น้ำดูปะการัง ณ เกาะตุ้ม หาดตะเคียน รอบๆเกาะกูด

แพ็คเกจเกาะกูด Sea Far Resort , At Ubon Travel
รหัส 019-0624
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
ไม่ทราบสายการบิน
ราคาเริ่มต้น
4,800 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
12 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าเรือแหลมศอก

ลูกค้าเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมศอกด้วยตนเอง เพื่อขึ้นเรือโดยสารรอบ เวลา 11.30 น. ไป ตราด (แหลมศอก)-เกาะกูด (อ่าวสลัด)) เมื่อถึงเกาะกูด มีรถส่งจากท่าเรืออ่าวสลัดไปยังที่พักโรงแรมรีสอร์ทต่างๆ

วันที่ 2
ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะตุ้มหาดตะเคียน รอบๆเกาะกูด

ทานอาหารเช้ามื้อที่ 1 (เลือก1โปรแกรม)

 • โปรแกรมดำน้ำ 9.00-9.45น.เจ้าหน้าที่ขับรถมารับ ลูกค้าเพื่อไปทริปดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะตุ้มหาดตะเคียน รอบๆเกาะกูด (ทานอาหารมื้อที่ 2 + อุปกรณ์ดำน้ำฟรี) เดินทางกลับที่พัก **จุดดำน้ำอาจมีการเปลื่ยนแปลงตามสภาพอากาศ**
 • โปรแกรมทานอาหารเย็น 17.30-18.30น. มื้อเย็นที่ 2 ทานแบบเซ็ตโต๊ะ
วันที่ 3
เกาะกูด

(กลับ เกาะกูด (อ่าวสลัด) – ตราด (แหลมศอก)) รถรับจากที่พักโรงแรมรีสอร์ทต่างๆมาที่ท่าเรืออ่าวสลัด เริ่มรับเวลา ประมาณ 8.30-9.30 น. (ตามแต่ระยะทางที่พักว่าใกล้หรือไกล)เพื่อขึ้นเรือโดยสารเวลา10.00 น. เมื่อถึงแหลมศอก ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข
 1. ที่พัก Sea Far Resort 3 วัน 2 คืน (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง)
 2. ตั๋วเรือเฟอร์รี่ High Speed (ไปกลับ) ขาไป เรือรอบ 12.30 .หรือ 13.00 น.ขากลับ เรือรอบ 10.00
 3. อาหาร 3 มื้อ(เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
 4. ทัวร์ฟรี (เลือก 1 โปรแกรม)
  4.1 โปรแกรม ดำน้ำดูปะการังรอบเกาะกูด พร้อม รับส่ง จากที่พัก
  4.2 โปรแกรม ทานอาหารทะเล Set โต๊ะ

กรณี ดำน้ำ ไม่มีลูกค้า Join เดินทาง 2 ท่าน เพิ่ม 600/ท่าน

 1. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
 2. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 3. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ
 4. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
 5. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 6. **ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ**
 7. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น ! ต่างชาติเพิ่ม 500 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ 

3 วัน 2 คืน 1 พ.ย.21 – 15 พ.ค. 22
Coconut Garden

Deluxe

4,800/ท่าน

พักเพิ่ม 1 คืน 1,500/ท่าน

Coconut Pool

Garden Deluxe

5,000/ท่าน

พักเพิ่ม 1 คืน 1,600/ท่าน

Beach Front

Bungalow

6,200/ท่าน

พักเพิ่ม 1 คืน 2,200/ท่าน

Beach Front Deluxe

with Jacuzzi Bath Room

8,100/ท่าน

พักเพิ่ม 1 คืน 3,200/ท่าน

Coconut Garden Family

พัก 4 ท่าน

3,800/ท่าน

พักเพิ่ม1 คืน 1,100/ท่าน

เด็ก 0-3 ปี 800/ท่าน
เด็ก 48 ปี ไม่เสริมเตียง 2,000/ท่าน
เด็ก 9 ปีขึ้นไป นอนมีเตียงเสริม 3,500/ท่าน
Extra Person ผู้ใหญ่ 3,800/ท่าน

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • พ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 48,888 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • เม.ย.65 - พ.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 1,299 บาท
 • VietJet Air
 • พ.ค.65 - ก.ย.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 11,999 บาท
 • VietJet Air
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 8,999 บาท