับการเดินป่า ซึ่งเส้นทางเดินชมธรรมชาติมีป้ายบอกข้อมูลตลอดเส้นทางเดินป่ายาว 2.5 กม. ด้วยกัน อิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจกับทะเลสาบ Lungernsee  เป็นทะเลสาบขนาดย่อมๆ ที่อยู่ในเส้นทางผ่านระหว่าง Luzern กับ Interlaken จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG) 

เข้ารับการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ต้องกักตัว ตามคลินิกที่บริษัททัวร์จัดหาไว้ให้ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี้ สำหรับการกรอก Thailand pass เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ 72 ชั่วโมง  (ผลตรวจออกภายใน 24-48 ชม. ผ่านโทรศัพท์มือถือ)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 9
เมืองเก่าซุก - หอนาฬิกา Zytturm - ชอปปิ้งที่ Lohri AG store

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี้ สิ่งที่จะทำให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ Zug Old town เมืองเก่า  ของซุกที่เป็นบ้านปูด้วยหิน นอกจากนี้ยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ขนาดเล็กที่มีอาคารที่โดดเด่นหลายแห่งในบรรยากาศแบบดั้งเดิม สีพาสเทลและส่วนหน้าอาคารเก่าแก่ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 บ่งบอกถึงลักษณะทั่วไปของอาคารซุกที่มีเสน่ห์ เดินเล่นตามแนวชายฝั่งทะเลสาบที่สะอาดมาก

จากนั้นเยี่ยมชมและถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา Zytturm ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองซุกเป็นหอคอยสูง 52 เมตรที่มีหลังคาที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย อิสระชอปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวรณทะเลสาบ เริ่มจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานไม้ซาเปล (Chapel bridge)  สะพานไม้อายุเกือบ 700 ปีนี้เป็นสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่งเมืองเก่า มีจุดเด่นคือภาพเขียนบนคานไม้ ใต้หลังคาตลอดความยาวของสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่งเมืองเก่า จากนั้นนำท่านไปชมโบถส์อันสวยงามที่ Jesuitenkirche โบสถ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ไหลแนกออกมาจากทะเลสาปตัดผ่านใจกลางเมือง ความงดงามโดดเด่นเป็นสง่า ภายใน หินแกรนิตที่ถูกแกะสลักไว้อย่างอลังการ แท่นเปียโนที่ตั้งอยู่แบบกลมกลืน มีมนต์ขลังดึงดูดใจให้จิตใจสงบ

อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิตฯ ที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านไปที่ จตุรัส schwanenplatz ที่นี่เป็นโซนแหล่งช้อปปิ้งของลูเซิร์นมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และมีร้านค้ามากมายให้เลือกเดินชอปปิ้ง รวมถึงร้านกาแฟ ของหวาน ชอคโกแลต มีความคึกคัก และบรรยากาศดี อิสระให้ท่านชอปปิ้งได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุริค (Zurich)

เดินทางถึงเมืองซูริค พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ เริ่มต้นที่ สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที่เปิดขึ้นในปี 2381 ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำ Limmat ในใจกลางเมืองซูริก สะพาน สามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝั่งของโบสถ์สำคัญของซูริค ฟากนึงมี โบสถ์ Fraumünster ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี ซึ่งโบสถ์นับเป็นไอไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน

และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster จึงนำเสนอออกมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti นอกจากนี้ยังมีประตูทองสัมฤทธิ์หรูหราที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่สำคัญคือมีอนาฬิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ลินเดฮอฟ Lindenhof เป็นจุดชมวิวที่มีสวนสาธารณะ สามารถมองจากตรงนี้ซึ่งเราจะเห็นวิวในมุมที่สูงเกือบทั้งเมือง อีกทั้งยังได้เห็นความมีเสน่ห์และความสวยงามของโบสถ์ สถาปัตยกรรมในเมืองซูริค ที่มีแม่น้ำ Limmat ตัดผ่าน

จากนั้นอิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น  ร้านเครื่องประดับ  ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

 

วันที่ 10
ท่าอากาศยานซูริค

09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ระยะทาง10กม. ใช้เวลา30นาที)  

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ( บริษัททัวร์ทำให้ )
 2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative ( ที่บริษัททัวร์พาไปตรวจในวันที่7 รวมอยู่ในค่าทัวร์ เมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ตามเงื่อนไขการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์แลเดินทางเข้าไทย)

09:30 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

13.15 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG971

วันที่ 11
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06:10+1 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แผน Oasis Tripper สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่า VISA เชงเก้น (Switzerland)
 11. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 6 เมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ (สามารถใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกด้วย)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 EURO หรือ 2,200 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืนและวันที่ 5 และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR 2 ครั้ง พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. 1 การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
17/02/2022 27/02/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
147,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์SUPER GRAND SWISS เที่ยวรอบสวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง 17/02/2022 27/02/2022
*** ราคาเด็ก เด็กอายุ 2-12 ปี มีเตียง 129,000 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 40,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/03/2022 13/03/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  147,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์SUPER GRAND SWISS เที่ยวรอบสวิตเซอร์แลนด์
  เดินทาง 03/03/2022 13/03/2022
  *** ราคาเด็ก เด็กอายุ 2-12 ปี มีเตียง 129,000 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 40,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/03/2022 03/04/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   147,500 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์SUPER GRAND SWISS เที่ยวรอบสวิตเซอร์แลนด์
   เดินทาง 24/03/2022 03/04/2022
   *** ราคาเด็ก เด็กอายุ 2-12 ปี มีเตียง 129,000 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 40,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • VietJet Air
    • พ.ค.65 - ต.ค.65
    • 4 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 15,999 บาท
    • ไม่ทราบสายการบิน
    • ก.พ.65 - มิ.ย.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 6,666 บาท
    • รถตู้
    • มี.ค.64 - พ.ค.64
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 5,555 บาท
    • เดินทางมาเอง
    • เม.ย.64 - พ.ค.64
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 3,500 บาท