ดำน้ำทะเลแหวก ดูปะการัง ตามโปรแกรม หาดไร่เลย์  ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ

แพ็คเกจกระบี่ Riverside Hotel Krabi (ซื้อ1 แถม 1) , At Ubon Travel
รหัส 019-0184
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,390 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กระบี่

ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ

วันที่ 2
หาดไร่เลย์  ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เจ้าหน้าที่รับประมาณ 8.00-8.30 น. โปรแกรมดำน้ำทะเลแหวก ดูปะการัง ตามโปรแกรม หาดไร่เลย์  ถ้ำพระนาง เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ เดินทางกลับสู่ที่พัก (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศอุทยาน และสภาพอากาศ) (ทานอาหารมื้อที่ 2 + อุปกรณ์ดำน้ำฟรี) เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3
กระบี่

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข
 1. ที่พัก 3 วัน 2 คืน
 2. **อาหารเช้าโรงแรม ชา,กาแฟ,ขนมปัง** อาหารกลางวันในทัวร์
 3. โปรแกรมดำน้ำ 1 วัน พร้อมอุปกรณ์ ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ
 4. รถรับ-ส่ง ไปดำน้ำ

เงื่อนไข

 • ราคา 2,390 บาท สามารถเดินทางได้ 2 ท่าน
 • *** ถ้าต้องการเดินทางช่วง ปีใหม่ วันหยุดยาวกรุณา สำรองห้องพักล่วงหน้านานๆ นะคะ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงห้องพัก ในระดับที่เทียบเท่ากันได้ ***
 • *** ถ้าแจ้งวันเดินทางแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเงินทุกกรณี ***

อัตราค่าบริการ

3 วัน 2 คืน 1 พย.2021 – 15 มค.2022 25 ธค.2021 3 มค.2022
Standard 2,390/คู่ 3,390/คู่
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 4,999 บาท
 • เม.ย.65 - มิ.ย.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 54,900 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,555 บาท