แพ็คเกจ เสน่ห์อันดามัน -หมู่เกาะสิมิลัน-พังงา

ภูเก็ต l ล่องอ่าวพังงา l จุดชมวิวเสม็ดนางชี l หมู่เกาะสิมิลัน l ดำน้ำชมปะการัง

แพ็คเกจ เสน่ห์อันดามัน -หมู่เกาะสิมิลัน-พังงา

รหัส 006-0223
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
4,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
238 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต – ตัวเมืองภูเก็ต

xx.xx น. : DRIVER GUIDE รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม

11.00 น. : ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด

กลางวัน : แวะจุดเช็คอิน จุดถ่ายรูปชิคๆ  คาเฟ่น่านั่ง ร้านอาหารน่ากิน ชายหาดสวยน้ำใส แวะให้ได้รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่  วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย จากนั้นนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ยามเย็นของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่อยู่ใกล้เคียง

ค่ำ : ได้เวลา รับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองภูเก็ต ที่ร้านอาหารต่างๆ มากมากมาย ร้านอาหารไทย ริมทะเล Siam Beach Restaurant, Piset Restaurant Phuket , Tunk – Ka Café Phuket Hilltop ร้านเก่าแก่บนจุดชมวิวเขารัง เป็นต้น ( อิสระอาหารตามอัธยาศัย  )

วันที่ 2 ภูเก็ต -ดื่มดำชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. : รถรับที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่จุดนัดหมายที่  ท่าเรือ

08.30 น. : ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการของว่าง และเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)

09.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว (Speed Boat)

10.20 น. : ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่เกาะ 5 หรือ เกาะ 6

11.45 น. : เดินทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำหน้าหาด

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ของอุทยาน บนเกาะ4

13.00 น. : ออกเดินทางจากเกาะ 4 เดินทางไปดำน้ำตื้นที่ เกาะบางู (เกาะ 9) ที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่นบริเวณนี้  มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม

14.30 น. : เดินทางสู่เกาะสิมิลัน(เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส

15.30 น. : ออกเดินทางจาก หมู่เกาะสิมิลัน เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ

17.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือทับละมุ  และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

ค่ำ : อิสระอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-เกาะพนัก - เกาะปันหยี -เขาพิงกัน-เขาตะปู- จุดชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภูเก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น. : รถรับจากโรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือ จังหวัดพังงา ออกจากท่าเรือไปยังอ่าวพังงาโดยเรือท้องแบน

10.30 น. : ลงเรือมุ่งหน้าสู่ เขาตะปู   เขาพิงกัน  ไปเยี่ยมชมเขาตะปู ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“James Bond 007 ตอน The Man with the Golden Gun (เพชฌฆาตปืนทอง)”   และชมเขาพิงกัน ชมบรรยากาศ ทิวทัศน์ อันเป้นเอกลักษณ์ที่สวยโดดเด่นของอ่าวพังงา

11.30 น. : หลังจากนั้นเดินทางไปยังเกาะทะลุ เพื่อสนุกกับการพายแคนูเข้าชมภายในถ้ำ สนุกกับการพายแคนู ชมหินงอกหินย้อย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ที่เกาะปันหยี พร้อมชมวิวอันสวยงามและสงบที่ร้านอาหารกลางน้ำ เดินเที่ยว  ชมสนามฟุตบอลลอยน้ำ และเดินช้อปปิ้งในเกาะ

13.30 น. : เข้าเยี่ยมชมเกาะปันหยี หมู่บ้านชาวประมงของชาวมุสลิมเข้าดูวิถีชีวิตและซื้อของฝาก อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ของฝากต่างๆได้ตามอัธยาศัย เป็นต้น

14.00 น. : ออกจากเกาะปันหยี เดินทางกลับสู่ท่าเรือ

15.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางไปยัง จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่บ้านหินร่ม ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

17.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่เพื่อเดินทางกลับสู่ภูเก็ต แวะจุดชมวิว สะพานสารสิน หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

18.00 น. : เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 


เงื่อนไข
 1. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร 4 มื้อ (เช้า 2 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ) ที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. Driver Guide และ ไกด์บนเรือ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าแคนนู ลอดถ้ำอ่าวพังงา หากต้องการ ( ท่านละ 150 บาท )
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย สิมิลัน + พังงา 60*2 =120 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

Pamookkoo Resort 4 ดาว

Pamookkoo Resort

4 ดาว

( Deluxe Room )

อัตราค่าบริการ ต่อ ท่าน
10 – 31 ธ.ค.63

1 เม.ย. – 31 ต.ค. 64

01 ม.ค.–31 มี.ค 64
2 – 3 ท่าน 7,450.- 7,700.-
4 – 5ท่าน 6,000.- 6,250.-
6 – 7 ท่าน 5,450.- 5,700.-
8 – 9 ท่าน 5,150.- 5,400.-
10 ท่าน 4,900.- 5,150.-

*** ราคานี้ ต้องสำรองห้องพักภายใน 20 ธันวาคม 2563 ***

Namaka Resort 5 ดาว

Namaka Resort

5 ดาว

( Deluxe Sea View )

อัตราค่าบริการ ต่อ ท่าน
10 – 31 ธ.ค.63 01 ม.ค.–28 ก.พ. 64 1 มี.ค. – 31 ต.ค. 64
2 – 3 ท่าน 7,500.- 7,950.- 7,550.-
4 – 5ท่าน 6,050.- 6,500.- 6,100.-
6 – 7 ท่าน 5,500.- 5,950.- 5,550.-
8 – 9 ท่าน 5,200.- 5,650.- 5,250.-
10 ท่าน 4,950.- 5,400.- 5,000.-

Amari  Phuket 5 ดาว

Amari  Phuket 5 ดาว

( Superior Sea View )

อัตราค่าบริการ ต่อ ท่าน
10 – 23 ธ.ค.63 24 ธ.ค.63–07 ม.ค.64 08ม.ค. – 03มี.ค.64
2 – 3 ท่าน 8,200.- 10,600.- 8,400.-
4 – 5ท่าน 6,750.- 9,150.- 6,950.-
6 – 7 ท่าน 6,200.- 8,600.- 6,400.-
8 – 9 ท่าน 5,900.- 8,300.- 6,100.-
10 ท่าน 5,650.- 8,050.- 5,850.-
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Air Asia (FD)
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 4 วัน 3 คืน
 • 11 ครั้ง
เริ่มต้น 12,500 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 377 ครั้ง
เริ่มต้น 799 บาท
รหัส 023-0311
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 799 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • 2,999
 • 3 วัน 2 คืน
 • 110 ครั้ง
เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท
รหัส 019-0285
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท
ชื่นชอบ