แพ็คเกจ หัวหินฟินทุกวัน

สนุกหลุดโลกที่สวนน้ำ Vana Nana ทั้งวัน
FREE เครื่องเล่น VR SLIDE 1 รอบ
ล่องเรือชมป่าโกงกางและวิถีชุมชนชาวประมง

แพ็คเกจ หัวหินฟินทุกวัน

รหัส 000-0239
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,289 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
197 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนุกลืมโลกที่สวนน้ำ Vana Nava FREE!!!! เครื่องเล่น VR Slide

………. ซ รอต้อนรับทุกท่านที่สวนน้ำแห่งความสนุก Vana Nava (โปรดแสดง voucherกับเจ้าหน้าที่ ที่ห้องจำหน่ายบัตร) FREE!!! เครื่องเล่น VR Slide 1 รอบ

16.00 น. : เชิญท่านเช็คอินเพื่อเข้าพักที่โรงแรมตามที่ท่านได้ทำการจองหรือตามที่ระบุไว้ใน Voucher ของท่าน (โปรดแสดง Voucher แก่เจ้าหน้าที่โรงแรม)

18.00 น. : บริการอาหารเย็นชุด “ไก่อบตะไคร้” ณ ร้านส้มตำนายทองก้อน สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวประมงปากน้ำปราณ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

10.00 น. : เก็บสัมภาระเช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก (2ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าสวนน้ำวานานาวา ฟรีเครื่องเล่น VR Slide (1รอบ)

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64 เท่านั้น
ห้อง TWN/DBL

(2ท่าน/ห้อง)

ห้อง TRP

เพิ่มห้องละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
1,289.- 200 บาท 1,439.- 800.- 500.- 1,000.-

*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ

 

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 185 ครั้ง
เริ่มต้น 899 บาท
 • ธ.ค.64 - ก.พ.65
 • 8 วัน 5 คืน
 • 17 ครั้ง
เริ่มต้น 46,999 บาท
รหัส 013-0035
8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 46,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 213 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
รหัส 007-0275
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,999 บาท
ชื่นชอบ