สนุกสุกๆ กับสวนน้ำ VANA NAVA พร้อมอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ สูดลมหายใจให้ฉ่ำปอดที่ชายหาด นอนฟังเสียงคลื่นซัดหาดทราย อิ่มอร่อยแบบ BEACH DINNER กับอาหารแบบ THAI SET ที่นาวีภิรมย์ ล่องเรือชมวิถีชวิตชาวประมงที่ปากน้ำปราณ อุทยานป่าโกงกาง

แพ็คเกจหัวหินฟินเวอร์ No.4 , At Ubon Travel
รหัส 031-0174
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,790 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava

………. : รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง E.voucher กับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)

อัตราค่าบริการเสริมราคาพิเศษเมื่อทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่รวมในค่าทัวร์)
VR Slide

เล่นได้ 1ครั้ง

VR Slide

เล่นได้ไม่จำกัด

Beach Hut

(สำหรับ 2-4 ท่าน)

Cabana

(สำหรับ 5-8 ท่าน)

Locker ฝากของ ผ้าเช็ดตัว
80 บาท/ท่าน 180 บาท/ท่าน 750 บาท/หลัง 1,000 บาท/หลัง 150 บาท 100 บาท
ปกติ 100.- ปกติ 200.- ปกติ 800.- ปกติ 1,050.- ปกติ 200.- ปกติ 150.-

12.00 น. : บริการอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ให้คุณอิ่มได้ไม่จำกัด ที่ห้องอาหาร The Grove ภายในสวนน้ำวานานาวา

16.00 น. : เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรม Maven Hua Hin หรูหราระดับ 4 ดาว สะดวกสบายใจกลางเมืองหัวหิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งสระว่ายน้ำ, ห้องออกกำลังกาย, ห้องสำหรับสันทนาการสำหรับเด็ก ฯลฯ

17.00 น. : บริการอาหารเย็นสบายๆ ริมชายหาดแบบ Thai Set ที่ นาวีภิรมย์ เพื่อให้ท่านได้อิ่มอร่อยอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด ด้วยชุดอาหารส่วนตัวที่รับประทานเฉพาะท่านกับสมาชิกที่เดินทางร่วมกับท่านเท่านั้น (ทุกชุดอาหารบริการพร้อมข้าวสวย ผลไม้หรือของหวาน และน้ำดื่ม)

วันที่ 2
ล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชนชาวประมง-ปากน้ำปราณ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้เช็คเอาท์ แล้วออกเดินทางสู่หมู่บ้านชุมชนคลองเก่า

09.00 น. : ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี

12.00 น. : กลับถึงท่าเรือ ให้ท่านได้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 2. ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวันศุกร์/เสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
 3. ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองและเดินทางสิ้นสุดภายใน 23 ธันวาคม 2564
 4. ช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โปรดสอบถามอีกครั้ง

 

โรงแรม Maven Hua Hin

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พัก 2 ท่าน/ห้อง)

เด็กอายุ 3-8 ปี พักกับผู้ใหญ่ (2+1) พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

ไม่เสริมเตียง เสริมเตียง
1,790 บาท 990 บาท 1,790 บาท 800 บาท 1,600 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบไม่เสียค่าบริการ, อายุเกินกว่า 8 ปีใช้ราคาเดียวกับผู้ใหญ่

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • ก.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 10,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ผธ.ค.64 - ก.ย.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 1,900 บาท