แพ็คเกจล่องเรือตกหมึก คึกทั้งคืน

ล่องอ่าวพัทยาลอยเรือตามหา น้องหมึก เปิดครัวกลางทะเล พร้อมน้ำจิ้มสุดแซ่บ พักหรูอยู่สบายระดับ 4 ดาว อาหารเช้าจัดเต็ม

แพ็คเกจล่องเรือตกหมึก คึกทั้งคืน

รหัส 000-0230
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,199 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
191 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 พัทยา สวนอาหารเรือนไทย – ตกหมึก

เที่ยง : รอต้อนรับท่านด้วยมื้อกลางวันที่ “สวนอาหารเรือนไทย”

บ่าย : ให้ทุกท่านได้เก็บภาพแห่งความสนุกสนานและเร้าใจที่ “พิพิธภัณฑ์สามมิติ” Art In Paradise นอกจากนี้ท่านยังสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแบบ 4 มิติได้อย่างสนุกสนานอีกด้วย

15.00 : เชิญท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เพื่อเช็คอินและเก็บสัมภาระต่างๆ ของท่าน

18.00 น. : พร้อมกันที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ) นำทุกท่านลงเรือล่องทะเลไปตามหาน้องหมึก

22.00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย จากนั้นให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

12.00 น. : เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวัน สำหรับหมู่คณะ 10 ท่านขึ้นไป
 2. ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64
โรงแรม

(พักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
M Pattaya 1,199.- 1,199.- 700.- 500.- 1,000.-
A-One New Wing 1,299.- 1,299.- 800.- 600.- 1,200.-

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ

หมายเหตุ : กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 10 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ

9 ท่านเพิ่มท่านละ 50 บาท, 8 ท่านเพิ่มท่านละ 100 บาท, 7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท
6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท, 5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • เม.ย.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 181 ครั้ง
เริ่มต้น 11,555 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ต.ค.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 26 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
รหัส 007-0011
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 9,999 บาท
ชื่นชอบ