ขึ้น สกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ชมวิวทะเลหมอกแบบ 360 องศา
ชม วัดคูหาภิมุข หรือ วัดหน้าถ้ำ หนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้
ชมบ้านขุนพิทักษ์รายา บ้านโบราณร้อยปี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แห่งเมืองปัตตานี
ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ และป้ายใต้สุดสยาม
ชมอุโมงค์ปิยะมิตร ถ่ายรูปสุดเก๋กับต้นไม้พันปี, ชมความงามสวนหมื่นบุปผา, แช่เท้าบ่อน้ำพุร้อนเบตง}
พาชิมเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
ลิ้มรส เมนูชื่อดัง ไก่เบตง, เคาหยก, ปลาจีนหรือปลานิลสายน้ำไหลนึ่งซีอิ้ว และ จิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหล

ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค , At Ubon Travel
รหัส 016-0435
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
5,994 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
48 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง–หาดใหญ่–ยะลา-วัดคูหาภิมุข-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-เบตง-จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-สตรีทอาร์ต-วงเวียนหอนาฬิกาเบตง-ตู้ไปรษณีย์โบราณ-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

04.00 น. : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

06.00 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดย สายการบินนกแอร์ (NokAir) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.25 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์นำเที่ยวรอท่านอยู่ด้านนอกที่จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดยะลา โดยรถตู้ปรับอากาศหากต้องการเลือกที่นั่งบนรถมีค่าบริการเพิ่มเติม* จากนั้นนำท่านชม วัดคูหาภิมุข หรือ วัดหน้าถ้ำ หนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอเบตง ระหว่างทางนำท่านจอดแวะถ่ายรูปบริเวณ สะพานข้ามเขื่อนบางลาง บริเวณบ้านคอกช้าง อ.ธารโต สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อล่นระยะทางในการเดินทาง จากเดิมที่จะต้องไปตามไหล่เขา จากนั้นนำท่านแวะจุดเช็คอินสุดฮิต ให้ท่านอิสระถ่ายรูป ป้ายโอเคเบตง จากนั้นนำคณะเดินชมจุดเด่นที่ได้รับความนิยมของตัวเมืองเบตงได้แก่ สตรีทอาร์ท หรือ ถนนศิลปะ งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของความเป็นเบตงได้อย่างดี

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนหอนาฬิกาเบตง และ ตู้ไปรษณีย์โบราณ ในส่วนของตัวหอนาฬิกาสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนขาวที่มีอยู่มากในจังหวัดยะลา หอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือจะเรียกว่าเป็นสะดือของเมืองเบตงก็ว่าได้ ในเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้น มักจะใช้บริเวณหอนาฬิกานี้เป็นจุดนัดหมายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และใกล้ๆ กันนั้นที่อยู่คู่เมืองเบตงมาช้านาน คือ ตู้ไปรษณีย์โบราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2482 สูง 2.9 เมตร จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เจาะผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมต่อส่วนขยายของเมืองไปอีกฟากของตัวเมือง อุโมงค์แห่งนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่ผู้คนสามารถใช้สัญจรไปมาด้วยรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ภายในอุโมงค์ตกแต่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2
ขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-วัดพุทธาธิวาส-วัดกวนอิม-ป้ายใต้สุดสยาม-สนามบินเบตง-ร้านของฝากเมืองเบตง-ร้านวุ้นดำ ต้นตำรับ (เฉาก๊วย ก.ม. 4)–สวนหมื่นบุปผา-อุโมงค์ปิยะมิตร-บ่อน้ำพุร้อน-ศาลาประชาคมเบตง

04.00 น. นำท่านออกเดินทางไปชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตั้งอยู่ใน ตำบลอัยเยอร์เวง ห่างจากตัวเมืองเบตง 30 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี ทะเลหมอกที่ก่อตัวจากผืนป่า ฮาลา–บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง รวมถึงสามารถมองไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว นำท่านขึ้นจุดชมวิว Skywalk ชมวิวทิวทัศน์แบบรอบทิศทางแบบ 360 องศา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปยัง วัดพุทธาธิวาส วัดคู่เมืองเบตง เดิมชื่อวัดเบตง ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2460 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จากนั้นนำท่านสู่ วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง หรือวัดกวนอิมตั้งอยู่บริเวณเนินเขาของสวนสุดสยาม วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพสำคัญๆหลายองค์ ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ถือเป็นจุดเช็คอินไฮไลท์อีกหนึ่งจุดว่าท่านได้มาเยือนถึงแนวเขตแดนใต้สุดของประเทศไทย

จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคาร สนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ สะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น ซึ่งคำว่า “เบตง” หรือ “บือตง” เป็นภาษาถิ่นมลายู แปลว่า “ไม้ไผ่” กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเบตง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น  นำท่านสู่ ร้านวุ้นดำ กม.4 ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน พิเศษ…เมนูจิ้มจุ่มปลานิลสายน้ำไหลชื่อดังของเบตง

บ่าย ; นำท่านชม สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2  สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี เหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร ตั้งอยู่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตะเนาะแมเราะ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (พคม.)  พักผ่อนที่ บ่อน้ำพุร้อนเบตง บ่อน้ำพุร้อนเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติขนาดใหญ่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของบริเวณจุดตาน้ำนั้นอยู่ที่ 60 – 80 องศาเซลเซียส

จากนั้นนำท่านแวะชมและถ่ายรูปด้านนอก ศาลาประชาคม ชมหอนาฬิกาโบราณและตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ได้จำลองแบบมาจากของเดิมที่อยู่ในตัวเมืองเบตง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ ไก่เบตง, เคาหยก และ ผักน้ำผัดน้ำมันหอย

วันที่ 3
เบตง-วัดช้างให้-ปัตตานี–ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-บ้านขุนพิทักษ์รายา-หาดใหญ่-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-ดอนเมือง, กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี นำท่านชม วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน

บ่าย : จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เชื่อกันว่าผู้มาขอพรให้โชคลาภจะได้ผล หรือแม้แต่การค้าขายที่ซบเซาหรือขาดทุนก็กลับรุ่งเรืองขึ้นจนทำให้เกิดความนับถือศรัทธาอย่างมาก ชาวปัตตานีจึงได้นำต้นไม้ที่ลิ้มกอเหนี่ยวผูกคอตายมาแกะสลักเป็นรูปบูชาและรสร้างศาลเจ้าขึ้นสักการะ สำหรับองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภ ค้าขาย ซึ่งเป็นที่นิยมมากราบไหว้ของพรเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต

จากนั้นนำท่านชมด้านนอก บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2460 อายุกว่า 100 ปี บ้านขุนพิทักษ์รายาเป็นเรือนแถว 2 ชั้น 2 คูหา 2 ช่วงเสา รูปแบบของตึกแถวมีการประยุกต์ระหว่างสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นและสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเป็นภาพสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของย่านนี้

หาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ทั่วไป ในราคาย่อมเยาว์ อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

18.55 น. : ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ (NokAir) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.05 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม เฉพาะเที่ยวบินขากลับ หาดใหญ่-ดอนเมือง
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาวเบตง 2 คืน, 3 ดาว หาดใหญ่ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนรถนำเที่ยว
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
 • บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
 • หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และเอกสารอื่นๆ ตามที่ตามประกาศกำหนด

เงื่อนไขการยกเลิก

***เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว ก่อนชำระเงินเท่านั้นแต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด, ศบค.สั่งระงับการเดินทางฯ) ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***

รบกวนอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

ช่วงเดินทาง
11/02/2022 13/02/2022
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
9,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/02/2022 14/02/2022
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  9,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
  เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/02/2022 19/02/2022
   การเดินทาง
   Thai Lion Air
   จำนวน
   ราคา
   9,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
   เดินทาง 18/02/2022 19/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/02/2022 21/02/2022
    การเดินทาง
    Thai Lion Air
    จำนวน
    ราคา
    9,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
    เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/02/2022 27/02/2022
     การเดินทาง
     Thai Lion Air
     จำนวน
     ราคา
     9,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
     เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      26/02/2022 28/02/2022
      การเดินทาง
      Thai Lion Air
      จำนวน
      ราคา
      9,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
      เดินทาง 26/02/2022 28/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/03/2022 13/03/2022
       การเดินทาง
       Thai Lion Air
       จำนวน
       ราคา
       9,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
       เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/03/2022 14/03/2022
        การเดินทาง
        Thai Lion Air
        จำนวน
        ราคา
        9,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
        เดินทาง 12/03/2022 14/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/03/2022 20/03/2022
         การเดินทาง
         Thai Lion Air
         จำนวน
         ราคา
         9,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
         เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/03/2022 21/03/2022
          การเดินทาง
          Thai Lion Air
          จำนวน
          ราคา
          9,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
          เดินทาง 19/03/2022 21/03/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25/03/2022 27/03/2022
           การเดินทาง
           Thai Lion Air
           จำนวน
           ราคา
           9,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
           เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            26/03/2022 28/03/2022
            การเดินทาง
            Thai Lion Air
            จำนวน
            ราคา
            9,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
            เดินทาง 26/03/2022 28/03/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             01/04/2022 03/04/2022
             การเดินทาง
             Thai Lion Air
             จำนวน
             ราคา
             9,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
             เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              02/04/2022 04/04/2022
              การเดินทาง
              Thai Lion Air
              จำนวน
              ราคา
              9,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
              เดินทาง 02/04/2022 04/04/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               08/04/2022 10/04/2022
               การเดินทาง
               Thai Lion Air
               จำนวน
               ราคา
               9,990 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
               เดินทาง 08/04/2022 10/04/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                09/04/2022 11/04/2022
                การเดินทาง
                Thai Lion Air
                จำนวน
                ราคา
                9,990 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
                เดินทาง 09/04/2022 11/04/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 15/04/2022 17/04/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Lion Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 9,990 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
                 เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  16/04/2022 18/04/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Lion Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,990 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
                  เดินทาง 16/04/2022 18/04/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   22/04/2022 24/04/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Lion Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   9,990 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
                   เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    23/04/2022 25/04/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Lion Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    9,990 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เที่ยวไทยเบตง ใต้สุดสยาม ชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ค
                    เดินทาง 23/04/2022 25/04/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,800 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     Tags ที่เกี่ยวข้อง
                     Share on social networks
                     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                     • VietJet Air
                     • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                     • 4 วัน 3 คืน
                     เริ่มต้น 8,999 บาท
                     • มิ.ย.65 - ต.ค.65
                     • 7 วัน 4 คืน
                     เริ่มต้น 69,999 บาท
                     • รถตู้
                     • ก.พ.65 - เม.ย.65
                     • 3 วัน 2 คืน
                     เริ่มต้น 6,894 บาท
                     • Nok Air (DD)
                     • เม.ย.64 - พ.ค.64
                     • 3 วัน 2 คืน
                     เริ่มต้น 6,990 บาท