• ดำน้ำ 4 เกาะ /เกาะรัง/เกาะหวาย/เกาะยักษ์เล็ก/เกาะยักษ์ใหญ่ฯ
แพ็คเกจเกาะช้าง Klong Prao Resort Koh Chang , At Ubon Travel
รหัส 019-0722
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
2,700 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
11 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
Klong Prao Resort Koh Chang

ลูกค้าเดินทางถึงที่พักด้วยตนเอง – พักผ่อนตามอัธยาศัย ฯ รับประทานอาหารเย็นประมาณ 17.30-18.00 น. ลูกค้าเดินทางไปร้านด้วยตนเอง หิ่งห้อย – เดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2
ดำน้ำ 4 เกาะ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ ฯ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – รถรับลูกค้าประมาณเวลา 8.20-8.40 น. โปรแกรมดำน้ำ 4 เกาะ เกาะรัง เกาะหวาย เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ ฯ
จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ **ไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ**

วันที่ 3
Klong Prao Resort Koh Chang

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  – ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข

1. ที่พัก 3วัน 2 คืน (Klong Prao Resort Koh Chang)
2. ฟรี รถรับ-ส่งจากโรงแรมไปเดย์ทริป
3. ฟรี อาหาร 3 มื้อ อาหารเช้า 2 มื้อที่โรงแรม + อาหาร 1 มื้อในทัวร์ + อหารเย็นที่ร้านไอยรา 1 มื้อ
4. ฟรี เลือกโปรแกรม 1 โปรแกรม
4.1 เดย์ทริป วันเกาะช้าง – อุทยานเกาะช้าง, เกาะยักษ์เล็ก ไหญ่ โล้น ,รัง(จุดดำน้ำ ขึ้นอยู่กับอากาศ คลื่นลม และอทุยาน) จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
4.2 ดินเนอร์ที่ Iyara SeaFood + นั่งเรือชมหิ่งห้อย( อาหารูอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสมควร หรือ ตามฤดูกาลุนั้นๆ ดินเนอร์ เป็นบริการฟรีจากเรา เทศกาลคนเยอะอาจ ล่าช้า บกพร่องกราบขออภัย)
5. ฟรี กระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ/2ท่าน

6. ฟรี ประกันภัยทางทะเล (ต่อเมื่อลูกค้าเลือกโปรแกรมดำน้ำ)

 1. ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 ท่าน แพ็กเกจพร้อมที่พักต้องจองอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป
 2. ชาวต่างชาติมีค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 3. ราคานี้ไม่รวมค่าอุทยาน
 4. ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ
 6. ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น

อัตราค่าบริการ 

3 วัน 2 คืน 5 ม.ค.22-31 ต.ค.22
Standard C,D,G 2,700/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 600

Superior Room 3,000/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 800

Deluxe Room 3,100/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 800

Deluxe Room View 3,200/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 900

Villa Room 3,600/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,100

Deluxe Jacuzzi 3,800/ท่าน

พักต่อ 1 คืน 1,100

 • เด็ก 0-4 ปี ฟรี
 • เด็ก 4-11 ปีขึ้นไป นอนรวมไม่มีเตียงเสริม 1,500/ท่าน
 • Extra Bed ผู้ใหญ่ 3,100/ท่าน
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Thai Smile Airways (WE)
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 13,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,888 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • ก.พ.65 - มี.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 2,490 บาท