แพ็กเกจ One Day Tour ล่องเรือยอร์ช เที่ยวกาฮังบีช(เกาะเฮ) เกาะราชา + ซันเซท

ล่องเรือยอร์ช คาตามารันเที่ยวกาฮังบีช(เกาะเฮ) – เกาะราชา – ซันเซ็ท

แพ็กเกจ One Day Tour ล่องเรือยอร์ช เที่ยวกาฮังบีช(เกาะเฮ) เกาะราชา + ซันเซท

รหัส 006-0214
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,299 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
222 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ล่องเรือยอร์ช-กาฮังบีช (เกาะเฮ)-เกาะราชาใหญ่-ดำน้ำชมปะการัง-ซันเซ็ท

08.30 น. : ถึงจุดเช็คอิน……ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง  ตรวจเช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์

09.00 น. : ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองสู่ กาฮังบีช เกาะเฮ เดินทางถึง กาฮังบีช ทัวร์ไกด์ นำลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และรับฟังข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก บริการต่างๆ ณ กาฮังบีช ลูกค้าทุกท่านสามารถเบิกอุปกรณ์ดำน้ำตื้นจากพนักงาน ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ “กาฮังบีช” มีกิจกรรมทางน้ำคอยให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท (เรือลากกล้วย) , พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม) , ไดฟิ์วิ่ง (ดำน้ำลึก) , ซีวอคเกอร์ (เดินใต้ทะเล) **มีค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการ**

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารกาฮัง

13.00 น. : ออกเดินทางจากกาฮังบีช ล่องเรือไปเกาะราชาใหญ่ ถึง เกาะราชาใหญ่ นำลูกค้าทุกท่านว่ายน้ำชมปะการังที่ อ่าวคอนแค เพื่อสัมผัสความสวยงามของปะการังน้ำตื้น และปลาสวยงามหลากหลายสีสัน นำท่านขึ้น เกาะราชา เพื่อสัมผัสกับความละเอียดของเม็ดทรายและท่านสามารถว่ายน้ำเพื่อชมแนบประการังน้ำตื้นจากบริเวณชายหาดได้

16.45 น. : ออกเดินทางจาก เกาะราชา สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของพระอาทิตย์ตกระหว่างเดินทางกลับท่าเรืออ่าวฉลอง

18.30 น. : เดินทางถึง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าเรือยอร์ช ตามที่ระบุในรายการ
 2. ทัวร์ไกด์
 3. อาหารกลางวัน (กาฮังบีช)
 4. เครื่องดื่มและผลไม้ตามฤดูกาล (บริการบนเรือ)
 5. เก้าอี้ชายหาด (กาฮังบีช)
 6. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากดำน้ำ) , เสื้อชูชีพ
 7. ประกันอุบัติเหตุ
 1. รถรับส่ง ที่พัก-ท่าเรือ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ แต่ละจุด แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
อัตราค่าบริการ
เวลา 09.00-18.30 น. ผู้ใหญ่  เด็ก 4-11 ปี
เปิดบริการทุกวัน 1,299 บาท/ท่าน 1,099 บาท/ท่าน 

กรณีต้องการรถรับ-ส่ง

เส้นทาง ไป-กลับ แบบจอย (ท่านละ) เหมารถตู้ (คันละ)
โซนที่ 1 : ตัวเมืองภูเก็ต, เกาะสิเหร่, แหลมหิน, หาดราไวย์,
หาดในหาน, หาดกะตะ, หาดกะรน, หาดป่าตอง
200.- 1,300.-
โซนที่ 2 : แหลมพันวา, โบ๊ทลากูน, หาดกมลา, หาดสุรินทร์, หาดบางเทา, ลากูน่า 300.- 1,500.-
โซนที่ 3 : หาดลายัน, หาดในทอน, หาดในยาง, หาดไม้ขาว, อ่าวปอ, สนามบิน 1,500.-
หมายเหตุ ราคาเหมารถตู้ สำหรับ 7 – 10 ท่าน

โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • พ.ค.64 - ก.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 176 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 190 ครั้ง
เริ่มต้น 799 บาท
รหัส 023-0302
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 799 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ต.ค.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 31 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส 007-0009
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 9,999 บาท
ชื่นชอบ