แพ็คเกจ เที่ยวกาญจน์เอง “ล่องแพ แลขุนเขา”

สนุกสนานกับการล่องแพเปียกเรียกรอยยิ้ม
พักหรูอยู่เรือนแพอิงแอบขุนเขาและสายน้ำ
อิ่มอร่อยให้พุงแตก 3 มื้อ เช้ากลางวันเย็น
อึ้งทึ่งเสียว “พิพิธภัณฑ์รถไฟสายมารณะ”

แพ็คเกจ เที่ยวกาญจน์เอง “ล่องแพ แลขุนเขา”

รหัส 000-0235
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,234 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
200 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 อิ่มอร่อยมื้อกลางวัน - ล่องแพเปียก – เขาโทน ริเวอร์วิว รีสอร์ท

เที่ยง : ให้การต้อนรับทุกท่านด้วยอาหารกลางวันแสนอร่อยที่ ไอซ์ โภชนา

14.00 : เช็คอินเข้าสู่ที่พัก “เขาโทน ริเวอร์วิว รีสอร์ท” ให้ท่านได้สดชื่นกับบรรยากาศของรีสอร์ทหรูท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติริมแม่น้ำแควน้อย มีจักรยานบริการฟรี ให้ท่านได้ขี่ชมธรรมชาติภายในรีสอร์ท พร้อมเก็บภาพที่สวยงามในมุมต่างๆ ของรีสอร์ท

16.00 : ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการ “ล่องแพเปียก”

18.00 : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2 เมืองกาญจน์ – พิพิธภัณฑ์รถไฟสายมรณะ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนเก็บภาพถ่ายบรรยากาศสวยงามภายในรีสอร์ท สมควรแก่เวลาให้ท่านได้ทำการเช็คเอาท์ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) จากนั้นให้ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ท่านได้เข้าชม “พิพิธภัณฑ์รถไฟสายมรณะ” ที่ท่านจะได้ชมและได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนอดีตไปยังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เสมือนท่านได้เดินอยู่ท่ามกลางเหล่าเชลยสงครามที่กำลังสร้างทางรถไฟ “หนึ่งไม้หมอเท่ากับหนึ่งชีวิต” สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวัน สำหรับหมู่คณะ 8 ท่านขึ้นไป
 2. ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และใช้เดินทางได้ภายใน 31 พค.64
โรงแรม ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
เขาโทร ริเวอร์วิว 1,234.- 1,234.- 900.- 500.- 990.-

*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 8 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ

7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท, 6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท,
5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - 31 พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 191 ครั้ง
เริ่มต้น 1,199 บาท
รหัส 000-0228
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,199 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 233 ครั้ง
เริ่มต้น 4,900 บาท
รหัส 006-0223
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,900 บาท
ชื่นชอบ