แพ็คเกจเชียงราย เชียงใหม่

วัดห้วยปลากั้ง  – วัดร่องเสือเต้น – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – เรียวกังคาเฟ่ -ภูชี้ฟ้า – ภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก – ดอยตุง
ไร่ชาฉุยฟง – อำเภอท่าตอน – วัดท่าตอน – ฮิโนกิแลนด์ – ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา 2000
ไร่สตรอว์เบอรีบ้านนอแล –พระธาตุดอยสุเทพ – ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk ม่อนแจ่ม –พระธาตุดอยคำ – วัอุโมงค์

แพ็คเกจเชียงราย เชียงใหม่

รหัส 011-0201
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
5,699 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
247 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 รับสนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น - วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - เรียวกังคาเฟ่ -ภูชี้ฟ้า

……… น. : ถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง รถตู้ปรับอากาศรอรับ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองเชียงราย นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ “พบโชคธรรมเจดีย์” นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถสีน้ำเงินที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตาจากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา  กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้าง โดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อ พ.ศ. 2540 โดย บนพื้นที่เดิมของวัด 3 ไร่ และขยายออกเป็น 12 ไร่ อุโบสถ ประดับกระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ ไร่สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ มากมายด้วยพืชพรรณต่างๆ ที่ขึ้นเต็มเนินเขา นำท่านเดินทางสู่ เรียวกังคาเฟ่ จุดเริ่มต้นของเชียงรายเรียวกัง เกิดจากเจ้าของที่พักได้พบกับที่ดินผืนงามในหมู่บ้านสันปูเลย ตำบลบัวสลี ที่มีท้องทุ่งนารายล้อมคล้ายกับพื้นที่แถบชนบทของญี่ปุ่น จึงเป็นเป็นค่าเฟ่ขึ้นมาก่อน และขยายเป็นที่พักขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้สัมผัสบรรยากาศแบบชนบทของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปบรรยากาศคาเฟ่ ลองลิ้มชิมรสเค้กและเครื่องดื่ม ต่างๆ ของทางร้านตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ภูชี้ฟ้า

 

วันที่ 2 ภูชี้ฟ้าชมทะเลหมอก - ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – อำเภอท่าตอน – วัดท่าตอน – ฮิโนกิแลนด์ – ฝาง

เช้าตรู่ : นำท่านท่านเดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า (เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่น) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตรโดยมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือก เขาดอยผาหม่นด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยอดภูชี้ฟ้ามีลักษณะเป็นผาที่มีแหลมยื่นขึ้นไปบนฟ้าจึงเรียกว่า ภูชี้ฟ้า โดยมองเห็นภูเขาชี้ขึ้นไปบนฟ้าที่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงทำมุม 45 องศา ซึ่งด้านบนมีพื้นที่ราบให้เดินเที่ยวชมประมาณ 1 กิโลเมตร ด้านหน้าเป็นหน้าผาสูงมองเห็นหมู่บ้านเชียงตองในประเทศลาว มีจุดชมวิวยอดนิยมอยู่ 2 จุด คือบริเวณ ยอดภูและบริเวณลานก่อนถึงยอดซึ่งจะเห็นภูเขาชี้ได้อย่างชัดเจน ไฮไลต์สำคัญ ของการมาเที่ยวภูชี้ฟ้า คือ มาเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกสุด อลังการคลอภูขาที่สวยงาม ชมเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ที่ไม่มีใครเหมือนนั่นคือ ลักษณะภูเขาที่ชี้ไปบนฟ้า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง ชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนัก นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาฉุยฟง เป็นของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ซึ่งป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดใน จังหวัดเชียงราย นำท่านเดินทางสู่ บ้านท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เข้าสู่ วัดท่าตอน เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานได้จาก วัตถุโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้ วัดท่าตอนยังเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติด และสงเคราะห์ชาวเขา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเดินทางสู่ อำเภอไชยปราการ สู่ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ ที่นี่เป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ *อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ อำเภอฝาง

วันที่ 3 ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง สวนดอกไม้เมืองหนาว สวน 80 – ไร่ชา 2000 – ไร่สตรอว์เบอรีบ้านนอแล –พระธาตุดอยสุเทพ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาวในพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นยอดดอยสลับซับซ้อน มีความสูงประมาณ 1,400-1,900 เมตร ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชา 2000 เป็นที่เที่ยวยอดนิยมอีกแห่งบนดอยอ่างขาง  ที่สามารถชมไร่ชาแบบมุมสูง ถึงแม้ว่าไร่ชา 2000 จะเป็นไร่ไม้ใหญ่มากแต่ก็สวย อากาศดี  เงียบ  เป็นธรรมชาติที่น่าเที่ยวสุดๆ  ภายในไร่ชา 2000  มีชาให้ชิมและยามเช้าไร่ชา 2000 ก็จะมีทะเลหมอกให้ชมเป็นที่ประทับใจแก่ผู้มาเยือน จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ แปลงปลูกสตรอว์เบอร์รีหมู่บ้านนอแล บริเวณปลูกสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ที่ใหญ่อันดับต้น ๆ ของไทย โดยชาวบ้านจะปลูกสตรอว์เบอร์รีไล่ระดับไปตามความสูงของภูเขา มองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา สวยงามมาก ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวสตรอว์เบอร์รี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเลือกซื้อสตรอว์เบอร์รีสดๆ ตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ) วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาลพระธาตุ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกัน ทุกคน นำท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย แหล่งที่ขายสินค้าท้องถิ่นเด็ดๆ จะมารวมกันที่นี่! สินค้าจากฝีมือชาวเขามากมายที่นำลงมาจำหน่ายด้านล่าง ตั้งแต่  17.00 – 22.00 น. กรณีเดินทางตรงวันอาทิตย์ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็น ถนนคนเดินท่าแพแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * ถนนคนเดินท่าแพ อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง *อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย  

วันที่ 4 ดอยม่อนแจ่ม - Sky Walk ม่อนแจ่ม –พระธาตุดอยคำ – วัดอุโมงค์ - แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ - ส่งสนามบินเชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง  ดอยม่อนแจ่ม  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)   ไฮไลท์ที่สุดของม่อนแจ่มเลยก็คือที่นี่ค่ะ จุดชมวิว ม่อนแจ่ม ซึ่งตั้งอยู่บนสันเขาสูง แต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง และได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณรอบๆ จะเต็มไปด้วยแปลงผัก และทุ่งดอกไม้สวยๆ รวมถึงยังมีแคร่ไม้ไผ่ เป็นซุ้มที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ให้เราได้ซื้ออาหารมาทาน รวมถึงชมวิวสวยๆ นำท่านเช็คอิน  SKYWALK  ม่อนแจ่ม ที่เที่ยวใหม่ม่อนแจ่ม ที่ต้องไปเช็คอินค่ะ และรับรองว่าคนที่ชอบถ่ายรูปต้องได้รูปสวยๆ กลับไปแน่นอน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย อาหารเหนือที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่  วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ)  เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่ กว่าห้าร้อยปี นำทุกท่านเดินทางไปยัง  วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)  เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตัววัดตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ อยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอยู่ไม่ห่างจากย่านฮิปของนักท่องเที่ยวอย่างนิมมานเหมินทร์มากนัก นำท่านเพลิดเพลินกับการ แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร  นำท่านสู่ สนามบินเชียงใหม่

……… น. : ส่ง สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  ………………


เงื่อนไข
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
  หมายเหตุ: (สำหรับพักที่ภูชี้ฟ้าพักห้องละ 4 ท่าน หรืออาจจะ 2 ท่าน อาจเป็นเตียงคู่ TWN หรือเตียงใหญ่ DBLและห้องพักส่วนใหญ่จะเป็นเตียงใหญ่ Double Bed เกือบทั้งหมด หรืออาจเป็นที่พักแบบเต็นท์กระโจม หรือ โดม )
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ (สามารถชำระเงินหน้างานได้เลยค่ะ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 – 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการ
ราคานี้สามารถใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอีกครั้งhttps://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/Capture-6.jpg

หมายเหตุ : รายการทัวร์ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ.

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่บริษัทกำหนด ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 284 ครั้ง
เริ่มต้น 3,900 บาท
รหัส 010-0211
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,900 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 210 ครั้ง
เริ่มต้น 6,988 บาท
รหัส 001-0185
4 วัน 3 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 6,988 บาท
ชื่นชอบ