ฉลองส่งท้ายปีเก่า กับการล่องเรือยอร์ชชมแสงสุดท้ายแห่งปี ดำน้ำที่เกาะสาก เล่นน้ำที่หาดแสม เกาะล้าน สนุกสนานฟรีพายซับบอร์ด เล่นบานาน่าโบ้ท

แพ็คเกจ“Sunset on Yacht” , At Ubon Travel
รหัส 030-168
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
1,590 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
พัทยา ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – เกาะล้าน – เล่นน้ำหาดแสม

13.30 น. : รอรับท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย บริเวณจุดคัดกรอง สังเกตป้ายต้อนรับ “พัทยาฮาเฮ” (โปรดแสดง Voucher แก่พนักงานต้อนรับ)

โปรดเตรียม  : กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ชุดว่ายน้ำ แว่นกันแดด ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว หมวก ร่ม สายชาร์ต ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็น

14.00 น. : ออกเดินทางสู่เกาะสาก เพื่อนำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เกาะล้าน (กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงเรือได้ตามเวลา ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี) ถึงเกาะล้าน (หาดแสม) เรือจอดทอดสมอบริเวณหน้าหาดแสม ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการเล่นน้ำที่ชายหาด ฟรีให้ท่านได้เล่นพาย Sup-Board ท่านละ 20 นาที และเล่น Banana Boat ฟรี 1 รอบ

16.00 น. : บริการอาหาร ซีฟู้ดกระทะร้อน ที่ร้านอนันต์ซีฟู้ด (หรือเทียบเท่า) เพื่อให้ท่านได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อยและปลอดภัย สบายใจ ห่างไกลโควิด ด้วยชุดอาหาร “ซีฟู้ดกระทะร้อน” ส่วนตัว 1 ชุดสำหรับ 2 ท่านซึ่งประกอบด้วย ปลา กุ้ง หอย หมึก หมู ไก่ ผักรวมและบะหมี่หรือวุ้นเส้น นอกจากนั้นยังมีซุ้มข้าวเหนียว+ส้มตำ+ไก่ย่าง บริการพร้อมน้ำดื่มและผลไม้ อิ่มหนำสำราญดีแล้วหลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนที่ชายหาดอิสระตามอัธยาศัย

17.40 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา ระหว่างทางให้ทุกท่านได้เก็บบรรยากาศ Sunset แสงสุดท้ายแห่งปี

18.30 น.      ส่งทุกท่านที่ท่าเรือแหลมบาลีฮาย ให้ทุกท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 2. ค่าห้องพัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้า
 3. ค่าเรือนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุทางเรือ

*กรณีที่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ถือเป็นความสมัครใจของนักท่องเที่ยวเอง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ทิปเรือตามความพึงพอใจ

อัตราค่าบริการ สำหรับการเดินทางภายใน 31 ธันวาคม 2564 นี้เท่านั้น

 Day Trip

(+ห้อง 1 คืนพร้อมอาหารเช้า)

ผู้ใหญ่

ท่านละ

ราคาเด็ก 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

พักต่อ

(ห้อง/คืน)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
Day Trip (ไม่รวมห้องพัก) 1,590.- เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก
DT + FX Hotel Pattaya 2,290.- 2,290.- 1,890.- 700.- 1,400.-
 DT + Sea Breeze 2,390.- 2,390.- 1,990.- 800.- 1,600.-
DT + Pattaya Seaview 2,390.- 2,390.- 1,990.- 800.- 1,600.-
DT + A-One New Wing 2,490.- 2,490.- 2,090.- 900.- 1,800.-

เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบไม่เสียค่าบริการ Day Trip (DT) + ห้องพัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้า พักห้องละ 2 ท่าน

การเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง : เมื่อจองและชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • ธ.ค.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,580 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 2 วัน 1 คืน
เริ่มต้น 1,399 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • ก.ค.65 - ต.ค.65
 • 5 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 49,900 บาท