แพ็คเกจปายอินเลิฟ ม่อนหยุนไหล ดอยกิ่วลม

จุดชมวิวดอยกิ่วลม – ร้านคาเฟ่ COFFEE – IN LOVE – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – ROMANCE FARM – สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย

แพ็คเกจปายอินเลิฟ ม่อนหยุนไหล ดอยกิ่วลม

รหัส 010-0227
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
273 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – อ.ปาย – จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ร้านคาเฟ่ COFFEE IN LOVE – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – เข้าที่พัก

…….น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย แลนด์มาร์คชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปและชมวิวสวยๆ วิวธรรมชาติสวยๆที่ อ.ปาย จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม” จากนั้นนำท่านเดินทางไป “Coffee In Love” ร้านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดน้ำฮู” เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางไป “หมู่บ้านสันติชล” เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทยของเรา และปัจจุบันก็ได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทยนั่นเอง มองไปเราจะเห็นบ้านดินตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาเป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด  ทางเข้าจะมีมังกรสีสดพันอยู่บนเสาซึ่งตั้งบนเนินหินสีเข้ม สำหรับด้านในจะเป็นบ้านดินสวยๆ สีตัดกับท้องฟ้า และหุบเขาอย่างสวยงามมาก

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 กองแลน (ปายแคนยอน) – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ร้าน COFFEE TEA SAPAN - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าสู่ที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไป “กองแลน” หรือปายแคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการถูกกัดเซาะของลมและฝน จนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน และบรรยากาศที่สวยงามคล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ.แพร่ จากนั้นนำท่านไปชม “สะพานประวัติศาสตร์ปาย” สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย สะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน อ.ปาย ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปาย

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ “ร้าน COFFEE” TEA SAPAN” ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุแม่เย็น” ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่านเดินทางไป  “ถนนคนเดินปาย”

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – ROMANCE FARM - สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านไปแวะชมวิว “จุดชมวิวม่อนหยุนไหล” เป็นจุดชมหมอกสุดประทับใจ เพราะบนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปายแบบ 180 องศา

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะชมฟาร์ม “ROMANCE FARM” สถานที่พักผ่อนสไตล์ชนบทแถบยุโรป ให้อารมณ์เสมือนเป็นชาวไร่ พร้อมกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร “วัดศรีดอนชัย” เป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในเมืองปายมากว่า 700 ปี

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

…….น. : ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่  จากนั้นนำท่านแวะซื้อ “ซื้อของฝากร้านวนัสนันท์” อาทิ แคปหมู น้ำพริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา เมล็ดกาแฟ ฯลฯ

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ -กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารมื้ออิสระ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ ( ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจำนวนผู้เดินทาง)

 • Pai Viman Resort /Baan Pai Nai Wieng / Medio de Pai Hotel หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )
Room type  

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room 2-3 ท่าน 6,900 6,900 6,900 1,500
Standard Room 4-5 ท่าน 5,900 5,900 5,900 1,500
Standard Room 6-7 ท่าน 4,900 4,900 4,900 1,500
Standard Room 8 ท่าน 4,500 4,500 4,500 1,500
Standard Room 9 ท่าน 3,900 3,900 3,900 1,500

 

 • Pai Village Boutique Resort / Rim Pai Cottage หรือเทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )
Room type  

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room 2-3 pax 8,400 8,400 8,400 1,500
Standard Room 4-5 pax 7,400 7,400 7,400 1,500
Standard Room 6-7 pax 6,400 6,400 6,400 1,500
Standard Room 8 ท่าน 6,000 6,000 6,000 1,500
Standard Room 9 ท่าน 5,400 5,400 5,400 1,500

 

 • Pai Island Resort หรือเทียบเท่า ( ระดับ 5 ดาว )
Room type  

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room 2-3 ท่าน 8,900 8,900 8,900 1,500
Standard Room 4-5 ท่าน 7,900 7,900 7,900 1,500
Standard Room 6-7 ท่าน 6,900 6,900 6,900 1,500
Standard Room 8 ท่าน 6,500 6,500 6,500 1,500
Standard Room 9 ท่าน 5,900 5,900 5,900 1,500

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้า และโรงแรมที่ลูกค้าเลือก
 2. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำรถ ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
 3. ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่าวีซ่า , ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการ
 4. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
 5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
จำนวนการเข้าชม 273 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ม.ค.65 - เม.ย.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 41 ครั้ง
เริ่มต้น 69,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ม.ค.65 - พ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 16 ครั้ง
เริ่มต้น 4,788 บาท
รหัส 009-0387
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,788 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ม.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
 • 87 ครั้ง
เริ่มต้น 11,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 268 ครั้ง
เริ่มต้น 1,588 บาท
รหัส 001-0190
1 วัน 0 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,588 บาท
ชื่นชอบ