แพ็คเกจWendy the pool

เกาะกูด – ดำน้ำดูปะการัง

แพ็คเกจWendy the pool

รหัส 019-0287
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - ก.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
9,880 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
183 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 เกาะกูด

ลูกค้าเดินทางมาถึงท่าเรือแหลมศอกด้วยตนเอง เพื่อขึ้นเรือโดยสารรอบ เวลา 11.30 น. ไป ตราด (แหลมศอก)-เกาะกูด (อ่าวสลัด)) เมื่อถึงเกาะกูด มีรถส่งจากท่าเรืออ่าวสลัดไปยังที่พักโรงแรมรีสอร์ทต่างๆ

วันที่ 3 เกาะกูด

(กลับ เกาะกูด (อ่าวสลัด) – ตราด (แหลมศอก)) รถรับจากที่พักโรงแรมรีสอร์ทต่างๆมาที่ท่าเรืออ่าวสลัด เริ่มรับเวลา ประมาณ 8.30-9.30 น. (ตามแต่ระยะทางที่พักว่าใกล้หรือไกล)เพื่อขึ้นเรือโดยสารเวลา10.00 น. เมื่อถึงแหลมศอก ลูกค้าเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ


เงื่อนไข
 1. ที่พัก Wendy The Pool Resort 3 วัน 2 คืน (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง)
 2. ตั๋วเรือเฟอร์รี่ High Speed (ไปกลับ) ขาไป เรือรอบ12.30 .หรือ 13.00 น.ขากลับ เรือรอบ10.00
 3. อาหาร 3 มื้อ(เช้า 2 มื้อ ที่โรงแรม, กลางวัน 1 มื้อ ในทัวร์)
 4. รถรับส่ง จากโรงแรมที่พักท่าเรือ
 5. ทัวร์ฟรี ( เลือก 1 โปรแกรม )
  5.1 ดำน้ำดูปะการังรอบเกาะกูด พร้อม รับส่ง จากที่พัก
  5.2 ทานอาหารทะเล Set โต๊ะ
  กรณี ดำน้ำ ไม่มีลูกค้า Join เดินทาง 2 ท่าน เพิ่ม 600/ท่าน
 6. ฟรีกระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ/คู่

ไม่รวม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

**ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าอุทยานหากมีการเรียกเก็บ**

ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น ! ต่างชาติเพิ่ม 500 บาท/ท่าน

3 วัน 2 คืน 1มิ..-30 .. 2020 1 ..2020 -31 .. 2021
Pool Access Villa 9,800/ท่าน

พักเพิ่ม 1 คืน 3,883/ท่าน

12,400/ท่าน

พักเพิ่ม 1 คืน 5,140/ท่าน

เด็ก 0-2 ปี ฟรี

เด็ก 3-9 ปี 3,000/ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

Extra Person เสริมผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม 5,500/ท่าน **เดินทางได้ตั้งแต่ 1มิ.ย-30 กย.20**

Extra Person เสริมผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม 7,700/ท่าน **เดินทางได้ตั้งแต่ 1ต.ค-31 พค.21**

หมายเหตุ:

 1. Package Tour ดังกล่าว เป็นราคาต่อ 1ท่าน ต้องเดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน
 2. เดินทางช่วงวันหยุดยาว์ สอบถามราคาอีกครั้ง เนื่องจากราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอุทยาน หากมีการเรียกเก็บ
 4. ซื้อประกันเพิ่มเพียง 50บ.คุ้มครองสูงถึง 1,000,000บ.ตลอดการเดินทาง
 5. ระงับการขาย 20ธ.ค.-10ม.ค.2020 ถ้าลูกค้าสนใจสอบถามราคากับเจ้า หน้าที่อีกครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 203 ครั้ง
เริ่มต้น 3,900 บาท
รหัส 010-0227
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 3,900 บาท
 • Air Asia (FD)
 • มี.ค.64 - พ.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 229 ครั้ง
เริ่มต้น 8,990 บาท
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 189 ครั้ง
เริ่มต้น 699 บาท
รหัส 023-0313
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 699 บาท
ชื่นชอบ