แพ็คเกจไปมั้ย ไปตรัง ครบจบที่เดียว

ถ้ำเลเขากอบ |วังเทพทาโร |เที่ยวตัวเมืองตรัง |ท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต | เกาะกระดาน | เกาะเชือก|วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง |สถานีรถไฟกันตัง |ชุมชนบ้านย่านซื่อ

แพ็คเกจไปมั้ย ไปตรัง ครบจบที่เดียว

รหัส 006-0265
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
192 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าอากาศยานตรัง - ถ้ำเลเขากอบ - วังเทพทาโร - สถานีรถไฟตรัง – เที่ยวตัวเมืองตรัง (วงเวียนพะยูน,สตรีทอาร์ทเมืองตรัง,ย่านตึกเก่าเมืองตรัง)

09.00 น. : Driver Guide รอรับลูกค้าที่ สนามบินตรัง จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก
จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ (Unseen Thailand) นำท่านลงเรือ ซึ่งจะพบความมหัศจรรย์ การผจญภัยเล็กๆ ในถ้ำเลเขากอบ เพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดิน ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดของการท่องถ้ำเลเขากอบคือตอนที่ต้องนอนราบขนานไปกับลำเรือเพื่อลอดผ่านส่วนที่มีเพดานต่ำที่สุดของถ้ำที่เรียกกันว่า “ถ้ำลอด” จนถึงกับมีผู้เปรียบเปรยอารมณ์นี้ว่าราวกับได้ลอดผ่านท้องมังกร นำท่านชมมังกรไม้เทพทาโร ใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัด ตรัง

บ่าย : จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ วงเวียนน้ำพุปลาพะยูนตรัง เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น เดินทางสู่ สตรีทอาร์ตเมืองตรัง ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นอย่างสวยงาม โดยได้มีการวาดรูป 3 มิติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกัน นำท่านเดินถ่ายรูปที่ ย่านตึกเก่าเมืองตรัง ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส และแบบจีนโบราณ สุดคลาสสิค

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 ท่องทะเลตรัง - ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

08.30 น. : รถมารับที่โรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง

09.30 น. : ลงเรือทัวร์ใหญ่ 2 ชั้น เดินทางสู่ ทะเลอันดามัน ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต ความน่าอัศจรรย์หนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล สนุกและตื่นเต้นกับการว่ายน้ำลอดถ้ำที่มืดสนิทและไปโผล่ชายหาดเล็กๆ ที่สวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : เดินทางสู่ เกาะกระดาน สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์หาดทรายขาว น้ำใส ปะการังสวยงาม เกาะกระดานยังเป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรประจำทุกปี ชมปะการังหลากสีและฝูงปลาหลากหลายชนิดที่ เกาะเชือก

15.30 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากเมง

16.30 น. : ถึง ท่าเรือปากเมง รถของบริษัทฯ รอรับเดินทางกลับสู่ ตัวเมือง

17.30 น. : เดินทางถึงตัวเมือง เช็คอินเข้า ณ โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 วนอุทยานน้ำพุร้อนกันตัง – สถานีรถไฟกันตัง สุดปลายทางอันดามัน – ชุมชนบ้านย่านซื่อ –ร้านของฝาก - ท่าอากาศยานตรัง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง (บ่อน้ำร้อนควนแคง) มี จำนวน 3 บ่อ อุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามลำดับ เป็นที่นิยมมาแช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ ณ ที่แห่งนี้ เดินทางสู่ สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดวินเทจ เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเล อันดามัน ปัจจุบันทางรถไฟส่วนนี้ถูกชาวบ้านรุกล้ำที่ และไม่มีรางรถไฟส่วนนี้แล้ว

กลางวัน : รับประทานมื้อเที่ยงบนแพ

บ่าย : นำท่านมาสัมผัสแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำตรังที่ ชุมชนบ้านย่านซื่อ หรือ ชุมชนปากกัดตีนถีบ เป็นชุมชนริมแม่น้ำตรัง ชุมชนป่าจากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรัง

15.00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านแวะซื้อของฝากเมืองตรัง อาทิ เค้กขุกมิ่ง,ขนมเปี๊ยะ,ขนมจีบไส้สังขยา เป็นต้น

16.00 น. : ส่ง สนามบินตรัง หรือจุดหมายปลายทางตามที่ลูกค้าแจ้ง

 


เงื่อนไข
 1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินตรัง และท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 

อัตราค่าบริการ

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/ท่าน
2-3 ท่าน 6,990 บาท
4-5 ท่าน 5,990 บาท
6-7 ท่าน 5,490 บาท
8-10 ท่าน 4,990 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 21 ครั้ง
เริ่มต้น 10,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - เ.ย.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 279 ครั้ง
เริ่มต้น 2,999 บาท
รหัส 007-0278
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 2,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 253 ครั้ง
เริ่มต้น 4,399 บาท
รหัส 011-0200
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,399 บาท
ชื่นชอบ