สักการะขอพรพระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า – ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – ตักบาตรพระสงฆ์ยามเช้า @ะพานซูตองเป้ – ชมบรรยากาศตลาดเช้า- ขอพรวัดจองคำ – ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว – ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักไทย – น้ำตกผาเสื่อ – ถ้ำปลา

แพ็คเกจแม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย , At Ubon Travel
รหัส 010-0344
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน - สักการะขอพรพระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า – ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - เข้าโรงแรมทื่พัก

…….น. : เดินทางถึง สนามบินแม่ฮ่องสอน หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว คนขับรถตู้มารอรับ จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู” เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จำนวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน นอกจากเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนในมุมสูงได้ครอบคลุมแล้วยังเห็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงตระหง่านเป็นฉากหลังด้านทิศ

ตะวันออกได้อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถ้าไม่มาพระธาตุดอยกองมูเนี่ย ถือว่ายังมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน” จากนั้นนำท่าน ชมพระอาทิตย์ตกดิน ช่วงนี้สามารถเก็บแสงเย็นพร้อมกับเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระอาทิตย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน

จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน”เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป จุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือสินค้าพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทางฝั่งวัด ก็จะคึกคักไปด้วยเหล่าพอค้าแม่ค้าที่มาจับจองนำของมาวางขายมีทั้งอาหารพื้นเมือง(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกินอื่นๆ และในยามค่ำคืนท่านจะได้เห็นความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองคำ ที่สวยงามมากๆ

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2
ตักบาตรพระสงฆ์ยามเช้า @สะพานซูตองเป้ – ชมบรรยากาศตลาดเช้า - ขอพรวัดจองคำ - ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว - ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย

05.00 น. : จากนั้นนำท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “สะพานซูตองเป้” นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คำว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ (พระสงฆ์จะบิณฑบาตบนสะพานทุกเช้าเวลา 6.30  -7.30 น.) 

จากนั้นนำท่านไปเดินชม “ตลาดเช้าแม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟโบราณ อีกทั้งด้านหน้าตลาดก็จะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่า อีกโซนหนึ่งของตลาดเช้าจะเป็นโซนอาหารแบบชาวบ้านมากินกัน ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้วยังไม่ได้ลองทานอาหารแบบชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการเดินเล่นของท่าน   นำท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วัดจองคำ”เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองคำมีวัดอีกแห่งหนึ่ง  ที่สร้างขึ้นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วัดจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงแก้วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาตัว วัดก็จะเห็น “วัดจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ “วัดจองคำ” อยู่ทางด้านซ้ายมือ

จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า” ตั้งอยู่ที่ตำบลผาบ่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น ระหว่างทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และฝายทดน้ำที่มีน้ำล้นหลายฝาย เพื่อชมวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง  ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว  และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ปางอุ๋ง”มีชื่อเรียกเต็มๆว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย จากนั้นเดินทางไป “บ้านรักไทย”ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ทำจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้จะเป็นชา เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง เนื่องจากว่าในบริเวณนี้อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สามารถปลูกชาและพืชเมืองหนาวได้ดี นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็นโปรแกรมถัดจากปางอุ๋ง เนื่องจากสองที่นี้ไม่ไกลจากกันมาก ถ้ามาถึงบ้านรักไทยช่วงที่ไม่สายมากจะมองเห็นหมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ายกับที่ปางอุ๋ง

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3
น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ซื้อของฝาก – สนามบินแม่ฮ่องสอน - กรุงเทพ

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  นำท่านเดินทางไป “น้ำตกผาเสื่อ” เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ต้นทางน้ำตกมาจากแม่น้ำสะงา ไหลลงมาเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างแต่กระแสน้ำไม่นิ่งไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำ  น้ำตกผาเสื่อแห่งนี้เราจึงสามารถพบฝูงปลาว่ายเวียนไป เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับน้ำตกผาเสื่อแห่งนี้   จากนั้นนำท่านไป “ถ้ำปลา”ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากว่าภายในถ้ำมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ บรรดาหมู่ปลาจำนวนมากที่มาอยู่อาศัยในถ้ำ ปลาตัวโตๆ ที่อาศัยอยู่ในถ้ำปลา จำนวนมากนั้นคือ ปลามุง ปลาคัง หรือปลาพลวง เป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์ฟ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอันตราย เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นปลาเจ้า หากใครนำไปรับประทานแล้วจะต้องมีอันเป็นไป ปัจจุบันบริเวณอุทยานถ้ำปลาได้รับการปรับปรุง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯแห่งนี้จากนั้นนำท่านไปแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก

 เที่ยง – เย็น : อิสระอาหารตามอัธยาศัย (เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย)

…….น. :  ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • คนขับพร้อม รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน ( ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน + หมู่บ้านรักไทย พร้อมอาหารเช้า )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าอาหารมื้อต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้งแต่ : 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

ประเภทห้อง จำนวน ราคา / ท่าน
คืนแรก – บีทู ปาย พรีเมียร์ โฮเต็ล 

( ห้อง ซูพีเรีย พรีเมียร์)

————————–

คืนสอง – ชาสารักไทย

( บ้านพักตึกอาคาร 2 ชั้น )

2 ท่าน 7,999
4 ท่าน 6,999
6 ท่าน 5,999
8 ท่าน 4,999

** ช่วงพีเรียดวันหยุดยาว วันที่ 13 – 15 เมษายน 65 (สงกรานต์) เพิ่มท่านละ 500 บาท **

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. แพ็กเกจทัวร์สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรณีต้องการอัพเกรดห้องพัก สามารถแจ้งล่วงหน้าเพื่อคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 20 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำโรงแรม ค่ามัดจำรถตู้
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ 50%
 4. ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่ายขาดไปหมดแล้ว
 5. หากต้องการเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 6. *** กรณีทางลูกค้าให้บริษัทจองตั๋วเครื่องบินให้ จะไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ( ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) **
 7. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
รูปภาพ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ