แพ็คเกจ Dinner Sunset ล่องยอร์ชดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตก

ล่องยอร์ชดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตก แหลมพรหมเทพ โดยเรือยอร์ช คาตามารัน

แพ็คเกจ Dinner Sunset ล่องยอร์ชดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตก

รหัส 006-2016
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
1,200 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
216 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ล่องยอร์ชดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตก แหลมพรหมเทพ โดยเรือยอร์ช คาตามารัน

รับส่งฟรี ป่าตอง กะตะ กะรน กะหลิ่ม ในเมือง  นอกพื้นที่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ารถรับส่ง (หากต้องการ)

16.00 น. : เดินทางถึงท่าเรืออ่าวฉลอง จะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

16.30 น. – 17.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังแหลมพรมเทพ พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล บรรยากาศเย็นสบาย เลือกมุมพักผ่อน นั่งคุยได้ตามอัธยาศัย

17.00 น. – 19.00 น. : จิบไวน์(ท่านละ 1 แก้ว) ทานเสต็ก ซาชิมิ เน้นถ่ายรูปสวยๆ ฟังเพลง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
19.00 น. : เดินทางออกจากแหลมพรมเทพ สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน

 

20.00 น. กลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง และส่งท่านยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจกับภาพสวยๆจากช่างภาพมืออาชีพ


เงื่อนไข
 1. ค่าอาหาร 1 มื้อ สเต็กไก่ ซาซิมิ เครื่องดื่ม ไวน์ท่านละ 1 แก้ว
 2. ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำหวาน ขนม ผลไม้
 3. เรือยอร์ช คาตามารัน ดินเนอร์
 4. รถรับส่งจากโรงแรมที่พักในภูเก็ต
 5. ช่างภาพ
 6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. กัปตันเรือและพนักงานดูแลบนเรือ
 8. มัคคุเทศก์ชำนาญงานในวันทัวร์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
 9. เสื้อชูชีพ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 11. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก อายุ 4-12 ปี
1,200.- 1,000.-
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 2 วัน 1 คืน
 • 223 ครั้ง
เริ่มต้น 3,588 บาท
รหัส 001-0175
2 วัน 1 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,588 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 247 ครั้ง
เริ่มต้น 5,699 บาท
รหัส 011-0201
4 วัน 3 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 5,699 บาท
ชื่นชอบ