ทรีมังกี้คาเฟ่ (Tree monkeys)– วัดฉลอง – ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ – สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต – คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe’ – ตลาดนัดชิลวา – ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  – เขารัง

แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต เลอเมอริเดียน , At Ubon Travel
รหัส 010-0176
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินภูเก็ต – ทรีมังกี้คาเฟ่ (Tree monkeys)– วัดฉลอง – ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ - เข้าสู่ที่พัก “เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต” ระดับ 5 ดาว

………. น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย (** คนขับรถตู้ภูเก็ตมารอรับ**)  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ร้านคาเฟ่ “ทรีมังกี้” Three Monkey Restaurant คาเฟ่สวยๆกลางป่าอันเขียวชอุ่มอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต พร้อมชมวิวธรรมชาติสวยๆ รอบๆร้าน

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านไปสักการะขอพร วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต - คาเฟ่ Ma Doo Bua Cafe' - ตลาดนัดชิลวา เข้าสู่ที่พัก (โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต ระดับ 5 ดาว )

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต” สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Ma Doo Bua Cafe’ “มาดูบัว” เป็นคาเฟ่ที่มีจุดเด่นตรงที่เป็นสวนบัวสายพันธุ์บัววิกตอเรียหรือบัวกระด้ง ซึ่งเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลของบัว

จากนั้น นำท่าน อิสระช็อปปิ้ง ณ  ตลาดนัดชิลวา ตลาดยอดนิยมเพราะที่นี่มีครบครันทั้งของกิน ของใช้ ร้านอาหาร บรรเจิด ท่ามกลางบรรยากาศกลางแจ้งแบบสบาย ๆ ใจกลางเมืองภูเก็ต ที่มีพื้นที่สำหรับขายสินค้าไอเดีย โดยภายในตลาดจะมีพ่อค้าแม่ขายมาวางของแฮนด์เมดดีไซน์เก๋ ๆ แฟชั่นแนว ๆ อาทิ ของที่ระลึกต่าง ๆ สมุดทำมือ หมวก งานศิลปะสุดชิค เสื้อผ้า อาหาร ร้านกาแฟ และร้านน่านั่งชิลมากมาย ฯลฯ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง )

วันที่ 3
ชมพระใหญ่เขานาคเกิด - เขารัง - เมืองเก่าภูเก็ต - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP ของฝากของชาวภูเก็ต – สนามบินภูเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ชมพระใหญ่เขานาคเกิด  พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต จากนั้น นำท่านชม จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้ส่วนทางขึ้นไปยังจุดชมวิวก็ สะดวกสบายมาก

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่า เป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต จากนั้นนำท่านชม “สินค้า OTOP ของชาวภูเก็ต” ชมโรงงานทำไข่มุก

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง ) ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • คนขับ พร้อมรถตู้ ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป
 • ค่าที่พัก2คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 – 3  ท่าน / ห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าอาหารมื้อต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgradeห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

** ขอสงวนสิทธิ์รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้

วัคซีนชนิด Sinovac / Astrazeneca / Moderna / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson ครบ 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนสูตรไขว้ตามที่สาธารณะสุขกำหนด

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์

โรงแรม เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต (ระดับ 5 ดาว )

*** ราคาโปรโมชั่นนี้ “สำหรับการจองตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 64” เท่านั้น ***

เข้าพักตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 64
แบบห้องพัก จำนวน ราคา / ท่าน ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Guest Room 2 – 3 ท่าน 7,999 3,500
Deluxe Guest Room 4 – 5 ท่าน 6,999
Deluxe Guest Room 6 – 7 ท่าน 5,999
Deluxe Guest Room 8 – 9 ท่าน 4,999

 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 64
แบบห้องพัก จำนวน ราคา / ท่าน ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Guest Room 2 – 3 ท่าน 8,199 4,000
Deluxe Guest Room 4 – 5 ท่าน 7,199
Deluxe Guest Room 6 – 7 ท่าน 6,199
Deluxe Guest Room 8 – 9 ท่าน 5,999

 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 64 – 10 มกราคม 65
แบบห้องพัก จำนวน ราคา / ท่าน ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Guest Room 2 – 3 ท่าน 14,999 10,500
Deluxe Guest Room 4 – 5 ท่าน 13,999
Deluxe Guest Room 6 – 7 ท่าน 12,999
Deluxe Guest Room 8 – 9 ท่าน 11,999

 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 65
แบบห้องพัก จำนวน ราคา / ท่าน ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Guest Room 2 – 3 ท่าน 11,999 8,000
Deluxe Guest Room 4 – 5 ท่าน 10,999
Deluxe Guest Room 6 – 7 ท่าน 9,999
Deluxe Guest Room 8 – 9 ท่าน 9,399

 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 65
แบบห้องพัก จำนวน ราคา / ท่าน ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Guest Room 2 – 3 ท่าน 10,999 7,000
Deluxe Guest Room 4 – 5 ท่าน 9,999
Deluxe Guest Room 6 – 7 ท่าน 8,999
Deluxe Guest Room 8 – 9 ท่าน 8,199

 

เข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 65
แบบห้องพัก จำนวน ราคา / ท่าน ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Guest Room 2 – 3 ท่าน 8,999 4,000
Deluxe Guest Room 4 – 5 ท่าน 7,999
Deluxe Guest Room 6 – 7 ท่าน 6,999
Deluxe Guest Room 8 – 9 ท่าน 6,199

 **** ราคาเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน*****
เด็กอายุ 4 – 12 ปี เสริมเตียง ชำระ 3,999 บาท **
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง ชำระ 1,999 บาท
** ทารกอายุไม่เกิน 2 ขวบ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ **

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • ก.ค.65 - ธ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 2,888 บาท
 • VietJet Air
 • ส.ค.65 - ต.ค.65
 • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 27,777 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ก.ย.65 - ธ.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 14,999 บาท