แพ็คเกจONE DAY TRIP ดำน้ำเกาะพีพีเต็มวัน

ดำน้ำเกาะพีพีดอน-อ่าวมาหยา-อ่าวเลาะซะมะ-อ่าวพีพีเลย์-อ่าวปิเละ-ถ้ำรังนก-อ่าวสามหาดหรือหาดลิง-เกาะไข่นอก

แพ็คเกจONE DAY TRIP ดำน้ำเกาะพีพีเต็มวัน

รหัส 001-0189
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,188 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
210 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ดำน้ำเกาะพีพีดอน-อ่าวมาหยา-อ่าวเลาะซะมะ-อ่าวพีพีเลย์-อ่าวปิเละ-ถ้ำรังนก-อ่าวสามหาดหรือหาดลิง-เกาะไข่นอก

08.30 น. : พบกัน ณ ท่าเรือส่วนตัว ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

09.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีดอน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะพีพี เกาะสวรรค์แห่งการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วมุมโลก

09.50 น. : เดินทางถึงอ่าวมาหยาและอ่าวโละซามะ เป็นอ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลังจากถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach. ในปีค.ศ. 1999

10.10 น. : มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเลย์ ล่องเรือชมทัศนียภาพความสวยงามของอ่าวปิเละ, ถ้ำรังนก แวะทำกิจกรรมดำน้ำชมความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล

10.40 น. : ชมถ้ำไวกิ้งที่มีการสัปทานเลี้ยงนกนางแอ่น

10.50 น. : เดินทางถึงบริเวณจุดดำน้ำตื้น ณ อ่าวสามหาดหรือหาดลิง

11.45 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะพีพีดอน จากนั้นท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยบนชายหาดขาวสะอาด และช้อปปิ้งของที่ระลึก (ข้าวกล่อง+น้ำดื่ม)

13.30 น. : ออกเดินทางไปยังเกาะไข่นอก เป็นเกาะเล็กๆที่มีความสวยงามด้วยโขดหิน หาดทรายขาว น้ำทะเลใส รอบเกาะสามารถดำน้ำดูปะการังหลากชนิด มีปลาสวยงาม

15.30 น. : ออกจากเกาะไข่นอก มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเทียบเรือส่วนตัว

16.00 น. : ถึงท่าเทียบเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุขและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • เรือสปีดโบ๊ท ไป-กลับ
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ snorkeling
 • ค่าอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว

**เดินทางได้ตลอดเดือน มีนาคม 2564**

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • Nok Air (DD)
 • พ.ย.64 - ธ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 25 ครั้ง
เริ่มต้น 7,999 บาท
รหัส 013-0014
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 7,999 บาท
 • รถบัส
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 218 ครั้ง
เริ่มต้น 999 บาท
ชื่นชอบ