ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะตุ้ม หาดตะเคียน รอบๆเกาะกูด

แพ็คเกจเกาะกูด Siam Beach Resort , At Ubon Travel
รหัส 019-0625
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
ไม่ทราบสายการบิน
ราคาเริ่มต้น
2,700 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
13 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าเรือแหลมศอก

ลูกค้าเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมศอกด้วยตนเอง เพื่อขึ้นเรือโดยสารรอบ เวลา 11.30 น. ไป ตราด (แหลมศอก)-เกาะกูด (อ่าวสลัด)) เมื่อถึงเกาะกูด มีรถส่งจากท่าเรืออ่าวสลัดไปยังที่พักโรงแรมรีสอร์ทต่างๆ

วันที่ 2
ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะตุ้ม

ทานอาหารเช้ามื้อที่ 1 (เลือก1โปรแกรม)
– โปรแกรมดำน้ำ 9.00-9.45น.เจ้าหน้าที่ขับรถมารับ ลูกค้าเพื่อไปทริปดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะตุ้ม หาดตะเคียน รอบๆเกาะกูด (ทานอาหารมื้อที่ 2 + อุปกรณ์ดำน้ำฟรี) เดินทางกลับที่พัก **จุดดำน้ำอาจมีการเปลื่ยนแปลงตามสภาพอากาศ**
– โปรแกรมทานอาหารเย็น 17.30-18.30น. มื้อเย็นที่ 2 ทานแบบเซ็ตโต๊ะ

วันที่ 3
เกาะกูด

(กลับ เกาะกูด (อ่าวสลัด) – ตราด (แหลมศอก)) รถรับจากที่พักโรงแรมรีสอร์ทต่างๆมาที่ท่าเรืออ่าวสลัด เริ่มรับเวลา ประมาณ 8.30-9.30 น. (ตามแต่ระยะทางที่พักว่าใกล้หรือไกล)เพื่อขึ้นเรือโดยสารเวลา10.00 น. เมื่อถึงแหลมศอก ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข
 1. ที่พัก Siam Beach 3 วัน 2 คืน (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง)
 2. ตั๋วเรือเฟอร์รี่ High Speed (ไปกลับ) ขาไป เรือรอบ 12.30 .หรือ 13.00 น.ขากลับ เรือรอบ10.00
 3. อาหาร 3 มื้อ(เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
 4. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก ท่าเรือ
 5. ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )
  1. ดำน้ำดูปะการังรอบเกาะกูด  พร้อม รับส่ง จากที่พัก
  2. ทานอาหารทะเล Set โต๊ะ

กรณี ดำน้ำ ไม่มีลูกค้า Join เดินทาง 2 ท่าน เพิ่ม 600/ท่าน

 1. Package Tour ดังกล่าว เป็นราคาต่อ 1ท่าน ต้องเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน
 2. เดินทางช่วงวันหยุดยาว์ สอบถามราคาอีกครั้ง เนื่องจากราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอุทยาน หากมีการเรียกเก็บ
 4. ซื้อประกันเพิ่มเพียง 50บ.คุ้มครองสูงถึง 1,000,000บ.ตลอดการเดินทาง

ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

**ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ**

ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น ! ต่างชาติเพิ่ม 500 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการ

3 วัน 2 คืน 16 พ.ค.22 – 15 ต.ค.22 

ไม่มีอาหารเช้า

12 เม.ย.22-15 เม.ย.22 16 ต.ค.22 – 24 ธ.ค.22

3 ม.ค.23-15 พ.ค.23

Garden View / Fan / เสริมเตียงไม่ได้ โซน H12-15 ไม่มี TV 2,700/ท่าน

พักเพิ่ม 1 คืน 400/ท่าน

3,700/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 900/ท่าน

3,200/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 600/ท่าน

Beach Front / Fan / เสริมเตียงไม่ได้ โซน H1-10 ไม่มี TV 2,800/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 400/ท่าน

3,900/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,000/ท่าน

3,400/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 700/ท่าน

Garden View โซน C1-C10

ไม่มี TV

3,200/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 600/ท่าน

4,600/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,300/ท่าน

4,100/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,100/ท่าน

Beach Front โซน A1 – A14 / เสริมเตียงไม่ได้ 3,400/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 400/ท่าน

4,800/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,300/ท่าน

4,300/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,100/ท่าน

Beach Front โซน B1-B5

 พัก 3 ท่าน

3,100/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 600/ท่าน

4,400/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,200/ท่าน

4,300/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,000/ท่าน

Beach Front โซน D1-D6 3,700/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 900/ท่าน

5,600/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,800/ท่าน

5,000/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,500/ท่าน

Garden View โซน T1-8

พัก 3 ท่าน

3,200/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 600/ท่าน

4,500/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,300/ท่าน

4,100/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,100/ท่าน

เด็ก 1-3 ปี  ไม่เสริมเตียง 700/ท่าน
เด็ก 5-8 ปี  ไม่มีเตียงเสริม 1,600/ท่าน (เด็ก10ปีคิดเป็นผู้ใหญ่)
เด็ก 9 ปี  ไม่มีเตียงเสริม 2,500/ท่าน
Extra Bed เตียงเสริมผู้ใหญ่ ช่วง Hight 3,300/ท่าน
Extra Bed เตียงเสริมผู้ใหญ่ ช่วง Low ไม่มีอาหารเช้2,800/ท่าน    

ช่วง 16 พ.ค. -15 ต.ค. ไม่มีอาหารเช้า
วันที่ 31 ธันวา Gola Dinner เพิ่ม 1,000/ท่าน เด็ก 5-9 ขวบ 650 บาท 10 ขวบขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ