แพ็คเกจล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก

เก็บภาพงามๆ กับการล่องเรือยอชท์ เล่นน้ำ ดำน้ำ ตกปลา
อิ่มอร่อยมื้อค่ำบรรยากาศสบายๆ ที่สวนอาหารเรือนไทย
พักหรูระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้าเริ่ดหรู

แพ็คเกจล่องเรือยอชท์ มันส์ยอดมาก

รหัส 000-0231
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
194 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าเรือ OCEAN MARINA – ดำน้ำดูปะการัง - สวนอาหารเรือนไทย

09.00 น. : พร้อมกันที่ท่าเรือ OCEAN MARINA สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
ควรเตรียม :    รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม อื่นๆ

09.30 น. : นำท่านล่องเรือยอชท์ออกเดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังที่เหมาะสมตามฤดูกาลและสภาพอากาศ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง (Snorkering) เก็บภาพถ่ายมุมสวยๆ บนเรือยอชท์ได้ตามอัธยาศัย พร้อมรับบริการน้ำดื่ม, น้ำแข็ง และผลไม้ต้อนรับฟรี ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวของท่านขึ้นมารับประทานบนเรือได้ตามอัธยาศัย

13.30 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Ocean Marina จากนั้นให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอิน

19.00 น. : บริการอาหารค่ำ ณ สวนอาหารเรือนไทย สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. : เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าทิปทีมลูกเรือ ท่านละ 100 บาท

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางทุกวัน ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป *ทั้งนี้เรือจะสามารถออกได้ต่อเมื่อมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป* ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางเมื่อมีผู้เดินทางต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ผู้จัดจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 2 วันก่อนการเดินทาง
 2. ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64
โรงแรม

(พักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
M Pattaya 1,999.- 1,999.- 1,500.- 500.- 1,000.-
A-One New Wing 2,099.- 2,099.- 1,600.- 600.- 1,200.-

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ

หมายเหตุ : กรณีเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ
9 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท, 8 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท, 7 ท่านเพิ่มท่านละ 450 บาท
6 ท่านเพิ่มท่านละ 600 บาท, 5 ท่านเพิ่มท่านละ 750 บาท, 4 ท่านเพิ่มท่านละ 900 บาท

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 194 ครั้ง
เริ่มต้น 1,199 บาท
รหัส 000-0230
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,199 บาท
 • VietJet Air
 • พ.ย.64 - ก.พ.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 33 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส 007-0010
3 วัน 2 คืน
VietJet Air
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • VietJet Air
 • พ.ย.64 - ธ.ค. 64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 27 ครั้ง
เริ่มต้น 7,999 บาท
รหัส 013-0017
3 วัน 2 คืน
VietJet Air
เริ่มต้น 7,999 บาท
ชื่นชอบ