• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
 • เกาะไข่
 • เกาะหลีเป๊ะ
 • เกาะอาดัง
 • เกาะยาง
 • เกาะราวี
 • เกาะหินงาม
 • ร่องน้ำจาบัง – อ่าวสอง 
แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ , At Ubon Travel
รหัส 009-0387
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,788 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา - อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เข้าที่พัก

จุดนัดพบ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ (แนะนำให้เดินทางไฟลท์เช้า ถึงสนามบินหาดใหญ่ก่อน 9 โมงเช้า)

09.30 น. : นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา โดย รถตู้ (แบบจอยกรุ๊ป) ระยะทางประมาณ 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. (กรณีที่ต้องการรถตู้ส่วนตัวกรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ค่ะ) อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

11.30 น. : เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา นำท่านลง เรือสปีดโบ้ท (แบบจอยกรุ๊ป) พร้อมเสื้อชูชีพทุกที่นั่ง ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา “ตะรุเตา” เป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโละเตรา” ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติ ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากเป็นจุดรวมของความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ทั้งบนเกาะ และในน้ำ มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ในน้ำก็งดงามด้วยกลุ่มปะการังหลากสีสวยสด จนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วโลก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่ อยู่ระหว่างเกาะอาดังกับเกาะราวี ไม่เพียงแต่เป็นทางผ่านเพื่อมุ่งหน้าสู่หาดสวรรค์ทั้ง 2 เกาะเท่านั้น แต่ยังมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามมากนั้นก็คือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ขนาดสูงเท่า หัวขนาดหลายคนเดิน เข้าไป ลอดได้ ซุ่มประตูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ยิ่งไปกว่านั้น เกาะไข่ยังมีชายหาดที่ขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น้ำทะเลใสสวย ความสำคัญทางธรรมชาติของเกาะนี้ยังเป็นที่เต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่เสมอและ ในทะเลย่านนี้ยังมีปลาชุกชุม ทางอุทยานฯจึงไม่อนุญาตให้พักแรมบนเกาะ และที่เกาะไข่ยังมีความเชื่อว่า หนุ่มสาวคู่ใดที่ได้ ลอด ซุ้มประตูหินนี้จะได้แต่งงานกัน นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ จ.สตูล ได้จัดให้มีการจดทะเบียน สมรสให้กับคู่บ่าวสาว ณ บริเวณซุ้มเกาะไข่อีกด้วย

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ – เกาะอาดัง - เกาะยาง - เกาะราวี – เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - อ่าวสอง – เข้าที่พัก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร มื้อที่ 1

09.30 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ นำท่านเข้าสู่ กิจกรรมดำน้ำ (โปรแกรมโซนใน)

– เกาะอาดัง ที่อยู่ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กม.เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่ง ชาติตะรุเตา บนเกาะมีหาดทรายขาวละเอียด เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นรอบเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุม เนื้อที่เกือบทั้งหมดของเกาะ บริเวณโดยรอบริมเกาะเป็นหน้าผาสูงชันมีที่ราบเฉพาะบริเวณ เหนือชายหาดต่างๆเพียง เล็กน้อย ในอดีตเคยเป็นที่ส้องสุมโจรสลัด  มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม  และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆ เกาะ จึงเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น  มีที่พักและร้านอาหารของอุทยานฯ สำหรับที่เกาะอาดัง

– เกาะยาง จุดดำน้ำดูปะการังผักกาด และฝูงปลาเสือ หรือเรียกในชื่อท้องถิ่นว่าเกาะกาต๊ะ เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่อยู่ระหว่างเกาะอาดัง กับเกาะราวี ถ้าเราไปยืนอยู่ทางทิศเหนือของเกาะยาง เมื่อมองออกไป 2 ฝั่ง ก็จะเจอกับวิวทิวทัศน์ความงามของเกาะอาดัง และเกาะราวี

– เกาะราวี อยู่ห่างจากเกาะอาดังเพียงหนึ่งกิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร เกาะราวีมีหาดทรายสวยงาม น้ำทะเลใส เงียบสงบ เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ต.ต.6 (หาดทรายขาว) บนเกาะไม่มีที่พัก นักท่องเที่ยวนิยมแวะที่เกาะราวีเพื่อเล่นน้ำและดำน้ำดูปะการัง

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยงแบบกล่อง มื้อที่ 2

บ่าย : เกาะหินงาม Unseen หนึ่งเดียวในไทยของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา นับเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทย และแห่งที่ 5 ของอาเซียน ทั้งหาดจะเต็มไปด้วยก้อนหินสีดำ ไซส์เล็กใหญ่แตกต่างกันไปหลายขนาด แต่ลักษณะที่คล้ายกันทุกก้อนก็คือความกลมเกลี้ยง ที่พอโดนน้ำ และแสงแดดสาดส่องแล้ว จะกลายเป็นสีมันวาววับที่สวยงามมาก

ร่องน้ำจาบัง อยู่ใกล้เกาะอาดัง อยู่ระหว่างเกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ จุดนี้เป็นสุดยอดของการดำน้ำตื้นที่คนทั่วโลกนิยมพากันมาชมปะการังเจ็ดสี หรือปะการังอ่อนหลากสีที่มีความสวยงามมาก (โปรแกรมดำน้ำอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศในวันนั้นๆ)

เย็น  : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก มื้อที่ 3

08.00 น. :  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา

11.30 น. : เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา นำท่านเดินทางต่อสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยรถตู้ (แบบจอยกรุ๊ป) ระยะทางประมาณ 164 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. (กรณีที่ต้องการรถตู้ส่วนตัวกรุณาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ค่ะ) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา
 • เรือ Speed Boat (ไป-กลับ) แบบจอย
 • ที่พัก บันดาหยา รีสอร์ท (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 2 คืน
 • ค่าดำน้ำดูปะการัง เกาะหินงาม เกาะยาง เกาะราวี เกาะอาดัง ร่องน้ำจาบัง รวมอุปกรณ์ดำน้ำ **จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าเข้าอุทยาน
 • ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

อัตราค่าบริการ 

ประเภทห้องพัก ช่วงวันเดินทาง
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี วันศุกร์ – อาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

01 ก.พ. – 31 พ.ค.2565

(ราคาท่านละ)

 

01 ก.พ. – 31 พ.ค.2565

(ราคาท่านละ)

Superior Bungalow 4,788 4,988
Deluxe Bungalow 4,988 5,188
Garden Deluxe Bungalow 5,588 6,188
Deluxe Room 5,888 6,388
Villa Deluxe Bungalow 5,888 6,388
Garden Tripple Bungalow 4,988

(พัก 3 ท่าน)

5,288

(พัก 3 ท่าน)

Villa Family Bungalow 5,588

(พัก 4 ท่าน)

6,188

(พัก 4 ท่าน)

Garden Family Bungalow 5,488

(พัก 4 ท่าน)

5,888

(พัก 4 ท่าน)

Family Bungalow 4,388

(พัก 4 ท่าน)

4,688

(พัก 4 ท่าน)

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ต.ค.65
 • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 44,888 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,888 บาท
 • ส.ค.65 - ต.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 78,500 บาท
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 55,900 บาท