หาดถ้ำพระนาง – ทะเลแหวก – เกาะไก่ – เกาะปอดะ

แพ็คเกจทัวร์กระบี่ , At Ubon Travel
รหัส 009-0424
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
55 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ - เข้าที่พัก

จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เข้าสู่ที่พัก ระยะทางประมาณ 25 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ที่พัก Aonang Viva Resort

วันที่ 2
ทะเลแหวก - เกาะไก่ - เกาะปอดะ - หาดถ้ำพระนาง - อ่าวไร่เลย์ - ที่พัก

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 1

08.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

09.45 น. : นำท่านออกเดินทางโดยเรือหางยาว บนเรือมีบริการน้ำดื่ม เสื้อชูชีพ และ อุปกรณ์ดำน้ำ เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

– ทะเลแหวก Unseen in Thailand มีความแปลกตามธรรมชาติที่สวยงาม เมื่อน้ำลดจะปรากฎสันทรายที่เชื่อมเกาะทั้ง 3 เข้าด้วยกัน เกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ ทำให้มองดูเห็นเป็นทะเลที่แยกตัวออกจากกันในหนึ่งวันการแยกของน้ำจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

– เกาะไก่ เป็นเกาะที่มีลักษณะคล้ายหัวไก่ จากนั้นนำท่านร่วมกิจกรรมว่ายน้ำดูปะการังที่สวยงาม พร้อมทั้งฝูงปลามากมาย หลากหลายสีสัน ที่ท่านสามารถพบเห็น เช่นปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน ปลามังกร ปลาเสือ เป็นต้น

– เกาะปอดะ เกาะแสนสวยอีกหนึ่งเกาะแห่งทะเลกระบี่ หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ทุกท่านสามารถเล่นน้ำ อาบแดด พักผ่อนตามอัธยาศัย

– หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่ขาวสะอาดสวยงามไม่แพ้ที่ใด เป็นถ้ำที่ได้รับการนับถือของชาวเรือ เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

– อ่าวไร่เลย์ เป็นหาดที่โดดเด่นด้วยลักษณะที่สวยงามด้วยหน้าผาทิวเขาหินปูน ชายหาดของไร่เลย์มี 2 ฝั่ง ได้แก่ หาดไร่เลย์ตะวันตก (หาดน้ำเมา) เป็นที่ตั้งของถ้ำพระนาง ซึ่งภายในมีศาลพระนางที่ชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ และเหมาะสำหรับชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์ตก หาดไร่เลย์ตะวันออก มีกิจกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ การปีนผา เนื่องจากด้านปลายหาดมีผาหินปูนที่มีความสูงเหมาะสำหรับการปีนผา

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยงแบบกล่องที่เกาะปอดะ มื้อที่ 2

14.00 น. : นำท่าเดินทางกลับสู่ท่าเรือ ส่งท่านกลับสู่ที่พัก

(โปรแกรมดำน้ำอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศในวันนั้นๆ)

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 3

11.00 น. : เช็คเอาท์ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 

11.40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถ รับ-ส่ง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ – ที่พัก
 • ที่พัก Aonang Viva Resort (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 2 คืน
 • เรือหางยาวพาชม หาดไร่เลย์ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะปอดะ กระบี่ **โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ ระดับน้ำทะเล**
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ราคา/ท่าน
มกราคม 2565 (Superior room) 2,988 บาท/ท่าน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 (Superior room) 3,188 บาท/ท่าน

หมายเหตุ

 • เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ เข้าพักฟรี (ไม่มีเตียงเสริม)
 • เด็ก 2 – 10 ขวบ ราคา 1,800 บาท (ไม่มีเตียงเสริม)
 • เด็ก 11 ขวบขึ้นไปคิดราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
 • จองขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ