แพ็คเกจ ONE DAY TRIP ดำน้ำ 3 เกาะทะเลตรัง

ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก

แพ็คเกจ ONE DAY TRIP ดำน้ำ 3 เกาะทะเลตรัง

รหัส 001-0186
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,050 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
207 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ท่าเทียบเรือปางเมง - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะเชือก

08.45 น. : เดินทาง ณ ท่าเทียบเรือปากเมง ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

09.30 น. : ออกจากท่าเทียบเรือปากเมง เดินทางสู่เกาะราชา ตื่นตาตื่นใจไปกับการลอดถ้ำมรกต Unseen Thailand ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติธรรมกลางทะเลอันเลืองชื่อที่มาเมืองตรังต้องห้ามพลาด

 12.00 น. : ออกเดินทางจากถ้ำมรกต มุ่งหน้าสู่ เกาะกระดาน เกาะขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งท้องทะเลตรัง อิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยง (บุฟเฟ่ต์) เพลิดเพลินกับหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ย้อนรอยวิวาห์ใต้มหาสมุทรของจังหวัดตรัง พร้อมดำน้ำดูปะการังอันสวยงาม

14.00 น. : มุ่งหน้าสู่ เกาะเชือก สนุกสนานกับการดูปะการัง พร้อมฝูงปลาน้อยใหญ่ที่มาล้อมรอบตัวท่าน

15.30 น. : รับประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และขนมทานเล่น)

17.00 น. : นำท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากเมงโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • เรือนำเที่ยว ไป-กลับ
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ snorkeling
 • ค่าอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและน้ำขึ้นน้ำลง

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว

**เดินทางได้ตลอดเดือน มีนาคม 2564**

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 190 ครั้ง
เริ่มต้น 799 บาท
รหัส 023-0314
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 799 บาท
 • VietJet Air
 • พ.ย.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 26 ครั้ง
เริ่มต้น 7,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 192 ครั้ง
เริ่มต้น 3,999 บาท
ชื่นชอบ