แพ็คเกจเชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – หอคำหลวง – วัดพระธาตุดอยคำ ( หลวงพ่อทันใจ ) – พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม – ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม – คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดาราภิรมย์ – ดินเนอร์ขันโตก – หมู่บ้านแม่กำปอง – โครงการหลวงตีนตก – ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจาก ใบชา – วัดแม่กำปอง –  น้ำตกแม่กำปอง – ร้านระเบียงวิว

แพ็คเกจเชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง

รหัส 010-0356
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
232 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – หอคำหลวง – วัดพระธาตุดอยคำ ( หลวงพ่อทันใจ ) – พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ - เข้าที่พัก

…….น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…..นำท่านเดินทางสู่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีเนื้อที่กว้างขว้างกว่า 500 ไร่ เป็นที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิด ทั่วทุกมุมโลก โดยมีการจัดแสดงเป็นสวนต่างๆ ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้สวยงามและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่การจัดแสดง โดยแบ่งอุทยานเป็นดังนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอคำหลวง เป็นอาคารที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ( หลวงพ่อทันใจ ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาเชียงใหม่มักจะมาเที่ยวชม และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักภูพิงค์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดาราภิรมย์(วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง) – ดินเนอร์ขันโตก - เข้าที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่ริม พาท่านขึ้นไปยัง “ดอยม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม ไปถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว” จากนั้นนำท่านไป “Skywalk ม่อนแจ่ม” เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางไป  “คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ” คาเฟ่น่ารักสีสันสดใส ตั้งอยู่ในเส้นแม่ริม สะเมิง ก่อนขึ้นดอยม่อนแจ่ม

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดป่าดาราภิรมย์” เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของ อ.แม่ริม และมีความสวยงามติดอันดับต้นๆ ของวัดในเชียงใหม่ สิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตร ในสถาปัตยกรรมแบบล้านนา วัดป่าดาราภิรมย์มีความสำคัญเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่

เย็น : รับประทานอาหารเย็นแบบชาวเหนือ “ อิ่มอร่อยกับดินเนอร์ขันโตก”

 

วันที่ 3 หมู่บ้านแม่กำปอง – โครงการหลวงตีนตก – ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจาก ใบชา - วัดแม่กำปอง - น้ำตกแม่กำปอง - ร้านระเบียงวิว – แวะซื้อของฝาก สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เดินทางไปยัง  อ.แม่ออน เพื่อไปสัมผัสวิถีสโลไลฟ์ ณ “หมู่บ้านแม่กำปอง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาเขียวขจี มีลำธารใสเย็นไหลพาดผ่าน ความสุขของการมาท่องเที่ยว หมู่บ้านแม่กำปอง คือ การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ ลำธารและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “โครงการหลวงตีนตก” ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาสาธิต ภายในโครงการยังมีร้านอาหารให้บริการแก่ท่องเที่ยว โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงโดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่สดกรอบอร่อยมากๆ

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : จากนั้นนำท่าน “ชมแหล่งผลิตหมอนสุขภาพจากใบชา” ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านแม่กำปอง กลิ่นหอมของหมอนใบชา จะช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดคันธาพฤกษา” (วัดแม่กำปอง) วิหารที่ทำด้วยไม้สักทอง จากนั้นนำท่านไปชม “น้ำตกแม่กำปอง” สัมผัสความเย็นสบายของน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านไปชมวิวแม่กำปองที่เป็นไฮไลท์ก็ว่าได้คือ “ ร้านระเบียงวิว” ร้านกาแฟชื่อดังของแม่กำปอง เพราะร้านนี้มีจุดชมวิวที่เห็นหมู่บ้านจากด้านบนสวยที่สุดเหมาะมาถ่ายรูปตอนเย็น ชมพระอาทิตย์ตกรับรองว่าได้รูปสวยๆ ไปอวดเพื่อนแน่นอน!!

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศของแม่กำปอง จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู น้ำพริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา เมล็ดกาแฟ ฯลฯ ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

** เงื่อนไขการสำรองที่นั่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการจองหากท่านชำระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี**  

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์ ( ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ลูกค้าเลือก และจำนวนผู้เดินทาง

 • เดอะ นิมมาน โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )
Room type  

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 3 – 10 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room 2-3 ท่าน 6,900 6,900 6,900 1,500
Standard Room 4-5 ท่าน 5,900 5,900 5,900 1,500
Standard Room 6-7 ท่าน 4,900 4,900 4,900 1,500
Standard Room 8 ท่าน 3,900 3,900 3,900 1,500
 • โรงแรม แอท พิงค์ นคร หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว )
Room type  

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-10 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room 2-3 ท่าน 8,900 8,900 8,900 1,500
Standard Room 4-5 ท่าน 7,900 7,900 7,900 1,500
Standard Room 6-7 ท่าน 6,900 6,900 6,900 1,500
Standard Room 8 ท่าน 5,900 5,900 5,900 1,500
 • ศิริปันนา รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( 5 ดาว )
Room type  

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-10 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room 2-3 ท่าน 9,900 9,900 9,900 1,500
Standard Room 4-5 ท่าน 8,900 8,900 8,900 1,500
Standard Room 6-7 ท่าน 7,900 7,900 7,900 1,500
Standard Room 8 ท่าน 6,900 6,900 6,900 1,500
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

จำนวนการเข้าชม 232 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ต.64 - ก.ย.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 248 ครั้ง
เริ่มต้น 1,990 บาท
รหัส 023-0294
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,990 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ต.ค.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 102 ครั้ง
เริ่มต้น 10,500 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - ธ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 52 ครั้ง
เริ่มต้น 1,790 บาท
รหัส 031-0174
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,790 บาท
 • รถตู้
 • พ.ย.64 - ธ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 64 ครั้ง
เริ่มต้น 3.999 บาท
ชื่นชอบ