ล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก Supreme

ล่องยอชท์ชิลๆ เล่นน้ำ ดำน้ำ ตกปลา
อร่อยจนลืมอิ่มกับ Seafood Buffet Inter
พักหรูอยู่สบาย 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าเต็มอิ่ม

ล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก Supreme

รหัส 000-0232
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,345 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
197 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าเรือ OCEAN MARINA – ดำน้ำดูปะการัง – ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์อินเตอร์

โปรดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านชื่นชอบได้ตามอัธยาศัย เพื่อไว้เป็นเสบียงส่วนตัวของท่าน *บนเรือ*

09.00 น. : พร้อมกันที่ท่าเรือ OCEAN MARINA สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
ควรเตรียม :    รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม อื่นๆ

09.30 น. : นำท่านล่องเรือยอชท์ออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาลและสภาพอากาศ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) จากนั้นให้ทุกท่านได้สนุกกับกิจกรรมทางน้ำอย่างสนุกสนานพร้อมอุปกรณ์บริการฟรี แพยางแฟนซี Sub Board เรือแคนู หน้ากากดำน้ำ พร้อมเสื้อชูชีพ พร้อมรับบริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวของท่านขึ้นมารับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย

13.30 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina จากนั้นให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอิน และรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. : เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าทิปทีมลูกเรือ ท่านละ 100 บาท (เก็บพร้อมค่าทัวร์)

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป *ทั้งนี้เรือจะสามารถออกได้ต่อเมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป* ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางเมื่อมีผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ผู้จัดจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 2 วันก่อนการเดินทาง
 2. ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64
โรงแรม

(พักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
M Pattaya 2,345.- 2,345.- 1,800.- 500.- 1,000.-
A-One New Wing 3,445.- 3,445.- 2,000.- 600.- 1,200.-

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 101 ครั้ง
เริ่มต้น 3,700 บาท
รหัส 019-0288
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,700 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ต.ค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 115 ครั้ง
เริ่มต้น 1,350 บาท
รหัส 023-0316
1 วัน 0 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,350 บาท
ชื่นชอบ