แพ็คเกจ เที่ยวกาญจน์เอง “ล่องแม่น้ำแคว แลวัดวา”

ล่องเรือแม่น้ำแคว ณ จุดบรรจบแม่น้ำสามสาย
อลังการ “หอฟ้าเทียนถาน” ที่ “วัดญวน”
ตามรอย “สมเด็จญาณ” ที่หอพระประวัติฯ
พักหรูอยู่สบายในเรือนแพ อิ่มแปร้ครบ 3 มื้อ

แพ็คเกจ เที่ยวกาญจน์เอง “ล่องแม่น้ำแคว แลวัดวา”

รหัส 000-0236
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,234 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
196 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 อิ่มอร่อยมื้อกลางวัน - ล่องเรือแม่น้ำแคว – เขาโทน ริเวอร์วิว รีสอร์ท

เที่ยง : ให้การต้อนรับทุกท่านด้วยอาหารกลางวันแสนอร่อยที่แพอาหาร แพกาญจน์

บ่าย : อิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วให้ท่านได้ล่องเรือแม่น้ำแคว ณ จุดบรรจบแม่น้ำสามสาย ล่องเรือสู่วัดถาวรวราราม แต่มักจะเรียกกันสั้นๆ ว่า “วัดญวน” ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี มีสถาปัตยกรรมที่สร้างเป็นศิลปะแบบจีน จากนั้นให้ท่านได้เดินเชื่อต่อไปยัง วัดเทวสังฆาราม แต่คนเมืองกาญจน์มักติดปากเรียกกันว่า “วัดเหนือ” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาตอนปลาย และได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.2505 และเมื่อมาวัดเหนือจะต้องไม่พลาดชม “หอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็ดพระสังฆราช” อาคารหอพระประวัติเป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่สวยงามโดดเด่นและทรงคุณค่า มี 4 ชั้นที่บอกเล่าถึงพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

15.00 : ให้ท่านได้เดินทางสู่อำเภอไทรโยค เช็คอินเข้าสู่ที่พัก “เขาโทน ริเวอร์วิว รีสอร์ท” ให้ท่านได้สดชื่นกับบรรยากาศของรีสอร์ทหรูท่ามกลางบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติริมแม่น้ำแควน้อย มีจักรยานบริการฟรี ให้ท่านได้ขี่ชมธรรมชาติภายในรีสอร์ท พร้อมเก็บภาพที่สวยงามในมุมต่างๆ ของรีสอร์ท

18.00 : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 เมืองกาญจน์ – พิพิธภัณฑ์รถไฟสายมรณะ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนเก็บภาพถ่ายบรรยากาศสวยงามภายในรีสอร์ท สมควรแก่เวลาให้ท่านได้ทำการเช็คเอาท์ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) จากนั้นให้ท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ท่านได้เข้าชม “พิพิธภัณฑ์รถไฟสายมรณะ” ที่ท่านจะได้ชมและได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนอดีตไปยังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เสมือนท่านได้เดินอยู่ท่ามกลางเหล่าเชลยสงครามที่กำลังสร้างทางรถไฟ “หนึ่งไม้หมอเท่ากับหนึ่งชีวิต” สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก (2-3ท่าน/ห้อง)ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวัน สำหรับหมู่คณะ 8 ท่านขึ้นไป
 2. ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และใช้เดินทางได้ภายใน 31 พค.64
โรงแรม ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่ม

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
เขาโทร ริเวอร์วิว 1,234.- 1,234.- 900.- 500.- 990.-

*เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : กรณีนั่งโต๊ะอาหารไม่เต็ม 8 ท่าน/โต๊ะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ

7 ท่านเพิ่มท่านละ 150 บาท, 6 ท่านเพิ่มท่านละ 200 บาท,
5 ท่านเพิ่มท่านละ 300 บาท, 4 ท่านเพิ่มท่านละ 500 บาท

*กรณีรับประทานอาหารไม่หมด ทางร้านอาหารขอสงวนสิทธิ์งดบริการใส่กล่องหรือห่อกลับ

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • เม.ย.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 177 ครั้ง
เริ่มต้น 6,990 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 185 ครั้ง
เริ่มต้น 899 บาท
 • Nok Air (DD)
 • เม.ย.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 183 ครั้ง
เริ่มต้น 11,111 บาท
ชื่นชอบ