สนุกสุกๆ กับสวนน้ำ VANA NAVA พร้อมอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ สูดลมหายใจให้ฉ่ำปอดที่ชายหาด นอนฟังเสียงคลื่นซัดหาดทราย อิ่มอร่อยแบบ BEACH DINNER กับอาหารแบบ THAI SET ที่นาวีภิรมย์ ล่องเรือชมวิถีชวิตชาวประมงที่ปากน้ำปราณ อุทยานป่าโกงกาง

แพ็คเกจหัวหินฟินเวอร์ No.4+ , At Ubon Travel
รหัส 031-0175
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,290 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
หัวหิน - สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava

12.00 น. : ต้อนรับทุกท่านสู่ สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava โปรดแสดง E.voucher กับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)

อัตราค่าบริการเสริมราคาพิเศษเมื่อทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าทัวร์)
VR Slide

เล่นได้ 1ครั้ง

VR Slide

เล่นได้ไม่จำกัด

Beach Hut

(สำหรับ 2-4 ท่าน)

Cabana

(สำหรับ 5-8 ท่าน)

Locker ฝากของ ผ้าเช็ดตัว
80 บาท/ท่าน 180 บาท/ท่าน 750 บาท/หลัง 1,000 บาท/หลัง 150 บาท 100 บาท
ปกติ 100.- ปกติ 200.- ปกติ 800.- ปกติ 1,050.- ปกติ 200.- ปกติ 150.-

12.30 น. : บริการอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหาร The Grove (อยู่ภายในสวนน้ำ) หลังอาหารให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำภายในสวนน้ำตามอัธยาศัย

16.00 น. : เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรม Maven Hua Hin หรูหราระดับ 4 ดาว สะดวกสบายใจกลางเมืองหัวหิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องสำหรับสันทนาการสำหรับเด็ก ฯลฯ

17.00 น. : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร MANTA RAY ภายในโรงแรม Maven และเพื่อให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารอย่างอบอุ่น สบายใจ ปลอดภัยและห่างไกลโควิด เราจึงออกแบบเป็นชุดอาหาร Western Set ให้ท่านได้เลือกอิ่มอร่อย 1 ท่านต่อ 1 ชุด ประกอบด้วยชุดสเต็ก (สเต็ก+สลัด+ครีมซุป+ผลไม้+น้ำดื่ม) หรือชุดสปาเก็ตตี้พอร์คบอล (สปาเก็ตตี้+สลัด+ครีมซุป+ผลไม้+น้ำดื่ม)

หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2
(มีรถตู้ VIP บริการ) ล่องเรือชมวิถีชุมชนชาวประมง-ปากน้ำปราณ

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00)

08.30 น. : พร้อมแล้วนำท่านออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP เพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่า

09.00 น. : ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี

12.00 น. : บริการอาหารกลางวันที่ร้าน “ชวนนั่ง” บรรยากาศสบายๆ ริมชายหาดปากน้ำปราณ ด้วยชุดอาหารไทยซีฟู้ด ให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยอย่างเป็นส่วนตัวกับสมาชิกในกลุ่มของท่านเท่านั้น (บริการพร้อมข้าวสวย, ของหวานและน้ำดื่ม)

13.30 น. : นำท่านเดินทางโดยรถตู้ VIP เดินทางกลับสู่โรงแรม Maven Hua Hin ให้ท่านได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 น. : รถตู้ VIP รับท่านแล้ว มุ่งหน้าสู่ “นาวีภิรมย์” ร้านอาหาร บรรยากาศดีริมทะเล

17.00 น. : บริการอาหารเย็นสบายๆ ริมชายหาดแบบ Thai Set ที่ นาวีภิรมย์ เพื่อให้ท่านได้อิ่มอร่อยอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด ด้วยชุดอาหารส่วนตัวที่รับประทานเฉพาะท่านกับสมาชิกที่เดินทางร่วมกับท่านเท่านั้น (ทุกชุดอาหารบริการพร้อมข้าวสวย ผลไม้หรือของหวาน และน้ำดื่ม)

18.30 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักโดยรถตู้ VIP เพื่อให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
หัวหิน – เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้เช็คเอาท์ เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอาท์เกินกว่า 12.00 น. อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้)

 

เงื่อนไข
 1. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 2. ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง (รายละเอียดความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์)
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวันศุกร์/เสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
 3. ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองและเดินทางสิ้นสุดภายใน 31 มกราคม 2565
 4. ช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โปรดสอบถามอีกครั้ง

 

โรงแรม Maven Hua Hin

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พัก 2 ท่าน/ห้อง)

เด็กอายุ 3-8 ปี พักกับผู้ใหญ่ (2+1) พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

ไม่เสริมเตียง เสริมเตียง
3,290 บาท 2,290 บาท 3,290 บาท 1,600 บาท 1,600 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบไม่เสียค่าบริการ, อายุเกินกว่า 8 ปีใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ