แพ็คเกจ “เสาร์หรรษา พัทยาซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์”

อิ่มพุงแตกกับ Seafood Buffet Inter จัดหนัก
ล่องทะเลพัทยา พาไปเกาะล้าน ดำน้ำดูปะการัง
พักหรูอยู่สบายระดับ 4 ดาว อาหารเช้าจัดเต็ม

แพ็คเกจ “เสาร์หรรษา พัทยาซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์”

รหัส 000-0233
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,333 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
201 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – ดำน้ำ เล่นน้ำหาดแสม

09.30 น. : รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)
ควรเตรียม :    กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดเล่นน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม เป็นต้น

10.00 น. : เรือออกเดินทางสู่เกาะล้าน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี)

11.00 น. : ถึงเกาะล้าน เรือจอดทอดสมอบริเวณหน้าหาดแสม บริการให้ยืมอุปกรณ์ดำน้ำ ให้ทุกท่านได้สัมผัสความงดงามแห่งโลกใต้ทะเล และสนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาด *อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

สำหรับท่านที่ไม่ต้องการล่องเรือ สามารถเปลี่ยนรายการไปเข้า Mini Siam ทดแทนได้ / รวมทั้งกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจะเปลี่ยนเป็นรายการดังกล่าวทดแทนเช่นกัน

14.30 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ

15.40 น. : เดินทางถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้ท่านได้เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ทำการเช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. : บริการอาหารเย็นอิ่มไม่อั้นกับซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

20.00 น. : สมควรแก่เวลาให้ท่านได้เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise

เช้า  : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เปิดให้บริการ 07.00-10.00) จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

12.00 น. : เช็คเอ้าท์ ให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (การเช็คเอ้าท์เกินกำหนดเวลา อาจทำให้ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

บ่าย : (หรือตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป) เชิญท่านเข่าชมความสุขความสนุกกับการถ่ายภาพและคลิปท์วิดีโอที่พิพิธภัณฑ์สามมิติ Art In Paradise ได้ตามอัธยาศัย


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพักตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเรือรับ/ส่งตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

อัตราค่าบริการ

 1. เดินทางได้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 2. ราคาพิเศษนี้ใช้สำหรับการจองภายใน 31 มีค.64 และเดินทางภายใน 31 พค.64
โรงแรม

(พักห้องละ 2 ท่าน)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
M Pattaya 1,333.- 1,333.- 1,000.- 500.- 1,000.-
A-One New Wing 2,111.- 2,111.- 1,800.- 600.- 1,200.-

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบฟรีไม่เสียค่าบริการ

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ต.ค.64 - ก.พ.65
 • 2 วัน 1 คืน
 • 24 ครั้ง
เริ่มต้น 2,222 บาท
รหัส 011-0003
2 วัน 1 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 2,222 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - 31 พ.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 195 ครั้ง
เริ่มต้น 1,199 บาท
รหัส 000-0228
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,199 บาท
ชื่นชอบ