เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ท เกาะห้อง                                          

แพ็คเกจล่องเรือยอร์ช กระบี่ , At Ubon Travel
รหัส 0407
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
56 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ

xx.xx น. : รับคณะ ณ สนามบินกระบี่ นั่งรถตู้ วีไอพี 10 ที่นั่ง เข้าตัวเมืองกระบี่

xx.xx น. : นำคณะถ่ายรูป เขาขนาบน้ำ เป็นภูเขาสองลูกสูงประมาณ 100 เมตร ขนาบแม่น้ำกระบี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่

จากนั้น ถ่ายรูป ประติมากรรมปูดำ ประติมากรรมปูดำ หรือรูปปั้นปูดำยักษ์ ประกอบไปด้วยตัวแม่ 1 ตัว และตัวลูก 3 ตัว สร้างขึ้นจากทองคำเหลืองรมคำ สื่อถึงความสัมพันธ์ของครอบครัว สอดคล้องกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารักจากนั้นนำท่าน เช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (อิสระอาหารเย็น)

วันที่ 2
ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ท เกาะห้อง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 1) อิสระพักผ่อนสระว่ายน้ำของโรงแรม หรือ ชายหาด ผ่อนคลายบรรยากาศยามเช้าของวันใหม่

10.30 น. : รับท่าน ณ โรงแรมที่พักไปรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านเรือนทิพย์ คลองสน บรรยากาศริมลำธารร่มเย็น หลังอาหารนำท่านขึ้นชม  เขาทองฮิลล์ เป็นจุดชมวิวทะเล ให้ท่านได้ทานกาแฟ ชมวิวหลักล้าน 360 องศา (กาแฟไม่รวมในราคาทัวร์) ได้เวลาออกเดินทางไปท่าเรืออ่าวท่าเลน

14.30 น. : ลงเรือยอร์ช ออกเดินทาง จากท่าเรืออ่าวท่าเลน ไปยังเกาะผักเบี้ย ทำกิจกรรมดำน้ำตื้นดูปลาสวยงามออกจากเกาะผักเบี้ย เดินทางไปยังลาดิงเพื่อชมความงามของทัศนียภาพ เก็บภาพบรรยากาศและเดินทางไปยังเกาะห้องลากูน  เยี่ยมชมความงาม ภายในเกาะห้องขึ้นชมจุดชมวิว 360 องศา แลนมาร์คแห่งใหม่ของกระบี่ รับประทานอาหารเย็น  บนเรือ (มื้อที่ 3) ขณะนั่งบนเรือยอร์ช เราจะเสิร์ฟอาหารว่างบนเรือ พร้อมน้ำดื่ม ผลไม้ ให้ท่านได้ทานเพลิดเพลินไปกับชมความงามของทะเล (ท่านสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงเรือไปได้ เรามีบริการน้ำแข็งให้) ได้เวลา เรือล่องออกจากเกาะห้องชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ระหว่างเดินทางกลับ

19.00 น. : เดินทางกลับถึงท่าเรืออ่าวท่าเลน พร้อมกับ ความประทับใจ

19.30 น. : กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ช้อปปิ้ง – สนามบินกระบี่

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4)  อิสระพักผ่อน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

12.00 น. : เช็คเอ้าท์ ออกเดินทาง แวะร้านช้อปปิ้ง ซื้อของฝากของที่ระลึก

13.00 น. : มุ่งหน้าสู่สนามบินกระบี่ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • รถตู้บริการตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 • อาหาร 4 มื้อ ตามรายการ
 • ซันเซสเกาะห้อง โดยเรือยอร์ช
 • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
 • ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย
 • ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช่จ่ายส่วนตัว
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

อัตราค่าบริการ     ( ราคานี้ใช้ได้  1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม 65)

โรงแรม ที่พัก 8 ท่าน    ราคา ท่านละ 16 ท่าน ราคา ท่านละ 24 ท่าน ราคา ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม หมายเหตุ
เดย์อินท์ อ่าวนาง
Superior Room
4,990 4,490 4,190 1,200 ห้องอาหารติดหาดอ่าวนาง
ปาหนัน กระบี่
Deluxe Cliff View
5,290 4,890 4,490 1,300 อ่าวนาง                 ย่านศูนย์การค้า
บียอน รีสอร์ท กระบี่
Deluxe Sea View
6,290 5,890 5,590 2,300 ห้องอาหาร              สระว่ายน้ำ ติดหาดคลองม่วง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Airways (TG)
 • มิ.ย.65 - ส.ค.65
 • 9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ก.พ.65 - มี.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 1,599 บาท
 • พค.65 - ตค.65
 • 6 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 39,988 บาท