สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ VANA NAVA อิ่มไม่อั้นมื้อกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ล่องเรือสำเภอชมปากน้ำปราณ พร้อมอาหารซีฟู้ดแสนอร่อยบนเรือ

แพ็คเกจหัวหินฟินเวอร์ No.5 , At Ubon Travel
รหัส 031-0170
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,390 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava

………. : รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง E.voucher กับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร)

อัตราค่าบริการเสริมราคาพิเศษเมื่อทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทาง
VR Slide

เล่นได้ 1ครั้ง

VR Slide

เล่นได้ไม่จำกัด

Beach Hut

(สำหรับ 2-4 ท่าน)

Cabana

(สำหรับ 5-8 ท่าน)

Locker ฝากของ ผ้าเช็ดตัว
80 บาท/ท่าน 180 บาท/ท่าน 750 บาท/หลัง 1,000 บาท/หลัง 150 บาท 100 บาท
ปกติ 100.- ปกติ 200.- ปกติ 800.- ปกติ 1,050.- ปกติ 200.- ปกติ 150.-

12.00 น. : บริการอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ให้คุณอิ่มได้ไม่จำกัด ที่ห้องอาหาร The Grove ภายในสวนน้ำวานา นาวา

16.00 น. : เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรม Wora Bura Hua Hin หรือ โรงแรม Maven Huahin ตามที่ระบุไว้ใน Voucher ของท่าน (โปรดแสดง E.Voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)

17.00 น. : บริการอาหารเย็นสบายๆ ริมชายหาดแบบ Thai Set ที่ นาวีภิรมย์ เพื่อให้ท่านได้อิ่มอร่อยอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด ด้วยชุดอาหารส่วนตัวที่รับประทานเฉพาะท่านกับสมาชิกที่เดินทางร่วมกับท่านเท่านั้น (ทุกชุดอาหารบริการพร้อมข้าวสวย ผลไม้หรือของหวาน และน้ำดื่ม)

วันที่ 2
ล่องเรือสำเภา ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมง-ปากน้ำปราณ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้เช็คเอาท์ แล้วออกเดินทางสู่หมู่บ้านชุมชนคลองเก่า

โปรดเตรียม  : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น

09.00 น. : ชาวประมงชุมชนหมู่บ้านคลองเก่ายินดีต้อนรับและนำท่านล่องเรือสำเภา ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยใบเรือสีแดง ชมวิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ ชมป่าโกงกางอายุร้อยปี กัปตันจะหาจุดจอดเรือที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

*กรณีมีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน หรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถล่องเรือสำเภาได้ จะเปลี่ยนไปให้ท่านใช้เรือเล็ก ล่องเรือชมวิถีชุมชนและให้ท่านได้เข้าชมอุทยานป่าโกงกางทดแทน และจัดบริการอาหารกลางวันที่ “ร้านชวนนั่ง” พร้อมมอบคูปอง “1000Sook Food&Farm” ให้ท่านได้เข้าชมฟาร์มแกะและรับประทานอาหาร Western Set ฟรีที่ พันธ์สุข ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม

12.00 น. : บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือสำเภา

13.00 น. : กลับถึงท่าเรือ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 2. ค่าเรือท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าสวนน้ำพร้อมอาหารกลางวันที่วานานาวา
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวันศุกร์/เสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. เดินทางได้ทุกวันสำหรับหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
 3. ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองและเดินทางสิ้นสุดภายใน 23 ธันวาคม 2564
 4. ช่วงวันหยุดเทศกาลและวันหยุดพิเศษ โปรดสอบถามอีกครั้ง

โรงแรม Wora Bura Hua Hin

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พัก 2 ท่าน/ห้อง)

เด็กอายุ 3-8 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

ไม่เสริมเตียง เสริมเตียง
2,390 บาท 1,390 บาท 2,390 บาท 1,000 บาท 2,000 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบไม่เสียค่าบริการ, เด็กอายุเกิน 8 ขวบ ราคาเดียวกับผู้ใหญ่

 โรงแรม Maven Hua Hin

ผู้ใหญ่ท่านละ

(พัก 2 ท่าน/ห้อง)

เด็กอายุ 3-8 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

ไม่เสริมเตียง เสริมเตียง
2,090 บาท 1,090 บาท 2,090 บาท 800 บาท 1,600 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบไม่เสียค่าบริการ, เด็กอายุเกิน 8 ขวบ ราคาเดียวกับผู้ใหญ่

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณียกเลิกการเดินทางจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ก.ย.65 - ธ.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 100,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.65 - พ.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 899 บาท