แพ็คเกจภูเก็ต เกาะเฮ

วัดฉลอง – พระใหญ่เมืองภูเก็ต – ล่องเรือยอร์ช ทัวร์กาฮังบีช (เกาะเฮ) ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – แหลมพรหมเทพจุดชมวิว 3 อ่าว – แหลมพรหมเทพ

แพ็คเกจภูเก็ต เกาะเฮ

รหัส 010-0320
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,499 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
192 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต - ทัวร์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต - วัดฉลอง – พระใหญ่เมืองภูเก็ต - เข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมตามแพ็กเกจที่ท่านเลือก )

………. น. : เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อย อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่า เป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : นำท่านไปสักการะขอพร วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต นมัสการหลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า พระใหญ่ภูเก็ต พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่บนยอดเขา สวยเด่นเห็นเป็นสง่าแม้ว่าจะมองจากที่ไกลๆ พระใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ด้วยความสูงกว่า 45 เมตร ซึ่งประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ล่องเรือยอร์ช ทัวร์กาฮังบีช (เกาะเฮ) ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

……. น. : ถึงจุดเช็คอิน “ออฟฟิศนิกรมารีน เช็ครายชื่อและรับฟังข้อมูลการเดินทางจากทัวร์ไกด์

……. น. : ล่องเรือ “เซลลิ่งย อร์ช คาตามารัน” ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ สู่ “กาฮังบีช” เกาะเฮ

……น. : เดินทางถึง “กาฮังบีช” ทัวร์ไกด์นำลูกค้าทุกท่านพักผ่อนบริเวณชายหาด และ รับฟังข้อมูล และ บริการต่าง ๆ ณ กาฮังบีช ตื่นตาตื่นใจกับการให้อาหารฝูงนกเงือกที่คอยบินมาทักทาย ขณะอยู่บนเกาะ “ลูกค้าทุกท่านสามารถนั่งเก้าอี้ชายหาดฟรี และเบิกอุปกรณ์เล่นน้ำจากพนักงาน ณ จุดให้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ ลูกค้าสามารถว่ายน้ำชมปะการังน้ำตื้น จากบริเวณหน้าชายหาดได้ ” และที่กาฮังบีช มีกิจกรรมทางน้ำคอยให้บริการลูกค้าทุกท่าน อาทิ บานาน่าโบ๊ท , พาราเซลลิ่ง (เรือลากร่ม), ไดฟ์วิ่ง (ดำน้ำลึก),ซีวอคเกอร์ (เดินใต้ทะเล) (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง บริการพร้อมเครื่องดื่ม และผลไม้  

16.00 น. : ออกเดินทางจากกาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำเพื่อว่ายน้ำ ดำน้ำตื้นจากเรือ 1 จุด

17.00 น. : จากนั้นล่องเรือเพื่อรอชม “พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพ” ซึ่งเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

19.00 น. : ล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล
นำท่านเข้าสู่ที่พัก (โรงแรมแพ็กเกจตามที่ท่านเลือก )

 

วันที่ 3 จุดชมวิว 3 อ่าว - แหลมพรหมเทพ - แวะซื้อของฝาก – สนามบินภูเก็ต

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 3 อ่าว จุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางฝั่งตะวักตก จุดชมวิวนี้จะมองเห็นวิว 3 อ่าว หาดกะตะน้อย อ่าวกะตะ และหาดกะรน จะเป็นแบบโค้งแบบเสี้ยวพระจันทร์ติดต่อกัน 3 อ่าว แบบเห็นแนวภูเขา การไล่โทนสีของสีน้ำทะเล สวยงามอย่างมาก จุดนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยจ้าา

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” เป็นแลนด์มาร์คชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม ใครมีโอกาสมาที่ภูเก็ตต้องแวะมาถ่ายรูปที่แหลมพรหมเทพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินภูเก็ต เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • โรงแรม 4 ดาว 2คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง + พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าประกันคุ้มครองโควิด 19 (คุ้มครองรายปี) การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ภูเก็ต
 • ค่าอาหารมื้อต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

 

 • โรงแรม เดอะ บีช ไฮทส์ รีสอร์ท ( The Beach Heights) (หาดกะตะ)
Room type จำนวน ราคา ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ

( เสริมเตียง )

ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก

ต่ำกว่า 11 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 5,290 4,790 4,490 1,100
Deluxe Room 4-5 ท่าน 4,390 3,890 3,590 1,100
Deluxe Room 6-7 ท่าน 3,990 3,490 3,190 1,100
Deluxe Room 8-9 ท่าน 3,490 2,990 2,690 1,100
 • โรงแรม ชูการ์ มารีนา รีสอร์ท ( Sugar Marina ART) (หาดกะรน)
Room type จำนวน ราคา ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็กต่ำกว่า 11 ขวบ

( เสริมเตียง )

ราคาผู้ใหญ่

2 ท่าน พักกับเด็ก

ต่ำกว่า 11 ขวบ

( ไม่เสริมเตียง )

ค่าพักเดี่ยว
Deluxe Room 2-3 ท่าน 5,590 5,090 4,790 1,200
Deluxe Room 4-5 ท่าน 4,490 3,990 3,690 1,200
Deluxe Room 6-7 ท่าน 3,990 3,490 3,190 1,200
Deluxe Room 8-9 ท่าน 3,590 3,090 2,790 1,200
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 209 ครั้ง
เริ่มต้น 4,988 บาท
รหัส 001-0184
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,988 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ต.ค.64 - มี.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 64 ครั้ง
เริ่มต้น 6,990 บาท
รหัส 016-0054
3 วัน 2 คืน
Air Asia (FD)
เริ่มต้น 6,990 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 190 ครั้ง
เริ่มต้น 1,999 บาท
รหัส 000-0231
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,999 บาท
ชื่นชอบ