แพ็คเกจแอ่วเชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ ม่อนจ๊อก แดนเทวดา

อาณาจักรฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) – ขอพรวัดบ้านเด่น พาท่านไปสัมผัสชีวิต Slow life @ Stay Wild & Cafe – ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง – โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ล โคสเตอร์ – ชมทุ่งดอกไม้ และ ทะเลสาป @ ม่อนจ๊อด (MON JODD) – ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย – ถ่ายรูปชิคๆ กับประตูท่าแพ –วัดหลวงพ่อทันใจ – พระธาตุดอยสุเทพ

แพ็คเกจแอ่วเชียงใหม่ ฮิโนกิแลนด์ ม่อนจ๊อก แดนเทวดา

รหัส 010-0261
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
192 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินเชียงใหม่ –อาณาจักรฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) – ขอพรวัดบ้านเด่น พาท่านไปสัมผัสชีวิต Slow life @ Stay Wild & Cafe อ.แม่แตง

……น. : เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…..นำท่านเดินทางสู่ “ฮิโนกิแลนด์” (Hinoki land) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ และใหญ่ที่สุดของ อ.ไชยปราการ เป็นการสร้างจำลองเมืองสำคัญต่างๆของญี่ปุ่นไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปให้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านไปไหว้พระขอพรก่อนกลับ “วัดบ้านเด่น” ตั้งอยู่ในอ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่น่ารักๆอีกแห่ง “Stay Wild & Café” เป็นคาเฟ่ที่อยู่ติดริมน้ำ การตกแต่งที่เรียบง่ายเข้ากับธรรมชาติแต่ ดูแล้วสวยสะดุดตา

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก สเตย์ ไวล์ด ( Stay Wild & Café ) รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการล่องแก่ง หรือ ชมวิวธรรมชาติที่โอบล้อมตัวเรา ได้สูดโอโซนบริสุทธิ์ ใครที่อยากชาร์ตแบตให้กับตัวเองต้องไม่พลาดเลยทีเดียว

 

วันที่ 2 ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง – โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ล โคสเตอร์ - ชมทุ่งดอกไม้ และ ทะเลสาป @ ม่อนจ๊อด (MON JODD) ช้อปปิ้งถนนคนเดินวัวลาย ( มีทุกวันเสาร์ ) - เข้าที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้น นำท่านไปชม “แดนเทวดา” ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “โป่งแยง ซิปไลน์แอนด์จังเกิ้ลโคสเตอร์” ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “ม่อนจ๊อด” (MON JODD) อยู่ที่อ.แม่ริม โป่งแยง ใกล้ๆทางขึ้นม่อนแจ่ม มีที่จอดรถสะดวกกว้างขวาง จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง “ถนนคนเดินวัวลาย” ( ซึ่งจะมีทุกวันเสาร์ ) เป็นถนนคนเดินยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง ที่ถนนคนเดินนี้ ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร ทำให้ทั้งคนเชียงใหม่ และ นักท่องเที่ยว นิยมมาเดินช้อปปิ้งที่ถนนแห่งนี้

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

วันที่ 3 ถ่ายรูปชิคๆ กับประตูท่าแพ –วัดหลวงพ่อทันใจ - พระธาตุดอยสุเทพ - สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปสวยๆ “ประตูท่าแพ” หรือชื่อเดิมว่าประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออกของเมืองชั้นในเดิมทีประตูท่าแพเป็นประตู 2 ชั้น วางตำแหน่งเยื้องกันดังปรากฏในแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2436 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ ( หลวงพ่อทันใจ ) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก @ตลาดวโรรส” ให้ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู น้ำพริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา และ เมล็ดกาแฟ ฯลฯ ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางไป สนามบินเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

…… น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง + พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • โรงแรมเดอะคอร์ (The Core St. by Stay Now) ใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แหล่งช้อปปิ้ง)
Room type จำนวน ราคา
Deluxe Room 2-3 ท่าน 7,299
Deluxe Room 4-5 ท่าน 5,499
Deluxe Room 6-7 ท่าน 4,499
Deluxe Room 8 ท่าน 3,999
 • แนป อิน เชียงใหม่ โฮเทล (Nap In Chiang Mai Hotel) ใกล้ไนซ์บาร์ซ่า
Room type จำนวน ราคา
Superior Room 2-3 ท่าน 7,299
Superior Room 4-5 ท่าน 5,499
Superior Room 6-7 ท่าน 4,499
Superior Room 8 ท่าน 3,999
 • โรงแรมแอท พิงค์นคร ห้วยแก้ว (At Pingnakorn Huaykaew Hotel)
Room type จำนวน ราคา
Superior Room 2-3 ท่าน 7,299
Superior Room 4-5 ท่าน 5,499
Superior Room 6-7 ท่าน 4,499
Superior Room 8 ท่าน 3,999

หมายเหตุ

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 192 ครั้ง
เริ่มต้น 3,990 บาท
รหัส 006-0264
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,990 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • เม.ย.64 - ก.ย.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 173 ครั้ง
เริ่มต้น 14,990 บาท
รหัส 002-0360
4 วัน 3 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 14,990 บาท
ชื่นชอบ