ทรีมังกี้คาเฟ่ (Tree monkeys)– วัดฉลอง – ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต – คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe’ – ตลาดนัดชิลวา – ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  – เขารัง – เมืองเก่าภูเก็ต

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต ป่าตอง เที่ยวซิลๆ เช็คอินทุกแลนด์มาร์ค , At Ubon Travel
รหัส 010-0060
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
103 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินภูเก็ต – ทรีมังกี้คาเฟ่ (Tree monkeys)– วัดฉลอง – ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ - เข้าสู่ที่พัก

………. น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย (** คนขับรถตู้ภูเก็ตมารอรับ**)  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ร้านคาเฟ่ “ทรีมังกี้” Three Monkey Restaurant คาเฟ่สวยๆกลางป่าอันเขียวชอุ่มอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต พร้อมชมวิวธรรมชาติสวยๆ รอบๆร้าน

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านไปสักการะขอพร วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ   2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าใครอยากเดินสำรวจแหลมพรหมเทพก็สามารถเดินไปได้ถึงปลายแหลม มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาว

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต - คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe' - ตลาดนัดชิลวา - เข้าสู่ที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต” สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจหลัก คือ ส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญ รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นสถานที่สร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมากว่า 30 ปี  โดยการจัดแสดงพันธุ์สัตว์นํ้าที่หลากหลาย สวยงาม และหาดูยาก

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธุ์บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้ง ซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของบัว มีขนาดใหญ่ถึง 1.5 เมตร การตกแต่งของตัวคาเฟ่เป็นแบบไทยๆ มีต้นไม้ใหญ่และต้นเล็ก ๆ ร่มรื่นมากๆ ในส่วนของที่นั่งภายในคาเฟ่มีทั้งระเบียงที่ยื่นออกมาในสระบัว และจะมีในส่วนที่นั่งที่อยู่ในร่ม ภายในร้านจะมีอาหารไทย และอาหารฟิวชั่นหลากหลายให้เลือกทาน และมีเครื่องดื่มอร่อยๆให้เลือกมากมาย

จากนั้น นำท่าน อิสระช็อปปิ้ง ณ  ตลาดนัดชิลวา ตลาดยอดนิยมเพราะที่นี่มีครบครันทั้งของกิน ของใช้ ร้านอาหาร บรรเจิด ท่ามกลางบรรยากาศกลางแจ้งแบบสบาย ๆ ใจกลางเมืองภูเก็ต ที่มีพื้นที่สำหรับขายสินค้าไอเดีย โดยภายในตลาดจะมีพ่อค้าแม่ขายมาวางของแฮนด์เมดดีไซน์เก๋ ๆ แฟชั่นแนว ๆ อาทิ ของที่ระลึกต่าง ๆ สมุดทำมือ หมวก งานศิลปะสุดชิค เสื้อผ้า อาหาร ร้านกาแฟ และร้านน่านั่งชิลมากมาย ฯลฯ เวลา : เปิดวันพฤหัสบดี-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-22.30 น

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง )

วันที่ 3
ชมพระใหญ่เขานาคเกิด - เขารัง - เมืองเก่าภูเก็ต - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP ของฝากของชาวภูเก็ต – สนามบินภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต ชาวต่างชาติรู้จักกันในนามว่า Big Buddha เป็นพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ที่ประดิษฐาน ณ บนยอดเขานาคเกิด จากนั้น นำท่านชม จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่า เป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต จากนั้นนำท่านชม “สินค้า OTOP ของชาวภูเก็ต” ชมโรงงานทำไข่มุก ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต และ นำคณะท่านซื้อของฝาก อาหารทะเลแห้ง และ ขนมพื้นเมืองภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ  ขนมเต้าซ้อ ฯลฯ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง )

ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

 …… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • คนขับ พร้อมรถตู้ ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป
 • ค่าที่พัก2คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 – 3  ท่าน / ห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าอาหารมื้อต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgradeห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

** ขอสงวนสิทธิ์รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้

วัคซีนชนิด Sinovac / Astrazeneca / Moderna / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม

หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson ครบ 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

หรือวัคซีนสูตรไขว้ตามที่สาธารณะสุขกำหนด

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์

โรงแรม อมารี ภูเก็ต ป่าตอง (AMARI PHUKET ) ระดับ 5 ดาว

แบบห้องพัก จำนวน ราคา
Superior Room 2 – 3 ท่าน 7,999
Superior Room 4 – 5 ท่าน 6,999
Superior Room 6 – 7 ท่าน 5,999
Superior Room 8 – 9 ท่าน 4,999
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Lion Air
 • เม.ย.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 6,532 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 3,000 บาท