อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง

เช็คอินทะเลบัวแดง ท่องดินแดนถ้ำนาคา คำชะโนดถิ่นตำนาน อลังการเขาสามวาฬ

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง

รหัส 007-0385
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
51 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุดรธานี - บึงกาฬ - บึงโขงหลง – ศาลปู่ลือลือนาคราช - ถ้ำนาคา

04.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.30 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ200

08.40 น. : เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ นำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้น คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำนาคา เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ใช้เวลาเดินทาง )อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ค่ะ โดยตั้งอยู่ใกล้กับ วัดถ้ำชัยมงคล ความสวมงามของที่นี่ก็คือ รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งูยักษ์ หรือ พญานาค

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 จุดชมวิวเขาสามวาฬ - ภูทอก - หนองคาย - วัดผาตากเสื้อ - SKYWALK - วัดโพธิ์ชัย - อุดรราชธานี –วัดป่าภูก้อน - ถนนคนเดินอุดรราชธานี

04.30 น. : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ  75 ล้านปี เมื่อมองดูจากมุมสูงในระยะไกล หินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก ตั้งอยู่ในบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกนั้นมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หนองคาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) จากนั้นนำท่านไปยัง วัดผาตากเสื้อ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเดินลัดเลาะตามหน้าผาเพื่อชมธรรมชาติและ ทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่วัดมีชื่อว่า  “วัดผาตากเสื้อ” เป็นวัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม เนื่องจากเป็นตั้งอยู่ที่สูงบนยอดเขาสูง หากขึ้นไปบนผาจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงามสามารถที่จะมองเห็นด้านล่างทั้งฝั่งไทย

 กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึงยกฐานะขึ้นมาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองคำถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก

นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามเป็นอย่างมากทีเดียว

นำท่านเพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี เปิดให้บริการวันศุกร์ และ เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่ 3 ทะเลบัวแดง - เกาะคำชะโนด - อุดรธานี – สนามบินอุดรธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ที่บึงหนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ทะเลบัวแดงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่งดงาม และยังเป็นสถานที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Unseen Thailand อีกหนึ่งแหล่งเลยก็ว่าได้ ทะเลบัวแดง หรือบึงหนองหานมีเนื้อที่ 28,125 ไร่โดยประมาณ เต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกด้วย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  นำท่านเดินทางไปยัง เกะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นที่ของคำชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดทั่วบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย

22.25 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ207

23.35 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7Kg/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 400 บาท / 15 KG (กรณีที่เดินทางด้วยสายการบินอื่นที่ไม่ได้รวมค่าสัมภาระ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 300 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 4,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางมากกว่า 15 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง อาทิ ค่าจองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ที่ไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
06/01/2022 08/01/2022
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
เดินทาง 06/01/2022 08/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/01/2022 15/01/2022
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
  เดินทาง 13/01/2022 15/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20/01/2022 22/01/2022
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
   เดินทาง 20/01/2022 22/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    27/01/2022 29/01/2022
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
    เดินทาง 27/01/2022 29/01/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/02/2022 05/02/2022
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     8,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
     เดินทาง 03/02/2022 05/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/02/2022 12/02/2022
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
      เดินทาง 10/02/2022 12/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/02/2022 19/02/2022
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       8,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
       เดินทาง 17/02/2022 19/02/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        24/02/2022 26/02/2022
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
        เดินทาง 24/02/2022 26/02/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         06/01/2022 08/01/2022
         VietJet Air
         8,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
         เดินทาง 06/01/2022 08/01/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          13/01/2022 15/01/2022
          VietJet Air
          8,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
          เดินทาง 13/01/2022 15/01/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           20/01/2022 22/01/2022
           VietJet Air
           8,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
           เดินทาง 20/01/2022 22/01/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            27/01/2022 29/01/2022
            VietJet Air
            8,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
            เดินทาง 27/01/2022 29/01/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             03/02/2022 05/02/2022
             VietJet Air
             8,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
             เดินทาง 03/02/2022 05/02/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              10/02/2022 12/02/2022
              VietJet Air
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
              เดินทาง 10/02/2022 12/02/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               17/02/2022 19/02/2022
               VietJet Air
               8,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
               เดินทาง 17/02/2022 19/02/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                24/02/2022 26/02/2022
                VietJet Air
                8,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ คำชะโนด ถ้ำนาคา ทะเลบัวเเดง
                เดินทาง 24/02/2022 26/02/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 จำนวนการเข้าชม 51 ครั้ง
                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • Nok Air (DD)
                 • ม.ค.64
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 71 ครั้ง
                 เริ่มต้น 5,999 บาท
                 • Thai Lion Air
                 • ธ.ค.64
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 58 ครั้ง
                 เริ่มต้น 6,600 บาท
                 รหัส 011-0194
                 3 วัน 2 คืน
                 Thai Lion Air
                 เริ่มต้น 6,600 บาท
                 • เดินทางมาเอง
                 • มี.ค.64 - พ.ค.64
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 257 ครั้ง
                 เริ่มต้น 4,990 บาท
                 รหัส 006-0265
                 3 วัน 2 คืน
                 เดินทางมาเอง
                 เริ่มต้น 4,990 บาท
                 ชื่นชอบ