แพ็คเกจหลีเป๊ะ ดำน้ำ ดูปะการัง ชมพรอาทิตย์ตก

เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

แพ็คเกจหลีเป๊ะ ดำน้ำ ดูปะการัง ชมพรอาทิตย์ตก

รหัส 010-0260
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
190 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

09.00 น. : รับคณะเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังหน้าท่าเรือปากบารา

11.30 น. : ออกเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ท “สู่เกาะหลีเป๊ะ” ระหว่างทางหากมีเวลาทางเรือจะแวะ “เกาะตะรุเตา” และ “เกาะไข่” ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “ซุ้มประตูรักนิรันดร์” ของเกาะไข่ จ.สตูล

13.30 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ( จะมีเจ้าหน้าที่มารอรับท่านที่ท่าเรือและนำท่านไปเช็คอินที่รีสอร์ท ) ให้ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก “โซดิแอค ซีซั่น หลีเป๊ะ รีสอร์ท” (ZODIAC SEESUN RESORT) ตั้งอยู่บน หาดซันไรซ์ เป็นหาดที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ หาดซันไรซ์น้ำทะเลใสมากๆ ใครที่มีโอกาสมาพักรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนหาดแห่งนี้ รับรองเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอน

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ช่วงค่ำท่านสามารถเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตก

วันที่ 2 เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09.00 น. : นำท่านเดินทางไปดำน้ำเกาะต่างๆ ที่ขึ้นชื่อความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลด้วยเรือหางยาว จุดดำน้ำแรกจะเป็น “ร่องน้ำจาบัง” ซึ่งโซนนี้จะเป็นจุดดำน้ำที่มี “ปะการังเจ็ดสี” ที่ยังคงความสวยงามและยังมีทะเลปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ท่านได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจุดดำน้ำตรงโซน “เกาะยาง” ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปะการังและปลาทะเลที่แตกต่างกันออกไป ให้ท่านได้สัมผัสความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ หาดทรายขาวราวี (3) อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำตรงริมชายหาดที่มีน้ำใสและท่านสามารถใช้บริการห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวได้ที่เกาะแห่งนี้ จากนั้นพาท่านไปดำน้ำโซน “ เกาะอาดัง ” ดูปลาทะเลและปะการังต่อด้วยแวะถ่ายรูปที่ “เกาะหินงาม” ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ทั้งเกาะมีแต่หินสีดำแวววาวราวกับมาจับวางไว้  ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

15.00 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. : ท่านสามารถเดินไปยังหาดซันเซ็ท เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก” ได้

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 หลีเป๊ะ – ปากบารา – สนามบินหาดใหญ่

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09.30 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ๊ท ( รอบเรือ 09.30 / 11.30 / 13.30 น. ) ท่านสามารถเลือกรอบเรือได้

11.30 น. : เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

13.30 น. : เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านทำการเช็คอินตั๋ว และสัมภาระ กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าเรือ สปีดโบ๊ท ไป-กลับ ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ( สำหรับ 2 ท่าน )
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ( เช้า 2 มื้อ + เที่ยง 1 มื้อ )
 • รถตู้รับ – ส่ง สนามบิน หรือ เขตพื้นที่ อ. เมืองหาดใหญ่
 • ทริปดำน้ำโซนใน ตามที่ระบุในโปรแกรม ( จอยทริป )
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และอุปกรณ์ Safety ต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุทางทะเลทุนประกัน 1,000,000 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ( กรุงเทพฯ – หาดใหญ่)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าขยะท่าเทียบเรือ ( 60 บาท / ท่าน สามารถจ่ายก่อนลงเรือได้ )
 • ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง
 • กรณีเหมาเรือหางยาวไปเกาะต่างๆ (จ่ายเพิ่ม 2,000 – 3,000 บาท )
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เดินทางช่วงกุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 64 

(ยกเว้นช่วงพีเรียดวันสงกรานต์ 12 – 15 เมษายน ราคาเพิ่ม 500 บาท / ท่าน )

 1. ห้องซูพีเรียบังกะโล : ห้องขนาด 24 ตรม. สิ่งอำนวยความสะดวก : เครื่องปรับอากาศ, ห้องน้ำส่วนตัว , TV, เครื่องเป่าผม, ตู้เย็น, กาน้ำร้อน / กาแฟ, รองเท้าแตะ
ประเภทห้อง จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
ซูพีเรีย บังกะโล 2 ท่าน 5,555 3,500
 1. ซูพีเรียวิวทะเล : ห้องขนาด 31 ตรม. สิ่งอำนวยความสะดวก: เครื่องปรับอากาศ, ห้องน้ำส่วนตัว , TV, เครื่องเป่าผม, ตู้เย็น, กาน้ำร้อน / กาแฟ, รองเท้าแตะ
ประเภทห้อง จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
ซูพีเรีย วิวทะเล 2 ท่าน 6,855 4,500
 1. ดีลักษ์ วิวทะเล (Deluxe Beachfront) : ห้องขนาด 37 ตรม. ตั้งอยู่ริมชายหาดพร้อมวิวทะเล สิ่งอำนวยความสะดวก: เครื่องปรับอากาศ, อ่างอาบน้ำ, ห้องน้ำ, TV, เครื่องเป่าผม, ตู้เย็น, กาน้ำร้อน / กาแฟ, รองเท้าแตะ
ประเภทห้อง จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
ดีลักษ์ วิวทะเล 2 ท่าน 7,855 5,500

“ แพ็กเกจนี้ไม่มีราคาเด็ก เด็กอายุ 12 ขวบขึ้นไปบังคับใช้เตียง” ( เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่คิดค่าบริการ)

หมายเหตุ

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 245 ครั้ง
เริ่มต้น 8,900 บาท
รหัส 006-0218
3 วัน 2 คืน
VietJet Air
เริ่มต้น 8,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 211 ครั้ง
เริ่มต้น 1,988 บาท
รหัส 001-0178
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,988 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 190 ครั้ง
เริ่มต้น 1,999 บาท
รหัส 000-0231
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,999 บาท
ชื่นชอบ