เกาะยาวาซั่ม – เกาะปอดะ – เขาตังหมิง – เกาะไก่ – Unseen Thailand ทะเลแหวก – ชมความงาม ณ หาดถ้ำพระนาง – ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง @ เขาเรือบิน  – พิเศษ!! อาหารเย็นอิ่มอร่อย บุฟเฟต์ปิ้งย่างซีฟู้ดบนหาด

แพ็คเกจกระบี่ ฟิน ดำน้ำจุใจ ทัวร์ 7 เกาะ , At Ubon Travel
รหัส 010-0113
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,499 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
93 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินกระบี่ - อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรมที่พัก

…… น. : เดินทางสู่ จ. กระบี่ โดยสายการบิน………… เที่ยวบิน……………..

…… น. : เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติกระบี่  รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ รอรับท่านที่สนามบิน ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศส่วนตัวไปยัง โรงแรมในอ่าวนาง หรือ หาดทับแขก (โรงแรมที่พักตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับท่าน ณ โรงแรม เพื่อดูแลความเรียบร้อยขณะเข้าเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 เที่ยง/เย็น : อิสระอาหารตามอัธยาศัย โรงแรมที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

วันที่ 2
ทัวร์ 7 เกาะซันเซ็ต เกาะยาวาซั่ม – เกาะปอดะ – เขาตังหมิง - เกาะไก่ - Unseen Thailand ทะเลแหวก - ชมความงาม ณ หาดถ้ำพระนาง - ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง @ เขาเรือบิน - พิเศษ!! อาหารเย็นอิ่มอร่อย บุฟเฟต์ปิ้งย่างซีฟู้ดบนหาด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังจากรับประทานอาหารเช้าเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง : อิสระอาหารตามอัธยาศัย

12:30 : รับท่านและคณะจากโรงแรมที่พัก เพื่อพาไปยัง “ท่าเรืออ่าวนาง”

13:00 : ออกเดินทางจาก “ท่าเรืออ่าวนาง”  โดย เรือหางยาว (จอยทัวร์ ) ไปยัง

 • เกาะยาวาซั่ม สนุกกับการดำน้ำตื้นและสัตว์ทะเลและปะการังหลากสีสัน
 • เกาะปอดะ เกาะที่มีหาดทรายขาวสวยงาม ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการอาบแดด ว่ายน้ำ ดำน้ำดูปะการังและปลาหลากหลายชนิด
 • เขาตังหมิง สนุกกับการดำน้ำและว่ายน้ำ
 • เกาะไก่ ล่องเรือถ่ายรูปชมเกาะซึ่งมีลักษณะคล้ายหัวไก่ อันเนื่องจากการกัดกร่อนตามกาลเวลา
 • ทะเลแหวก เพลิดเพลินเดินเล่นสันทรายขาวซึ่งจะปรากฏให้เห็นขณะน้ำลด จุดเชื่อมต่อกันของเกาะ 3 เกาะนั่นคือ เกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ
 • หาดถ้ำพระนาง พิเศษ!! อาหารเย็น อิ่มอร่อยบุฟเฟต์ปิ้งย่างซีฟู้ดบนหาด (2) พร้อมชมความงามของพระอาทิตย์ตกดิน
 • เขาเรือบิน สัมผัสประสบการณ์การว่ายน้ำยามกลางคืน ชมมหัศจรรย์แพลงก์ตอนเรืองแสง

20:00 : เดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวนาง และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโรงแรมที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

วันที่ 3
แวะร้านของฝาก –ถ่ายรูปเขาขนาบน้ำ – อนุเสาวรีย์ปูดำ - สนามบินกระบี่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

12:00 น. : ทำการ Check – Out จากโรงแรม เจ้าหน้าที่พร้อมรถรับส่งโดยสารปรับอากาศแบบส่วนตัว รอรับท่าน ณ ที่พัก พาท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่  พาท่านแวะซื้อของฝาก “ร้านจี้ออ” ร้านขายของฝากที่รวบรวมทั้งอาหารและขนมท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ อาทิ อาหารทะเลแห้ง ท๊อฟฟี่ถั่ว ท๊อฟฟี่มะพร้าว ขนมเต้าส้อไส้ถั่ว น้ำพริกกุ้งเสียบ อินทผาลัม ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย …จากนั้นก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะนำท่านชมวิว “เขาขนาบน้ำ” ให้ท่านได้เก็บภาพวิวภูเขาสองลูกที่ตั้งสูงตระหง่านขนาบแม่น้ำทั้งสองข้าง เป็นภาพหนึ่งในเอกลักษณ์เชิงท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ และยังมีรูปปั้นอนุสาวรีย์ปูดำตัวใหญ่ ซึ่งเป็นอีกจุดเช็คอินยอดนิยมที่ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวท้องถิ่นรู้จักกันเป็นอย่างดี

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบินกระบี่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

……….. : เดินทางกลับ สนามบิน……………. โดยสายการบิน….. เที่ยวบิน ……..

……….. : เดินทางถึงสนามบิน…………กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……..

เงื่อนไข
 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน ( พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ )
 • รถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ ( รับ – ส่ง สนามบิน / โรงแรม )
 • เรือหางยาววันดำน้ำ ( จอยทัวร์ )
 • รถรับ-ส่งจากโรงแรม – ท่าเรือ
 • ทัวร์วันที่ 2 ทัวร์ทะเลกระบี่ 7 เกาะซันเซ็ต ดูแพลงก์ตอน รวมอาหารเย็นซีฟู้ดปิ้งย่าง น้ำดื่ม ผลไม้ ไกด์ท้องถิ่น อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และระหว่างการทำกิจกรรมเดย์ทัวร์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ -กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ (ตามโปรแกรมทัวร์ )
 • ค่าทิปคนขับรถ พนักงานบริการ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบุในรายการทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้)
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติกรณีชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาทต่อคน เด็ก 200 บาทต่อคน โปรดชำระ ณ จุดเช็คอิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน

โรงแรม โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช (COSI Krabi Ao Nang Beach)

 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 64 – เมษายน 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
COSI Room 2-3 ท่าน 4,599 ไม่มีเตียงเสริม 2,599 1,000
COSI Room 4-5 ท่าน 4,099
COSI Room 6-7 ท่าน 3,599
COSI Room 8–9 ท่าน 3,499

** สำหรับการเข้าพักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว **

 • **วันหยุดปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • **ช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ วันที่ 13 – 17 เม.ย 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน

โรงแรม ปาหนัน อ่าวนาง (Panan krabi Resort)

 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 64

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 4,599 3,999 2,999 1,100
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 4,099
Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 3,599
Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 3,499
 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Cliff Room 2-3 ท่าน 4,999 3,999 2,999 1,500
Deluxe Cliff Room 4-5 ท่าน 4,499
Deluxe Cliff Room 6-7 ท่าน 4,099
Deluxe Cliff Room 8–9 ท่าน 3,899
 • **วันหยุดนักขัตฤกษ์ = จ่ายเพิ่ม 600 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลตรุษจีน 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65  = จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน

โรงแรม ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท (Sea Seeker Krabi Resort)  

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564
Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน 4,399 3,999 2,999 1,100
Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน 4,099
Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน 3,799
Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน 3,499
 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65

Room type จำนวน ราคา / ท่าน ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ต่ำกว่า 9 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Mountain Room 2-3 ท่าน 4,699 3,999 2,999 1,100
Deluxe Mountain Room 4-5 ท่าน 4,399
Deluxe Mountain Room 6-7 ท่าน 4,099
Deluxe Mountain Room 8–9 ท่าน 3,799
 • **วันหยุดนักขัตฤกษ์ = จ่ายเพิ่ม 600 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลตรุษจีน 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 65 = จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน
 • **ช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 64– 4 ม.ค. 65  = จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท / ท่าน

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ** กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **
 2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถ ค่าโรงแรมที่พัก ค่าแพ็กเกจดำน้ำ ค่าตั๋วเรือ ( จอยทัวร์ )
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
 4. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 5. *** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) **
 6. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 7. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ

การชำระเงิน

** กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 50 % ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ทำการจอง**
กรณีทางลูกค้าให้บริษัทฯ จองตั๋วให้ด้วย ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ภายใน 4 ชั่วโมง

เนื่องจากเป็นตั๋วเดี่ยว หากชำระล่าช้าราคาตั๋วอาจปรับขึ้น หรือที่นั่งเต็มได้

หมายเหตุ

 • รายการท่องเที่ยว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Lion Air
 • มี.ค.65 - เม.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 4,980 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,999 บาท
 • Nok Air (DD)
 • พ.ย.64 - ธ.ย.64
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 8,999 บาท